PRETPLATA NA TELEMATIKU CNH INDUSTRIAL® LICENČNI UGOVOR ZA KRAJNJEG KORISNIKA

Primjenjuje se od 15. lipnja 2020.

 

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ UGOVOR PRIJE KUPNJE PRETPLATE, PRISTUPA, AKTIVIRANJA ILI UPOTREBE usluge telematike CNH Industrial®, uključujući AFS CONNECT™, MYPLMCONNECT I/ILI STEYR S-FLEET.  OVAJ UGOVOR JE OBVEZUJUĆI PRAVNI UGOVOR IZMEĐU VAS ili tijela koje predstavljate („vi“) I tvrtke CNH Industrial America LLC i njenih globalnih podružnicama i povezanim tijelima („CNHI“, „mi“ ili „nama“).

 

I. UVOD

Zahvaljujemo na zanimanju za pretplatu na Uslugu telematike.  Usluga telematike“ (ili „Usluga“) je usluga telematike tvrtke CNH Industrial®, s AFS Connect™, MYPLMCONNECT, STEYR S-Fleet, daljinskim pristupom zaslonu, uslugama upravljanja podacima i softverom, bežičnim prijenosom podataka, poviješću lokacije i drugim funkcijama dodatno opisanima u standardnoj dokumentaciji tvrtke CNHI, u svakom slučaju u opsegu koji obuhvaća vaša pretplata.  Usluga telematike upotrebljava telematički uređaj ili opremu u vašem stroju koju ustupa tvrtka CNHI („Oprema“), softver modela ili drugi softver i/ili programske datoteke koje se upotrebljavaju u, instalirane su u, isporučene s ili pohranjene u Opremi („Softver za telematiku“).

Ovaj licencni ugovor za krajnjeg korisnika za telematiku CNH Industrial® (ovaj „Ugovor“) primjenjuje se na (i) vašu plaćenu, probnu ili drugu pretplatu („Pretplata“) za Uslugu telematike i web-mjesto dostupno pretplatnicima na Uslugu telematike za pristup određenim sadržajima, funkcijama, izvješćima i uslugama te određenim vlastitim podacima (zajedno „Stranica“), (ii) upotrebu i vaš pristanak na upotrebu određenih informacija ili podataka koji se mogu prikupljati, snimati i prenositi s Opreme i na Opremu povezanu s Uslugom telematike i vašu upotrebu Softvera za telematiku. Razumijete kako pri upotrebi Usluge telematike tvrtka CNHI i njeni poslovni suradnici mogu sakupljati i upotrebljavati podatke za pružanje Usluge telematike i u druge svrhe, sukladno opisu u nastavku.

Prihvaćanje Ugovora. „PRIHVAĆANJEM“ OVIH UVJETA ZA PRISTUPANJE, AKTIVIRANJE ILI UPOTREBU STRANICE, USLUGE TELEMATIKE ILI SOFTVERA ZA TELEMATIKU PRIHVAĆATE PRAVNU VEZANOST OVIM UGOVOROM. U PUNOM OPSEGU KOJI DOPUŠTA PRIMJENJIVI ZAKON, PRIHVAĆATE: (1) RJEŠAVANJE SVIH SPOROVA ARBITRAŽOM I NA INDIVIDUALNOJ OSNOVI I (2) NEDOPUŠTENOST SKUPNIH TUŽBI I SUĐENJA PRED POROTOM.  AKO NE PRIHVAĆATE OVAJ UGOVOR: (1) NEMOJTE, I NIJE VAM DOPUŠTENO, PRISTUPATI, AKTIVIRATI ILI UPOTREBLJAVATI STRANICU, USLUGU TELEMATIKE ILI SOFTVER ZA TELEMATIKU; I (2), U SVRHU JASNOĆE, NEMOJTE PRITISNUTI „PRIHVAĆAM“ U OVOM UGOVORU.

II. DODJELA LICENCE I LICENCNA OGRANIČENJA

1. Ograničena licenca. Ovisno o poštivanju uvjeta iz ovog Ugovora, uključujući Uvjete plaćanja (ako se primjenjuju), tvrtka CNHI ustupa vam ograničenu, globalnu, neeksluzivnu, neprenosivu, nedodjeljivu licencu (bez prava na podlicenciranje) za pristup i upotrebu Usluge telematike tijekom trajanja ovog Ugovora, isključivo na komercijalno razuman način i za legitimne unutarnje poslovne potrebe, sukladno uvjetima i odredbama iz ovog ugovora, samo nakon: (1) kupnje ili aktiviranja Usluge telematike; i (2) vašeg Prihvaćanja ovog Ugovora bez izmjena. Pristajete na (i) pristup i upotrebu Softvera za telematiku i Usluge samo na način sukladan svim primjenjivim lokalnim, državnim, nacionalnim ili međunarodnim pravilima, naredbama, direktivama, statutima i propisima („Zakoni“) i (ii) na upotrebu Softvera za telematiku i Usluge sukladno dokumentaciji tvrtke CNHI.  Preuzimate potpunu odgovornost za radnje svih trećih stana koje ovlastite ili im dopustite pristup Softveru za telematiku i Usluzi.  U svrhu jasnoće, Softver za telematiku vam se ne prodaje, nego ustupa pod licencom.

2. Usklađenost sa zakonima; suglasnosti.  Prihvaćate: (i) da ste se u potpunosti pridržavali i da ćete se u potpunosti pridržavati svih primjenjivih zakona (uključujući zakone za sprječavanje podmićivanja i zakone o privatnosti podataka), uključujući one koji se odnose na upotrebu Usluge telematike te prenošenje i upotrebu podataka i informacijama koje ustupa tvrtka CNHI, i (ii) da ste ustupili i da ćete ustupiti sve potrebne obavijesti te da ste pribavili i da ćete pribaviti sve neophodne suglasnosti od vaših ovlaštenih korisnika i drugih mjerodavnih pojedinaca, uključujući one za prijenos i upotrebu podataka i informacija u Usluzi telematike i tvrtki CNHI.

3. Bez obrnutog inženjeringa.  Licenca opisana u prethodnom Odjeljku II.1 ne obuhvaća nikakva prava na nijedan izvorni kod u bilo kojem Softveru za telematiku.  Osim i u opsegu koji zahtijeva ili dopušta Zakon, vama i vašim ovlaštenim korisnicima nije dopušteno provoditi obrnuti inženjering, rastavljati, dekompilirati ili na bilo koji način pokušavati otkriti izvorni kod Usluge telematike, Stranice ili Softvera za telematiku. Informacije neophodne za ostvarenje interoperabilnosti i sigurnosno ispitivanje Usluge telematike, Stranice ili Softvera za telematiku na zahtjev su dostupne su kod tvrtke CNHI.

4. Sigurnosne mjere.  Softver za telematiku može biti zaštićen određenim sigurnosnim mjerama, uključujući, ali bez ograničenja na tehnološke mjere pod Digitalnim milenijskim zakonom o autorskim pravima, mjere za zaštitu autorskih prava, mehanizme za omogućavanje primjene, lozinke, kombinacije tipki, šifriranje i druge sigurnosne uređaje („Sigurnosne mjere“).  Vi i vaši ovlašteni korisnici prihvaćate da nećete: (i) savladavati ili pokušavati savladavati Sigurnosne mjere kojima je zaštićen Softver za telematiku te kako bi to predstavljalo prekršaj pod primjenjivim zakonom o izbjegavanju tehničkih mjera kojima su zaštićeni softver, djela zaštićena autorskim pravila ili druga prava intelektualnog vlasništva, ili (ii) uvoziti, kupovati, proizvoditi, dizajnirati, uvesti, nuditi, prodavati ili distribuirati bilo koji uređaj dizajniran za izbjegavanje ili hakiranje Sigurnosnih mjera Softvera za telematiku, u opsegu koji se smatra nezakonitim pod važećim zakonom.

