CNH INDUSTRIAL® TELEMATIKAI ELŐFIZETÉS VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS

Hatályos 2020. június 15-től

KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A MEGÁLLAPODÁST, MIELŐTT ELŐFIZETÉST VÁSÁROL A CNH INDUSTRIAL® TELEMATIKAI SZOLGÁLTATÁSÁRA, IDE ÉRTVE AZ AFS CONNECT™, MYPLMCONNECT ÉS/VAGY STEYR S-FLEET SZOLGÁLTATÁSOKAT, VAGY AZOKAT ELÉRI, AKTIVÁLJA VAGY HASZNÁLJA.  A JELEN MEGÁLLAPODÁS KÖTELEZŐ EREJŰ JOGI SZERZŐDÉS ÖN VAGY AZ ÖN ÁLTAL KÉPVISELT SZERVEZET („ÖN”) ÉS A CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC ÉS ANNAK GLOBÁLIS LEÁNYVÁLLALATAI ÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI („CNHI”, „MI” VAGY „BENNÜNKET”) KÖZÖTT.

 

I. BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy érdeklődik a Telematikai szolgáltatás előfizetése iránt.  A „Telematikai szolgáltatás” (vagy a „Szolgáltatás”) a CNH Industrial® telematikai szolgáltatása, amely tartalmazza az AFS Connect™, a MYPLMCONNECT, a STEYR S-Fleet szolgáltatásokat, a hozzáférés távoli kijelzőhöz szolgáltatást, adat- és szoftverkezelési szolgáltatásokat, vezeték nélküli adatátvitelt, a helymeghatározási előzményeket és egyéb funkciókat a CNHI szabványos dokumentációjában részletezettek szerint és minden egyes esetben az Ön Előfizetésében foglalt mértékben.  A Telematikai szolgáltatás az Ön gépében található telematikai eszközt vagy a CNHI által biztosított berendezést („Berendezés”), valamint a modemszoftvert és egyéb szoftvereket és/vagy firmware-eket használja, amelyeket a Berendezésben használnak, arra telepítenek, azzal együtt biztosítanak vagy abba beágyaznak („Telematikai szoftver”).

A jelen CNH Industrial® telematikai előfizetési végfelhasználói licencszerződés („Szerződés”) a következőkre vonatkozik: (i) az Önnek a Telematikai szolgáltatásra vonatkozó fizetős, próba- vagy egyéb előfizetése („Előfizetés”), valamint a Telematikai szolgáltatás előfizetői számára elérhető weboldal és más kapcsolódó weboldalak annak érdekében, hogy az ilyen előfizetők hozzáférjenek bizonyos tartalmakhoz, funkciókhoz, jelentésekhez és szolgáltatásokhoz, valamint bizonyos adataikhoz (együttesen a „Weboldal”), (ii) a Telematikai szolgáltatáshoz kapcsolódó Berendezésekről gyűjtött, rögzített és továbbított bizonyos információk vagy adatok használata, valamint a Telematikai Szoftver Ön általi használata, illetve az Ön hozzájárulása ezek használatához. Ön tudomásul veszi, hogy a Telematikai szolgáltatás igénybevételével a CNHI és üzleti partnerei adatokat gyűjthetnek és használhatnak fel a Telematikai szolgáltatás nyújtásához és egyéb célokra, az alábbiakban leírtak szerint.

A megállapodás elfogadása.  A JELEN FELTÉTELEK „ELFOGADÁSÁVAL” VAGY A WEBOLDAL, A TELEMATIKAI SZOLGÁLTATÁS VAGY A TELEMATIKAI SZOFTVER ELÉRÉSÉVEL, AKTIVÁLÁSÁVAL VAGY HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA, HOGY A JELEN MEGÁLLAPODÁS JOGILAG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ. ÖN AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN BELEEGYEZIK ABBA, HOGY (1) MINDEN VITÁS KÉRDÉST EGYÉNI ALAPON, VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ÚTJÁN RENDEZZEN, VALAMINT HOGY (2) CSOPORTOS KERESETEK ÉS ESKÜDTSZÉKI TÁRGYALÁSOK NEM ENGEDÉLYEZETTEK.  AMENNYIBEN ÖN NEM ÉRT EGYET EZZEL A MEGÁLLAPODÁSSAL: (1) KÉRJÜK, HOGY NE NYISSA MEG A WEBOLDALT, NE AKTIVÁLJA ÉS NE HASZNÁLJA A TELEMATIKAI SZOLGÁLTATÁST VAGY A TELEMATIKAI SZOFTVERT, ÉS AZ ÖN SZÁMÁRA NEM ENGEDÉLYEZETT A HOZZÁFÉRÉS, ILLETVE AZ AKTIVÁLÁS VAGY A HASZNÁLAT; VALAMINT (2) AZ EGYÉRTELMŰSÉG KEDVÉÉRT NE KATTINTSON AZ „ELFOGADOM” GOMBRA A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN.