5. Bez zloupotrebe.  Vi i vaši ovlašteni korisnici pristajete da Usluge telematike, Stranice ili Softvera za telematiku nećete upotrebljavati ni u jednu svrhu koja je protuzakonita ili nije izričito dopuštena ovim Ugovorom.  Ako postoji razumna sumnja da vi ili vaši ovlašteni korisnici zloupotrebljavate ili prijevarno upotrebljavate Usluge telematike, Stranice ili Softvera telematike, ili to zaista činite, djelomično ili potpuno, možemo ograničiti ili ukinuti upotrebu Usluge telematike, Stranice ili Softvera telematike.  Kao rezultat takve zloupotrebe ili prijevarne upotrebe, vi snosite sve naše troškove ili troškove svih trećih strana (uključujući odvjetničke naknade).  Vama i vašim ovlaštenim korisnicima nije dopušteno:

(i) na bilo koji način oštetiti, onemogućiti, preopteretiti, ometati, prekidati ili otežavati rad Usluge telematike, Stranice, Softver za telematiku ili s njima povezanih poslužitelja ili mreža;

(ii) upotrebljavati Uslugu telematike ili stranice u „uslužnom uredu“ ili sličnoj strukturi gdje treće stane mogu putem vas nabaviti ili upotrebljavati Uslugu telematike, bez ograničenja uključujući upotrebu usluge kao dio konkurentske usluge tvrtke CNHI;

(iii) bilo kojoj drugoj stani na bilo koji način ometati pristup, korištenje ili uživanje Usluge telematike, Stranice ili Softvera za telematiku;

(iv) namjerno ili nenamjerno kršiti Zakon, uključujući, ali ne ograničavajući se na Zakone o uvozu;

(v) predstavljati se kao neka osoba ili tijelo, ili pogrešno predstavljati povezanost s osobom ili tijelom, ili tvrtki CNHI ustupati pogrešne ili obmanjujuće informacije;

(vi) upotrebljavati Uslugu telematike ili Stranicu za prenošenje nepristojnih, pohotnih, obmanjujućih, lascivnih ili nezakonitih informacija ili sadržaja zaštićnog autorskim pravima koji nije u vašem vlasništvu, ili protuzakonitih informacija ili autorskim pravom zaštićenog sadržaja koji nije u vašem vlasništvu, ili kršiti prava bilo koje treće strane;

(vii) upotrebljavati Uslugu telematike bez dopuštenja na ukradenom ili izgubljenom uređaju;

(viii) neovlašteno pristupati Usluzi telematike ili Stranici;

(ix) upotrebljavati Uslugu telematike za pružanje glasovnih usluga putem IP usluga;

(x) primjenjivati bilo kakve sheme, lažno se predstavljati ili upotrebljavati lažni kreditni uređaj s namjerom potpunog ili djelomičnog izbjegavanja plaćanja Usluge telematike;

(xi) osim u opsegu inače razumno neophodnom za iskorištavanje licencnih prava koja su vam ustupljena u prethodnom Odjeljku II.1, reproducirati, izmjenjivati, objavljivati, distribuirati, javno prikazivati, prilagođavati, mijenjati, prevoditi, odavati, provoditi ili izrađivati radove izvedene iz Softvera za telematiku (ili nekog njegovog dijela) ili bilo kojih materijal treće strane (sukladno definiciji u nastavku);

(xiii) uklanjati, tajiti ili izmjenjivati bilo koje autorsko pravo, trgovački znak ili druge obavijesti o vlasništvu koje su umetnute u, postavljene na, ili im se pristupa zajedno sa Softverom za telematiku; ili

(xiv) pratiti lokaciju bilo koje osobe ili uređaja bez prethodne obavijesti i pridobivanja neophodnih odobrenja od takve osobe, vlasnika ili osobe koja upravlja vlasništvom takvog uređaja kojim se vama i tvrtki CNHI dopušta takvo lociranje.

6. Materijali trećih strana. Softver za telematiku ili Usluga mogu biti povezani ili se upotrebljavati sa softverom ili uslugama trećih strana („Materijali trećih strana“).  Materijali trećih strana nisu regulirani ovim ugovorom, no mogu biti regulirani uvjetima upotrebe tih trećih strana ili drugim ugovorima.  Tvrtka CNHI razumnim će vas naporima nastojati obavijestiti o događajima koji utječu na Materijale trećih strana koje tvrtke CNHI povezuje sa Softverom za telematiku ili Uslugom, a koje mogu utjecati na vašu upotrebu Usluge telematike ili Stranice.  MEĐUTIM, U NAJŠIREM OPSEGU KOJI DOPUŠTA PRIMJENJIVI ZAKON, TVRTKA CNHI IZRIČITO SE ODRIČE SVIH ODGOVORNOSTI I OBVEZA (I TVRTKU CNHI NEĆETE SMATRATI ODGOVORNOM ILI OBVEZANOM ILI POKUŠAVATI TRAŽITI ODGOVORNOST ILI OBAVEZU) VEZANIH UZ MATERIJALE TREĆIH STRANA I NJIHOVU UPOTREBU, VAŠU ILI UPOTREBU KOD OVLAŠTENIH KORISNIKA.

7. Prijenos opreme.  Potvrđujete da nećete dodjeljivati, podlicencirati, prenositi, zalagati, zakupljivati, iznajmljivati ili dijeliti svoja prava iz ovog Ugovora, osim ako trajno prenosite vlasništvo opreme, kada također možete trajno prenijeti sva svoja prava iz ovog Ugovora; pod uvjetom da (i) takvog primatelja obavijestiti o postojanju ovog Ugovora i Usluge telematike te prijenosu podataka sukladno ovom Ugovoru, (ii) takvog primatelja obavijestite da on i/ili njegovi ovlašteni korisnici moraju pristupiti u ovaj Ugovor s tvrtkom CNHI ako žele nastaviti upotrebljavati Uslugu telematike, Stranicu ili Softver za telematiku i (iii) odmah obavijestiti tvrtku CNHI o takvom prijenosu.  Odgovornost za pretplatu za Uslugu telematike i svaku upotrebu takve usluge, uključujući i opremu, vaša je sve dok ne obavijestite tvrtku CNHI.  Tvrtku CNHI također morate obavijestiti ako želite brisanje vaših podataka iz računa ili opreme prije trajnog prijenosa vlasništva Opreme primatelju.

III. USLUGE TELEMATIKE

1. Priroda Usluge telematike.  Prihvaćate da će, za ustupanje Usluge telematike, uređaj za telematiku iz vaše Opreme određene podatke slati radijskim valovima, putem mobilne mreže, satelitima, tehnologijom GPS, webom i/ili sličnom tehnologijom.  Vrsta, granularnost i količina sakupljenih podataka razlikuje se ovisno o vrsti stroja i može se promijeniti u bilo kojem trenutku, bez obavijesti.  Pristajete na takav prijenos i odričete se od svih zahtjeva koje nam požete postaviti po pitanju dostupnosti, kvalitete i performansi medija za prijenos podataka, osim zahtjeva kojih se ne možete odreći pod primjenjivim Zakonom.  Shvaćate kako vam se Usluga telematike ustupa na temelju više čimbenika, u koje se bez ograničenja ubrajaju pristup webu, povezivost s mobilnom mrežom, upotreba računala, vaša Oprema, vaš operativni sustav, vaše aktiviranje i održavanje uređaja za telematiku iz vaše Opreme te kupljenom paketu Usluge telematike.

2. SMS poruke i e-pošta.  Ako kao dio Usluga telematike odaberete primanje kratkih poruka (Short Message Service, „SMS“) na mobilnom uređaju i/ili poruka e-pošte, ovime pristajete na primanje SMS poruka i/ili poruke e-pošte od tvrtke CNHI.  Odabir primanja SMS poruka nije uvjet primanja Usluge telematike. Za primanje SMS poruka na mobilni uređaj morate biti, i to morate zajamčiti, ovlašteni korisnik mobilnog uređaja.  Broj SMS poruka koje primate ovisi o aktivnosti stroja.  Primanjem SMS poruka vaš pružatelj bežične usluge može vam naplatiti dodatne troškove za poruke ili podatke koji su isključivo vaša odgovornost.

3. Stranica.  Tijekom trajanja ovog Ugovora imat ćete pristup i moći ćete upotrebljavati Stranicu.  Tvrtka CNHI dodijelit će vam korisnička imena i lozinke za upotrebu Stranice.  Vi ćete upravljati pristupom i upotrebom korisničkih imena i lozinki, stoga ćete tvrtku CNHI odmah obavijestiti o svim neovlaštenim upotrebama vaših korisničkih imena ili lozinki.  Nećete (i) dopustiti pristup ili upotrebu Stranice s vašim korisničkim imenom i/ili lozinkom bilo kojoj trećoj strani ili (ii) dodjeljivati ili prenositi pristup Stanici, osim sukladno navedenom u ovom Ugovoru.  Ako trećoj strani želite ustupiti pristup svom računu, takav pristup možete dodijeliti na Stranici nakon što treća strana izradi vlastito korisničko ime i lozinku.  Vi preuzimate punu odgovornost za radnje na Stranici svih trećih strana kojima dopustite pristup.

4. Plaćanje.  Ako ste kupili Uslugu telematike, pristajete platiti sve primjenjive troškove i naknade sukladno uvjetima plaćanja iz plana pretplate za Uslugu telematike koju kupujete („Uvjeti plaćanja“).  Osim ako nije drugačije navedeno u primjenjivim Uvjetima plaćanja, obnavljanja Usluge telematike provodit će se po primjenjivom cjeniku koji je na snazi u trenutku primjenjivog obnavljanja.

IV. PODACI

1. Sakupljanje podataka.  Tvrtka CNHI će sakupiti i obraditi vaše podatke u svrhu izrade i administriranja vašeg računa, vaša Oprema će, kroz upotrebu Usluge telematike, snimati i/ili slati određene podatke tvrtki CNHI, uključujući podatke o stroju i agronomske podatke.  Podaci o stroju i agronomski podaci definirani su u Obavijesti o zaštiti privatnosti priloženoj uz Ugovor o usluzi.  Ovaj Ugovor tvrtki CNHI ne osigurava nikakva prava na vaše podatke koje pod ovim Ugovorom možemo prikupiti, osim prava na upotrebu definirana ovim Ugovorom. Određeni podaci o stroju vlasništvo su tvrtke CNHI.

2. Dijeljenje podataka s distributerima.  Distributeri s ovlaštenjem tvrtke CNHI ili vašim ovlaštenjem za pristup i upotrebu vaših podataka dostupnih na Stranici i Usluzi telematike nazivaju se „Ovlašteni distributeri“.  Tvrtka CNHI Ovlaštenim distributerima može ustupiti informacije i podatke za potrebe servisiranja vaše Opreme, uključujući dijagnostiku stroja, daljinsku uslugu i ažuriranja softvera komponenti stroja. Ovlašteni distributeri vaše podatke ili podatke vaših ovlaštenih korisnika mogu obrađivati i upotrebljavati samo za pružanje usluga vezanih uz Opremu te sukladnih s Ugovorom o usluzi i primjenjivim Zakonom.

3. Upotreba osobnih podataka i Obavijest o zaštiti privatnosti.  Neki podaci koje će tvrtka CNHI sakupiti i obraditi vezani su uz identificiranog pojedinca ili pojedinca koje je moguće identificirati na najočitiji i najobičniji način (npr. imena, vjerodajnice, adrese e-pošte), no pod određenim uvjetima i podaci o stroju i agronomski podaci mogu se smatrati osobnim podacima, što je dodatno opisano u Obavijesti o zaštiti privatnosti priloženoj Ugovoru o usluzi. Potvrđujete kako ste obaviješteni o našoj obradi osobnih podataka povezanih uz Uslugu i ovime tvrtki CNHI ustupate pravo na obradu, upotrebu, objavljivanje i prijenos osobnih podataka prenesenih tvrtki CNHI kako bi vam osigurala Uslugu telematike sukladno opisu u Obavijesti o zaštiti privatnosti, sukladno primjenjivom Zakonu.  Ovo dopuštenje obuhvaća treće strane čiji je angažman za tvrtku CNHI povezan s pružanjem Usluge telematike.

4. Upotreba podataka za svrhe tvrtke CNHI.  Prihvaćate obradu i upotrebu podataka o stroju i agronomskih podataka u tvrtki CNHI za njene vlastite potrebe, kako bi unaprijedila proizvode i usluge, razvijala nove proizvode i usluge, provodila marketinške aktivnosti te ispunjavala zakone, propise, sudske naloge i sudske pozive i slične zahtjeve za informacijama od vlasti, ili na drugi način uvjetovan Zakonom. Ovim potvrđujete kako su tvrtki CNHI dopušteni pristup i obrađivanje podataka o stroju i agronomskih podataka za vlastite potrebe, sukladno primjenjivom zakonu, uključujući zakon o zaštiti podataka. Konkretno, u mjeri u kojoj je to potrebno, dostavit ćete obavijest i pribaviti suglasnost ispitanika kako biste tvrtki CNHI omogućili pristup i obradu podataka o stroju i agronomskih podataka za vlastite potrebe.

5. Izvedeni podaci.  Vi i vaši ovlašteni korisnici razumijete da tvrtka CNHI može prikupljati kompilirati ili izvoditi prikupljene podatke povezane s Uslugom telematike tako da je određenog korisnika ili stroj nemoguće identificirati („Izvedeni podaci“). Izvedeni podaci ne sastoje se od, ne sadržavaju i nisu povezani s Osobnim podacima. Takvi Izvedeni podaci vlasništvo su tvrtke CNHI.  U mjeri u kojoj steknete bilo koje pravo, vlasništvo ili udio za takve Izvedene podatke, ovim pristajete na neopozivo ustupanje takvog prava, vlasništva ili interesa tvrtki CNHI. Tvrtka CNHI takvim izvedenim podacima može pristupati te ih upotrebljavati za bilo koje potrebe, a također ih može podijeliti s trećim stranama, uključujući, ali ne ograničavajući se na naše distributere, proizvođače Opreme te druge poslovne partnere. Tvrtka CNHI treba uvesti i održavati mjere koje osiguravaju anonimnost Izvedenih podataka.

6. Ograničenje pristupa podataka.  Dok ste pretplaćeni na Uslugu telematike, tvrtki CNHI ne smijete ograničiti pristup podacima i njihovu upotrebu, osim u skladu sa primjenjivim Zakonom i navedenim u nastavku.

a. Podaci o stroju.  Ako tvrtki CNHI želite ograničiti pristup Podacima o stroju reguliran ovim Ugovorom, morate otkazati Uslugu telematike prekidom ovog Ugovora (kako je navedeno u Odjeljku IX u nastavku) i putem Stranice ili kod distributera tvrtke CNHI zatražiti da tvrtka CNHI izbriše Podatke o stroju dostupne na vašem računu.  Tvrtka CNHI provest će takvo brisanje u razumnom vremenskom roku nakon postavljanja valjanog zahtjeva, sukladno Odjeljku IV(7) u nastavku.  Tvrtka CNHI i dalje će imati pristup Podacima o stroju sakupljenima Uslugom telematike prije vašeg ograničenja pristupa tvrtke CNHI Podacima o stroju, osim ako nije drugačije propisano primjenjivim zakonima, uključujući i zakone o zaštiti podataka.  Ograničavanjem pristupa tvrtke CNH Podacima o stroju sebi onemogućujete primanje daljinske dijagnostike stroja, daljinskog servisiranja stroja ili drugih usluga tvrtke CNHI.

b. Agronomski podaci.  Tvrtki CNHI pristup agronomskim podacima možete ograničiti putem Stranice ili drugih usluga.  Ako takvim pretplatama ili uslugama tvrtki CNHI uklonite pristup i mogućnosti upotrebe Agronomskih podataka, također sebi ograničavate pristup Agronomskim podacima putem Stranice te onemogućujete mogućnost dodavanja dodatnih Agronomskih podataka.  Agronomske podatke možete izbrisati na način opisan u Odjeljku IV(7) u nastavku.

7. Brisanje podataka.  Bilo koje podatke na u računu možete izbrisati odabirom podataka na Stranici ili po obraćanju distributeru.  Također se možete obratiti tvrtki CNHI i zatražiti da tvrtka CNHI trajno izbriše podatke čuvane na ili pod vašim računom u njenim sustavima, što je podložno zadržavanju zapisa ili zakonskim zahtjevima.

Ako vi ili tvrtka CNHI zatvorite vaš račun za Uslugu telematike (npr. tvrtka CNHI zatvorit će vaš račun po prekidu ovog Ugovora), osim ako nije drugačije uvjetovano primjenjivim zakonom ili tvrtka CNHI ne pristane na neki drugi način, tvrtka CNHI ima mogućnost i pravo trajno izbrisati sve informacije, uključujući i podatke, koji se čuvaju na ili pod vašim računom te više nećete moći vratiti nikakve podatke ili informacije s tog računa.  Potvrđujete kako, u najširem opsegu koji dopušta primjenjivi zakon, tvrtka CNHI nema odgovornost za brisanje ili neuspjelo pohranjivanje bilo kojih podataka ili drugih informacija poslanih tvrtki CNHI, ili koji se mogu čuvati u Usluzi telematike ili prenositi njom.

Bez obzira na prethodno navedeno, tvrtka CNHI nema nikakvu obavezu brisanja Izvedenih podataka.

8. Prijenos podataka.  Uslugu Telematike administrira tvrtka CNHI iz svojih ureda ili ureda svojih podružnica na lokacijama diljem svijeta.  Sukladno primjenjivom Zakonu, tvrtka CNHI Uslugu Telematike može ustupati putem jedne od podružnica ili jednog ili više vanjskih pružatelja usluge na različitim lokacijama diljem svijeta.  Posljedično, vaši podaci ustupljeni tvrtki CNHI mogu se sakupljati, slati, obrađivati i spremati izvan države u kojoj živite te kao rezultat toga po zakonskim odredbama mogu biti dostupni državnim vlastima u takvim stranim pravnim nadležnostima.  Tvrtka CNHI poštivat će zakone o prijenosu podataka, uključujući i zakone o zaštiti podataka, i razumnim će mjerama osigurati zaštitu takvih podataka u tim slučajevima, no tvrtka CNHI ne može zajamčiti da Zakoni bilo koje strane pravne nadležnosti pružaju jednak stupanj zaštite kao Zakoni u vašoj državi.

9. Usluge telematike treće strane.  Kao dio Usluge telematike, možete odabrati da Usluga komunicira, prenosi i razmjenjuje podatke između uređaja za telematiku u vašoj Opremi i određenih uređaja, sustava ili softvera trećih strana za izradu prilagođenih izvješća, podataka ili drugih značajki („Usluge telematike treće strane”).  Tvrtka CNHI ne upravlja oblikom ili kvalitetom podataka prenesenih Uslugom telematike treće strane, niti bilo kakvih izvješća ili podataka koje ona generira (pod zajedničkim nazivom „Podaci Usluge telematike treće strane“).  Stoga odabirom upotrebe Usluge telematike treće strane vi i vaši ovlašteni korisnici prihvaćate na sljedeće:

(i) Prihvaćate tvrtki CNHI i/ili uređaju za telematiku u vašoj Opremi dopustiti prijenos i izmjenu vaših podataka s takvom Uslugom telematike treće strane.  Prihvaćate da, jednom kada tvrtka CNHI i/ili uređaj za telematiku u vašoj Opremi započne takav prijenos podataka takvoj Usluzi telematike treće strane, u mjeri u kojoj vaši podaci više ne ostaju u Usluzi telematike tvrtke CNHI, vaši podaci više neće biti regulirani ovim Ugovorom; umjesto toga, vaši podaci mogu biti regulirani izjavom o privatnosti takvog drugog dobavljača.

(ii) Usluge telematike treće strane nisu regulirane ovim Ugovorom, no mogu biti regulirane uvjetima upotrebe ili drugim ugovorima drugog dobavljača, u koje ulazite izravno s Uslugama telematike treće strane.  Vi i vaši ovlašteni korisnici prihvaćate da vi ni oni nećete tvrtku CNHI smatrati odgovornom za pristup ili upotrebu bilo kojih Usluga telematike treće strane, uključujući i sve nastale podatke Usluge telematike treće strane.

(iii) Prihvaćate sva ograničenja upotrebe i kvalitete Usluge telematike treće strane i svih podataka Usluge telematike trećih strana i prihvaćate da tvrtka CNHI nije odgovorna za kvalitetu i točnost Usluga Telematike treće strane i/ili podataka Usluge telematike treće strane, ili nemogućnost njihovog primanja, pristupa ili upotrebe.

(iv) Tvrtka CNHI može upravljati protokom podataka Usluga telematike treće strane u Uslugu telematike i iz nje te može zaustaviti ili blokirati upotrebu bilo koje Usluge telematike treće strane i/ili podataka Usluge telematike treće strane za koje tvrtka CNHI smatra kako će nepovoljno utjecati na Uslugu telematike.

(v) U NAJŠIREM OPSEGU KOJI DOPUŠTA PRIMJENJIVI ZAKON, TVRTKA CNHI IZRIČITO SE ODRIČE SVIH ODGOVORNOSTI I OBVEZA (I TVRTKU CNHI NEĆETE SMATRATI ODGOVORNOM ILI OBVEZANOM ILI POKUŠAVATI TRAŽITI ODGOVORNOST ILI OBAVEZU) VEZANIH UZ: (1) VAŠE PODATKE NAKON ŠTO TVRTKA CNHI IOILI UREAĐAJ ZA TELEMATIKU U VAŠOJ OPREMI ZAPOČNE TAKAV PRIJENOS PODATAKA U USLUGU TELEMATIKE TREĆE STRANE (IZRAVNO ILI NEIZRAVNO, KROZ POSREDNI SUSTAV); I (2) SVE USLUGE TELEMATIKE TREĆE STRANE I/ILI PODATKE USLUGE TELEMATIKE TREĆE STRANE, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA NA BILO KOJU VAŠU UPOTREBU ILI UPOTREBU VAŠIH OVLAŠTENIH KORISNIKA, KAO I NASTALU ŠTETU, NEOVLAŠTEN PRISTUP, GUBITAK ILI IZMJENU NA VAŠOJ OPREMI ILI PODACIMA.

V. IZMJENE

1. Izmjene ili prekid.  U najširem opsegu koji dopušta primjenjivi zakon, tvrtka CNHI u bilo kojem trenutku može, iz bilo kojeg razloga ili bez razloga, izmijeniti, obustaviti ili trajno ukinuti Uslugu telematike ili Stranicu, ili bilo koji dio njihovih značajki, funkcija ili proizvoda ili povezane podrške, s ili bez prethodne obavijesti.  Za bilo koju takvu obustavu ili prekid tvrtka CNHI neće biti odgovorna vama ili bilo kojoj trećoj strani, niti će tvrtka CNHI biti obavezna nastaviti pružati podršku za bilo koju obustavljenu ili prekinutu Uslugu telematike, Stranicu ili njihove dijelove.  Pristupanjem ili upotrebom Usluge telematike ili Stranice prihvaćate naše izmjene Usluge telematike ili Stranice, bilo kojeg njihovog dijela ili njihovih značajki, funkcija, proizvoda ili pridružene podrške. Tvrtka CNHI racionalno će unaprijed dostaviti obavijest za svaku izmjenu, obustavu ili prekid Usluge telematike ili Stranice, a koji imaju nepovoljan i materijalan utjecaj na ključne dijelove našeg dogovora pod ovim Ugovorom.

2. Ažuriranje softvera.  Prihvaćate da tvrtka CNHI može, u bilo kojem trenutku, daljinski promijeniti ili ažurirati Uslugu telematike, s ili bez prethodne obavijesti.  Takve promjene ili ažuriranja mogu obuhvaćati ispravke pogrešaka, zakrpe, unapređenja ili nove funkcije ili značajke te nove verzije.  Osim ako tvrtka CNHI izričito ne navede suprotno, sve promjene i ažuriranja Usluge telematike nastavljaju se regulirati uvjetima ovog Ugovora.  Prihvaćanjem ovog Ugovora izričito dajete pristanak za instalaciju budućih ažuriranja softvera.

VI. ZAHTJEVI I OGRANIČENJA ZA USLUGU TELEMATIKE

1. Zahtjevi za Uslugu telematike.

(i) Općenito.  Shvaćate kako za rad Usluge telematike vaša oprema mora imati ispravan električni sustav te kako vaša Oprema i uređaj za telematiku u vašoj Opremi moraju biti u radnom stanju.

(ii) Komunikacijski sustavi treće strane.  Za rad Usluge telematike potrebno je upotrebljavati vlastiti komunikacijski sustav treće strane, poput pružatelja usluge bežične telefonske komunikacije ili satelitskog komunikacijskog sustava (svaki se naziva „Pružatelj komunikacijske usluge“).  TVRTKA CNHI NIJE ODGOVORNA ZA DOSTUPNOST, KVALITETU ILI PERFORMANSE (I USLUGA TELEMATIKE NE OBUHVAĆA) USLUGA ILI UREĐAJA ZA BEŽIČNU ILI SATELITSKU KOMUNIKACIJU KOJOM UPRAVLJA PRUŽATELJ USLUGE KOMUNIKACIJE.  ZA TAKVE USLUGE I OPREMU ODGOVORNI SU ISKLJUČIVO PRUŽATELJI USLUGE KOMUNIKACIJE.

(iii) Stranica.  Prihvaćate da Stranica zahtijeva pristup webu i da su nabava, konfiguracija, nadzor, održavanje, naknade i troškovi mrežne veze te softvera i hardvera vezanog uz upotrebu weba, uključujući LAN, računala, modeme i telekomunikacijske uređaje, vaša odgovornost.  Tvrtka CNHI nije odgovorna za mrežnu vezu za povezivanje s webom ili posljedice, probleme ili uvjete koji nastaju iz mrežne veze ili su povezani s njom, uključujući, ali ne ograničavajući se na probleme s propusnošću, pokrivenošću signalom, ispade mreže i/ili druge uvjete uzrokovane webom i/ili mrežnom vezom.

2. Pravni zahtjevi za telematiku.  Prijenos informacija pomoću uređaja za telematiku iz vaše Opreme reguliran je pravnim zahtjevima koji se mogu razlikovati ovisno o lokaciji, uključujući i dopuštenje za upotrebu radijske frekvencije.  Odgovorni ste za ograničenje upotrebe bilo kojeg uređaja za telematiku na one lokacije na kojima su ispunjeni svi pravni zahtjevi za njihovu upotrebu i upotrebu komunikacijske mreže.  U slučaju da se uređaj za telematiku iz vaše Opreme nalazi ili premjesti na lokaciju na kojoj (i) nisu ispunjeni pravni zahtjevi ili (ii) prijenos ili obrada takvih informacija kroz više lokacija ne bi bio legalan, tvrtka CNHI odriče se svake odgovornosti povezane s takvim nepoštivanjem i tvrtka CNHI može prekinuti prijenos informacija s tog uređaja.

VII. USLUGE PODRŠKE

Tvrtka CNHI i njeni distributeri mogu vam osigurati (ali ovim Ugovorom nisu obvezani ponuditi ili ustupiti) usluge podrške za Uslugu telematike.  Sve takve usluge podloške mogu biti regulirate dodatnim uvjetima i odredbama.

VIII. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Vi i vaši ovlašteni korisnici razumijete da su Usluge telematike i Softver za telematiku zaštićeni zakonima za zaštitu intelektulanog vlasništva i međunarodnim sporazumima.  Između tvrtke CNHI i vas, sva prava, vlasništvo i udjeli u i za Uslugu telematike, Stranicu i Softver za telematiku u vlasništvu je tvrtke CNHI (ili njenih davatelja licence), i ničime iz ovog Ugovora vama ili vašim ovlaštenim korisnicima ne prenosi se bilo koje pravo, vlasništvo ili udio Usluge telematike, Stranice ili Softvera za telematiku, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koje pravo na trgovački znak.  Vi i vaši ovlašteni korisnici ovim prihvaćate i potvrđujete da tvrtka CNHI i njeni davatelji licenci (prema potrebi, i dobavljači treće strane) posjeduju sva prava, vlasništva i udjele u svim pravima intelektualnog vlasništva povezanih ili bliskih s Uslugom telematike, Stranicom i Softverom za telematiku.

IX. OBUSTAVLJANJE I UKIDANJE

1. Uzročna obustava/prekid.  Tvrtka CNHI bez odgovornosti vama i/ili vašim ovlaštenim korisnicima može obustaviti ili prekinuti upotrebu Usluge telematike i/ili Softvera za telematiku ako:

(i) vi ili vaši ovlašteni korisnici prekršite uvjete iz ovog Ugovora ili bilo kojeg drugog valjanog ugovora s tvrtkom CNHI za upotrebu Usluge telematike, Stranice ili Softvera za telematiku; ili

(ii) tvrtka CNHI ima razloga vjerovati da vi, vaši ovlašteni korisnici, bilo koji od vaših agenata ili bilo koja treća stana zloupotrebljava Uslugu telematike, Stranicu ili Softver za telematiku, ili je upotrebljava na prijetvoran ili nezakonit način.

Tvrtka CNHI također može obustaviti ili prekinuti vašu pretplatu na Usluge telematike ako propustite pravovremeno platiti naknade ili druge potraživane iznose. Nakon prekida ovog Ugovora pod ovom stavkom, nemate pravo na povrat bilo kojih izvršenih uplata (ako postoje) za Usluge telematike te više nemate pravo pristupa svojim podacima putem Stranice.

2. Jednostrani prekid ugovora od strane tvrtke CNHI.  Sukladno svim dodatnim zahtjevima za obavijest pod primjenjivim zakonom, tvrtka CNHI može prekinuti ovaj Ugovor trideset (30) dana nakon što vas obavijesti. Nakon prekida ovog Ugovora pod ovom stavkom, tvrtka CNHI vratit će vam razmjeran iznos izvršenih uplata (ako postoje) za neiskorištenu Uslugu telematike i više nećete imati pravo pristupa svojim podacima putem Stranice. Takva nadoknada isključiva je odgovornost koju tvrtka CNHI ima prema vama pri svakom takvom jednostranom prekidu ugovora od strane tvrtke CNH.

3. Jednostrani prekid ugovora s vaše strane.  Ovaj Ugovor možete prekinuti trideset (30) dana nakon što obavijestite tvrtku CNHI.  Nakon prekida ovog Ugovora pod ovom stavkom, nemate pravo na povrat bilo kojih izvršenih uplata (ako postoje) za Usluge telematike te više nemate pravo pristupa svojim podacima putem Stranice.

X. JAMSTVA

U NAJŠIREM OPSEGU KOJI DOPUŠTA PRIMJENJIVI ZAKON, TVRTKA CNHI, NJENI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENICI, DAVATELJI LICENCI I DRUGI DOBAVLJAČI, DISTRIBUTERI, PODRUŽNICE I AGENTI (POJEDINAČNO „STRANA TVRTKE CNHI“, A ZAJEDNIČKI „STRANE TVRTKE CNHI“) ODRIČU SE SVIH ODGOVORNOSTI ZA BILO KOJU ŠTETU NASTALU IZ VAŠE UPOTREBE USLUGE TELEMATIKE, STRANICE ILI SOFTVERA ZA TELEMATIKU ILI UPOTREBE VAŠIH OVLAŠTENIH KORISNIKA.  VI I VAŠI OVLAŠTENI KORISNICI IZRIČITO IZRAŽAVATE RAZUMIJEVANJE I PRIHVAĆATE DA: (a) SE USLUGA TELEMATIKE, STRANICA I SOFTVER ZA TELEMATIKU USTUPAJU „KAKVI JESU“, SA SVIM POGREŠKAMA I „KAKVI SU DOSTUPNI”, TE DA CJELOKUPNU OPASNOST OD NEISPUNJENJA ZADOVOLJAVAJUĆE KVALITETE, PERFORMANSI, TOČNOSTI I POSTIGNUĆA NOSITE VI; (b) NAJŠIREM OPSEGU KOJI DOPUŠTA PRIMJENJIVI ZAKON, STRANE TVRTKE CNHI NE DAJU IZJAVE, JAMSTVA ILI UVJETE, IZRIČITE, PODRAZUMIJEVANE, ZAKONSKE ILI DRUGE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, (i) JAMSTVA NA PRAVO VLASNIŠTVA, TRŽIŠNI POTENCIJAL ILI PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMJENU, RADNIČKE NAPORE, TOČNOST, MIRNO UŽIVANJE, RASTEREĆENJE, NEDOSTATAK ZALOŽNIH PRAVA I NEPOVREĐIVANJE PRAVA; (ii) JAMSTVA KOJA PROIZLAZE IZ UOBIČAJENIH POSTUPAKA ILI TRGOVANJA; (iii) JAMSTVA KOJA SE ODNOSE NA SIGURNOST, POUZDANOST, PRAVOVREMENOST I PERFORMANSE USLUGE TELEMATIKE, STRANICE ILI SOFTVERA ZA TELEMATIKU; I (iv) JAMSTVA DA ĆE PRISTUP USLUZI TELEMATIKE, STRANICI ILI SOFTVERU ZA TELEMATIKU ISPUNITI VAŠE ZAHTJEVE, BITI BEZ PREKIDA ILI POGREŠAKA; I (c) DA ĆETE USLUZI TELEMATIKE, SOFTVERU ZA TELEMATIKU I STRANICI PRISTUPITI I UPOTREBLJAVATI IH PO VLASTITOM NAHOĐENJU I SAMI NITI ODGOVORNI ZA SVA OŠTEĆENJA VAŠEG RAČUNALNOG SUSTAVA ILI OPREME, ILI GUBITAK ILI PROMJENU PODATAKA PROIZAŠLU IZ TAKVOG PRISTUPA I UPOTREBE.

Bez ograničavanja prethodno navedenog, zbog varijabli izvan razumne kontrole tvrtke CNHI i imajući u vidu svojstvene netočnosti položaja globalnog sustava navigacijskih satelita (svaki takav sustav, „GNSS“), prihvaćate da tvrtka CNHI neće biti odgovorna za rad ili neispravnost satelita GNSS ili dostupnost satelitskih signala GNSS.

NE POSTOJE JAMSTVA IZVAN ONIH IZRIČITO USTUPLJENIH U OVOM UGOVORU.  OBVEZUJUĆI ZAKON U NEKIM DRŽAVAMA ILI ZAKONODAVSTVIMA NE DOPUŠTA ISKLJUČENJE PODRAZUMIJEVANIH JAMSTAVA ILI OGRANIČENJA TRAJANJA PODRAZUMIJEVANIH JAMSTAVA, STOGA SE PRETHODNO NAVEDENA ISKLJUČENJA ILI OGRANIČENJA NE MORAJU ODNOSITI NA VAS.

XI. Ograničenje odgovornosti

NI POD KOJIM UVJETIMA ĆE, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, STRANE TVRTKE CNHI VAMA ILI VAŠIM OVLAŠTENIM KORISNICIMA ODGOVARATI ZA BILO KAKVE GUBITKE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE, PRIMJERNE, KAZNENE, GUBITKE TREĆIH STRANA ILI POSLJEDIČNE GUBITKE, ILI GUBITKE ZBOG GUBITKA POSLOVNIH PROFITA, PREKIDA POSLOVANJA, GUBITKA ILI OŠTEĆENJA PODATAKA (UKLJUČUJUĆI I TAKAV REZULTAT USLIJED AŽURIRANJA ILI PROMJENA SOFTVERA), GUBITAK POSLOVNIH INFORMACIJA, ZARAZE VIRUSIMA, ISPADE SUSTAVA I SLIČNO, KOJI PROIZLAZE, TEMELJE SE ILI SU REZULTAT OVOG UGOVORA, PRISTUPA, UPOTREBE, ZLOUPOTREBE ILI NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE USLUGE TELEMATIKE, STRANICE ILI SOFTVERA ZA TELEMATIKU VAS ILI VAŠIH OVLAŠTENIH KORISNIKA (UKLJUČUJUĆI GUBITKE ILI ŠTETE NASTALE ZBOG POGREŠAKA PREKIDA ILI PRIJENOSA (UKLJUČUJUĆI NETOČNOSTI PODATAKA O LOKACIJI), OŠTEĆENJA ILI BILO KOJIH DRUGIH UZROKA), ČAK I AKO JE TVRTKA CNHI UPOZORENA NA MOGUĆNOST TAKVIH GUBITAKA (UKLJUČUJUĆI GUBITKE PROUZROKOVANE TREĆIM STRANAMA). Tvrtka CNHI ne preuzima i neće imati nikakvu odgovornost koja proizlazi iz događaja izvan njene kontrole ili kontrole njenih podugovaratelja, pružatelja licence ili poslovnih partnera, uključujući događaje poput više sile, djelovanja bilo kojih državnih tijela, djelovanja javnih neprijatelja, udara ili vremenskih uvjeta.  ISKLJUČENJE OBEŠTEĆENJA GUBITAKA U OVOM ODJELJKU XI NEOVISNO JE O SVIM RJEŠENJIMA PONUĐENIMA U OVOM UGOVORU I NASTAVLJA SE PRIMJENJIVATI AKO TAKVO RJEŠENJE NE ISPUNJAVA OSNOVNU SVRHU ILI JE IZ DRUGIH RAZLOGA NEPROVEDIVO.  OVA OGRANIČENJA I ISKLJUČENJA PRIMJENJUJU SE NEOVISNO O TOME JESU LI GUBICI UZROKOVANI KRŠENJEM UGOVORA ILI JAMSTVA, NEMAROM ILI BILO KOJIM DRUGIM DJELOVANJEM.  U OPSEGU U KOJEM PRIMJENJIVI ZAKON JE ZABRANJUJE TAKVA ISKLJUČENJA I OGRANIČENJA, UKUPNA ODGOVORNOST TVRTKE CNHI PREMA VAMA ZA SVA OŠTEĆENJA, GUBITKE I DJELOVANJA, BILA ONA UGOVORNA, OBJEKTIVNA, KVAZIDELIKTNA (UKLJUČUJUĆI NEMAR) ILI NEKA DRUGA, NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE PREKORAČITI IZNOSE KOJE STE TVRTKI CNHI UPLATILI UNUTAR POSLJEDNJIH 12 MJESECI PRIJE ZAVRŠETKA POSLJEDNJEG PRETHODNOG MJESECA ZA PRISTUP ILI UPOTREBU USLUGE TELEMATIKE. ODGOVORNOST KOJU TVRTKA CNHI IMA PREMA VAMA ZA SVU ŠTETU, GUBITKE I DJELOVANJA, BILA ONA UGOVORNA, OBJEKTIVNA, KVAZIDELIKTNA (UKLJUČUJUĆI NEMAR) ILI NEKA DRUGA, SMANJUJE SE U OPSEGU, AKO POSTOJI, U KOJEM STE DOPRINIJELI ŠTETI, GUBITKU ILI DJELOVANJU.

PRETHODNA OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI NE PRIMJENJUJU SE NA OGRANIČENJA KOJA NIJE MOGUĆE IZUZETI ILI OGRANIČITI PRIMJENJIVIM ZAKONIMA, KAO U SLUČAJU ZAKONSKI ODREĐENE ODGOVORNOSTI (UKLJUČUJUĆI ODGOVORNOST POD PRIMJENJIVIM ZAKONOM O ODGOVORNOSTI ZA PROIZVOD) ILI U SLUČAJU OSOBNE OZLJEDE PROIZAŠLE ISKLJUČIVO IZ GRUBOG NEMARA ILI NAMJERNOG NEDOLIČNOG POSTUPANJA TVRTKE CNHI.

U slučaju da primjenjivi zakon podrazumijeva jamstva ili uvjete, ili nameće jamstva ili obveze tvrtki CNHI koje nije moguće isključiti, ograničiti ili izmijeniti, osim u ograničenom opsegu (Neisključiva prava), ovaj Ugovor mora se čitati kao reguliran takvim Zakonima, i ništa u Ugovoru nije namijenjeno za isključivanje, ograničavanje ili izmjenjivanje vaših Neisključivih prava. Ako se ti zakoni primjenjuju, u opsegu koji dopušta Zakon, tvrtka CNHI ograničava svoju odgovornost po pitanju svih zahtjeva pod tim Zakonima, (a) u slučaju dobara, po izboru tvrtke CNHI, na (i) zamjenu dobara ili isporuku ekvivalentnih dobara; (ii) popravak takvih dobara; (iii) isplatu troškova za zamjenu dobara ili nabavu ekvivalentnih dobara; ili (iv) plaćanje za popravak dobara i (b) u slučaju usluga i po odabiru tvrtke CNHI, na: (i) ponovno uspostavljanje usluga; ili (ii) plaćanje troškova isporuke usluga.

XII. ODŠTETA

NA ZAHTJEV TVRTKE CNHI, PRISTAJETE OBEŠTETITI, OBRANITI I ZAŠTITITI SVAKU OD STRANA TVRTKE CNHI OD SVIH POTRAŽIVANJA, TUŽBI, ZAHTJEVA, RADNJI ILI DRUGIH POSTUPAKA KOJE BILO KOJE TREĆE STRANE POKREĆU PROTIV NJIH ZBOG, PROIZLAZE ILI SU POVEZANE S (A) UPOTREBOM USLUGE TELEMATIKE, STRANICE ILI SOFTVERA TELEMATIKE VAS ILI VAŠIH OVLAŠTENIH KORISNIKA (UKLJUČUJUĆI I PRAĆENJE LOKACIJE BILO KOJE OSOBE ILI UREĐAJA), (B) KRŠENJEM OVOG UGOVORA, (C) PROPUŠTANJEM NEOPHODNIH OBAVIJESTI ILI DOBIVANJEM NEOPHODNIH SUGLASNOSTI OD OVLAŠTENIH KORISNIKA ILI POJEDINACA ZA USLUGU TELEMATIKE, STRANICU ILI SOFTVER ZA TELEMATIKU (UKLJUČUJUĆI I PRAĆENJE LOKACIJE BILO KOJE OSOBE ILI UREĐAJA), I (D) POVREDOM BILO KOJEG ZAKONA ILI PRAVA TREĆE STRANE. Platit ćete sve troškove, štetu i izdatke, uključujući, bez ograničenja, razumne odvjetničke naknadne i troškove koji su naloženi ili su na drugi način nastali Stranama tvrtke CNHI za, ili su proizašli iz bilo kojeg takvog zahtjeva, tužbe, radnje, zahtjeva ili drugog postupka.  Strana tvrtke CNHI može, na vlastiti trošak, preuzeti jedinstvenu obranu i kontrolu nad bilo kojim pitanjem čije je obeštećenje inače vaša odgovornost, u kojem slučaju pristajete surađivati sa Stranom tvrtke CNHI u ostvarenju svih dostupnih obrana.

XIII. OSTALO

1. Elektronički potpis i Obavijest o pristanku na objavu podataka.  Prihvaćate upotrebu elektroničkih dokumenata i zapisa povezanih s ovim Ugovorom, Uslugom telematike i Stranicom.  Prihvaćate da svi takvi dokumenti i zapisi koje vam tvrtka CNHI ustupa elektronički ispunjavaju sve zahtjeve koje bi ti dokumenti i zapisi ispunjavali ispisani.  Možete (i) nabaviti papirnatu kopiju bilo kojeg dokumenta ili zapisa, (ii) povući pristanak za upotrebu elektroničkih dokumenata i zapisa i (iii) ažurirati kontaktne informacije obraćanjem tvrtki CNHI na način opisan na web-mjestu tvrtke CNHI.  Za ostvarenje pristupa elektroničkih dokumentima i zapisima morate imati kompatibilan i ispravan zaslon u kabini ili drugi softver s mogućnošću prikazivanja datoteka PDF.  Za zadržavanje dokumenata i zapisa vaš uređaj mora imati mogućnost preuzimanja i spremanja datoteka PDF.  Vaš pristup toj stranici potvrđuje kako vaš sustav i uređaja ispunjavaju prethodne zahtjeve za primanje, pristup i zadržavanje.

2. Izbor prava i rješavanje sporova.  Ovaj Ugovor je reguliran i sastavljen sukladno zakonima države New York i primjenjivom federalnom zakonu Ujedinjenih država, uključujući Savezni zakon o arbitraži, bez pozivanja na odredbe ili načela iz „sukoba zakona“.  OBOJE PRISTAJEMO, U NAJVEĆEM OPSEGU DOPUŠTENOM ZAKONOM, NA KONAČNU I OBVEZNU ARBITRAŽU, BEZ ZAKONSKIH TUŽBI (osim sudskih predmeta za sporove male vrijednosti i u mjeri u kojoj su vaši zahtjevi prihvatljivi) ZA RJEŠAVANJE SVIH sporova, zahtjeva ili kontroverzi na bilo koji način povezanih s upotrebom USLUGE TELEMATIKE, STRANICE ILI SOFTVERA TELEMATIKE vas ili vaših ovlaštenih korisnika, ili koji na drugi način proizlaze iz ili su povezani s ovim Ugovorom (pojedinačno „SPOR“).  Radi pojašnjenja, ovaj ugovor o arbitraži ne primjenjuje se na nijedan Spor koji proizlazi iz Opreme nepovezane s Uslugom telematike, stranice, Softverom za telematiku ovim Ugovorom.

Arbitražu provodi Američko udruženje za arbitražu (American Arbitration Association, AAA) sukladno pravilima za komercijalnu arbitražu udruženja AAA, i, ako su primjenjiva, pravilima za arbitražu s kupcima udruženja AAA.  Ako se nalazite u Sjedinjenim Državama, tada se, osim ako se ne dogovorimo drugačije, arbitraža će se provoditi na lokaciji bliskoj vašem boravištu ili kako je navedeno u Tablici 1. Ako se ne nalazite pod zakonodavstvom Ujedinjenih Država, arbitraža će se provoditi na mjestu u Sjedinjenim Državama koje ćemo odabrati po vlastitom nahođenju, osim ako primjenjivi Zakon ne nalaže drugačije.

Prihvaćate da se svi postupci razrješenja sporova provode isključivo na individualnoj bazi i izričito se odričete prava na traženje ili uspostavljanje razrednih, reprezentativnih ili objedinjenih radnji, čak i ako ih postupci ili pravila udruženja AAA dopuštaju.  Pojedinačno prihvaćamo da se strane odriču prava na suđenje pred porotom i, ako postoji bilo koji razlog da se Spor vodi pred sudom umjesto rješava arbitražom, pojedinačno se odričemo svih prava na suđenje pred porotom.  Bez obzira na prethodno navedeno, oboje prihvaćamo da vi ili mi možemo podnijeti tužbu na sudu radi utvrđivanja povrede ili zloupotrebe prava na intelektualno vlasništvo.

U opsegu dopuštenom primjenjivim zakonom i mjerodavnim propisima udruženja AAA, mi i vi pristajemo na plaćanje vlastitih naknada, troškova i izdataka, uključujući one za sve odvjetnike, stručnjake i svjedoke.

Ako dođe do njih, i u opsegu u kojem su zakonska tužna ili sudski postupci dopušteni ovim Ugovorom, ovime pristajete na i prihvaćate jedinstvenu zakonsku nadležnost i suđenje na državnim i saveznim sudovima u gradu New York City, New York.

3. Usklađenost za uvoz i izvoz. Potvrđujete kako je sva oprema sustava, softver sustava, vlasnički podaci, znanje ili drugi podaci ili informacije (ovdje pod nazivom „Proizvodi“) dobiveni od tvrtke CNHI mogu biti regulirani Zakonima za kontrolu uvoza i izvoza u jednoj ili više država i, sukladno tome, njihov uvoz, izvoz, ponovni izvoz i prijenos mogu biti ograničeni ili zabranjeni. Potvrđujete da ćete se strogo pridržavati svih Zakona i nećete, izravno ili neizravno, bez prethodnog pisanog pristanka tvrtke CNHI i svih mjerodavnih državnih tijela, u pisanom obliku ili sukladno primjenjivom Zakonu, budući da se isti povremeno mogu nadopunjavati, provoditi bilo kojim Zakonom ograničeni ili zabranjeni uvoz, izvoz, ponovni izvoz ili prijenos, ili uzrokovati uvoz, izvoz, ponovno izvoz ili prijenos bilo kojih takvih Proizvoda na bilo koje odredište, kojem tijelu ili osobama.

4. Prava koja ograničava vlada SAD-a i komercijalni računalni softver.  Proizvod se smatra „komercijalnim računalnim softverom“ i „dokumentacijom za komercijalni računalni softver“ sukladno odjeljku 227.7202 dodatka DFAR i odjeljku 12.212 dodatka FAR (i svim nasljednim odjeljcima).  Upotreba proizvoda, uključujući, no bez ograničenja na njegovu reprodukciju i prikaz, od strane Sjedinjenih Američkih Država i/ili bilo kojeg od njenih instrumenata, neovisno o obliku, regulirana je ovim ugovorom.

5. Cijeli Ugovor.  Ovaj Ugovor i svi drugi valjani ugovori između vas i tvrtke CNHI za upotrebu Usluge telematike, Stranice i Softvera za telematiku predstavlja cijeli ugovor između vas i tvrtke CNHI te regulira vašu upotrebu Usluge telematike, Stranice i Softvera za telematiku te smjenjuje sve prethodne sve prethodne ugovore, pregovore i komunikacije (pisane, usmene ili elektroničke) između vas i tvrtke CNHI o toj temi.  Osim ako u ovom ugovoru nije izričito navedeno drugačije, nijedna promjena, izmjena ili odricanje od ovog Ugovora za tvrtku CNHI neće biti obvezujući, osim ako se, uz odobrenje tvrtke CNHI, ne učine u pisanom obliku.  Sva prava koja nisu izričito ustupljena ovim Ugovorom zadržavaju tvrtka CNHI i njeni davatelji licenci.  Propuštanje tvrtke CNHI za ostvarenje ili primjenu bilo kojeg prava ili odredbe iz ovog Ugovora ne predstavlja odricanje od takvog prava ili odredbe.  Ako se bilo koji dio ovog Ugovora na sudu pod sudbenom nadležnošću smatra nevaljanim ili neprovedivim, taj dio sastavlja se u obliku sukladnom s primjenjivim Zakonom kako bi, što je moguće vjernije, odražavao izvorne namjere tvrtke CNHI, dok preostali dijelovi ostaju na snazi i proizvode pravne učinke. Nijedna treća strana nema pravo provoditi odredbe iz ovog Ugovora.

ODJELJCI IV, VIII, X I XI ČINE KLJUČAN DIO NAŠEG DOGOVORA.

6. Izmjena ugovora.  Tvrtka CNHI ovaj ugovor u bilo kojem trenutku može izmijeniti i dopuniti.  Tvrtka CNHI razumno će vas obavijestiti o takvim promjenama.  Tvrtka CHNI može vas obavijestiti o materijalnim promjenama ovog Ugovora kontaktirajući vas pomoću kontaktnih informacija koje ste ustupili na računu.  Vaš nastavak upotrebe Usluge telematike, Stranice ili Softvera za telematiku nakon objave bilo kojih takvih promjena predstavlja vašu potvrdu prihvaćanja dopunjenog Ugovora, osim ako tvrtku CNHI unutar 30 dana od obavijesti pisanim putem ne obavijestite da ne prihvaćate dopunjeni Ugovor.  U tom slučaju nastavlja se primjenjivati Ugovor koji se primjenjivao u trenutku vašeg posljednjeg prihvaćanja ovog Ugovora, osim ako tvrtka CNHI, po vlastitom izboru, ne iskoristi svoje pravo na raskidanje ovog Ugovora.

7. Vremenska ograničenja za podnošenje zahtjeva i sporove.  Prihvaćate da, u opsegu dopuštenom primjenjivim zakonom, svaki zahtjev ili djelovanje koje proizlazi ili je povezano s Uslugom telematike, Stranicom ili Softverom za telematiku mora podnijeti za arbitražu ili pred sud sukladno Odjeljku XIII(2) unutar jedne (1) godine nakon pojave takvog zahtjeva ili djelovanja ili se odbacuju zauvijek.

8. Službeni jezik.  Službeni jezik ovog ugovora je engleski.  Osim ako Zakoni na mjestu vašeg prebivališta ne uvjetuju drugačije, stranke ovim potvrđuju kako su zatražile da se ovaj Ugovor, i svi drugi s njim povezani dokumenti, sastave samo na engleskom jeziku.  Ovaj Ugovor može se također ustupiti na drugim jezicima.  Radi interpretacije ili u slučaju sukoba engleske verzije ovog Ugovora i verzija ovog Ugovora na drugim jezicima, prednost ima verzija na engleskom jeziku, osim ako Zakoni na lokaciji vašeg boravišta ne uvjetuju prednost druge verzije.

 

=================================