II. LICENCADÁS ÉS LICENCKORLÁTOZÁSOK

1. Korlátozott licenc.  A jelen Szerződés feltételeinek – beleértve a Fizetési feltételeket (ha vannak ilyenek) – betartása mellett a CNHI korlátozott, az egész világra kiterjedő, nem kizárólagos, nem továbbadható, nem átruházható licencet biztosít az Ön számára (az allicencbe adás joga nélkül) a Telematikai szoftver és a Telematikai szolgáltatás elérésére és használatára a jelen Szerződés időtartama alatt, kizárólag üzletileg észszerű módon, az Ön jogos belső üzleti céljaira, a jelen Szerződés feltételeivel összhangban, és kizárólag a következő esetekben: (1) a Telematikai szolgáltatás Ön általi megvásárlása vagy aktiválása; és (2) a jelen Megállapodás Ön általi, módosítás nélküli elfogadása. Ön vállalja, hogy (i) a Telematikai szoftverhez és a Szolgáltatáshoz kizárólag az összes alkalmazandó helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi törvénynek, szabálynak, rendeletnek, utasításnak, irányelvnek, törvényi és rendeleti rendelkezésnek („Törvények”) megfelelő módon fér hozzá és használja azt, és (ii) a Telematikai szoftvert és a Szolgáltatást a CNHI dokumentációjával összhangban lévő módon használja.  Ön teljes körű felelősséget vállal minden olyan harmadik fél cselekedeteiért, amelynek/akinek engedélyezi a Telematikai szoftverhez vagy a Szolgáltatáshoz való hozzáférést.  Az egyértelműség kedvéért: a Telematikai szoftvert az Ön számára licencbe adjuk, nem pedig eladjuk.

2. Törvényeknek való megfelelés; Hozzájárulások.  Ön kijelenti, hogy: (i) teljes mértékben betartotta és teljes mértékben be fogja tartani az összes alkalmazandó törvényt (beleértve a megvesztegetés elleni és adatvédelmi törvényeket), többek között a Telematikai szolgáltatás használatára, valamint a CNHI rendelkezésére bocsátott adatok és információk továbbítására és felhasználására vonatkozó törvényeket, valamint (ii) minden szükséges értesítést megadott és meg fog adni az Ön felhatalmazott felhasználóinak és más érintett személyeknek, és minden szükséges hozzájárulást megszerzett és meg fog szerezni tőlük, beleértve az adatok és információk Telematikai szolgáltatás és a CNHI általi továbbítására és felhasználására vonatkozóan.

3. A visszafejtés tilalma.  A fenti II.1. szakaszban ismertetett licenc nem tartalmaz semmilyen jogot a Telematikai szoftver forráskódjára vonatkozóan.  Kivéve a törvény által megkövetelt vagy engedélyezett mértékben, Ön és az Ön által felhatalmazott felhasználók nem végezhetnek visszafejtést, szétbontást, dekompilálást, illetve nem kísérelhetik meg a Telematikai szolgáltatás, a Weboldal vagy a Telematikai szoftver forráskódjának feltárását. A Telematikai szolgáltatás, a Weboldal vagy a Telematikai szoftver együttműködéséhez és biztonsági teszteléséhez szükséges információkat a CNHI kérésre rendelkezésre bocsátja.

4. Biztonsági intézkedések.  A Telematikai szoftver bizonyos biztonsági intézkedésekkel védett lehet, beleértve, de nem kizárólagosan a Digital Millennium Copyright Act (DMCA, Digitális Évezred Szerzői Jogi Törvény) szerinti technológiai intézkedéseket, szerzői jogi védelmi intézkedéseket, az alkalmazást engedélyező mechanizmusokat, jelszavakat, kulcskódokat, titkosítást vagy más biztonsági eszközöket (a „Biztonsági intézkedések”).  Ön és az Ön által felhatalmazott felhasználók vállalják, hogy (i) nem fogják megkerülni vagy megkísérelni megkerülni a Telematikai szoftvert védő biztonsági intézkedéseket, ami a szoftvereket, szerzői műveket vagy más szellemi tulajdonjogokat védő technológiai intézkedések megkerülésére vonatkozó hatályos Törvények értelmében jogsértést jelentene, illetve (ii) nem fognak olyan megkerülési vagy feltörési eszközöket forgalmazni, vásárolni, gyártani, tervezni, importálni, kínálni, értékesíteni vagy terjeszteni, amelyek célja a Biztonsági intézkedések vagy a Telematikai szoftver megkerülése vagy feltörése a hatályos Törvények értelmében jogellenes mértékben.

5. Visszaélés tilalma.  Ön és az Ön által felhatalmazott felhasználók vállalják, hogy nem használják a Telematikai szolgáltatást, a Weboldalt vagy a Telematikai szoftvert semmilyen olyan célra, amely jogellenes vagy amelyet a jelen Megállapodás kifejezetten nem engedélyez.  Korlátozhatjuk vagy megszüntethetjük a Telematikai szolgáltatás, a Weboldal vagy a Telematikai szoftver Ön és az Ön által felhatalmazott felhasználók általi használatát, részben vagy egészben, ha fennáll az Ön vagy az Ön által felhatalmazott felhasználók általi visszaélésszerű vagy csalárd használat megalapozott gyanúja, vagy az ilyen visszaélésszerű vagy csalárd használat ténylegesen megtörtént.  Ön felel az ilyen visszaélésszerű vagy csalárd felhasználás miatt nálunk vagy bármely más félnél felmerülő költségekért (beleértve az ügyvédi díjakat is).  Ön és az Ön által felhatalmazott felhasználók:

(i) semmilyen módon nem károsíthatják, nem tilthatják le, nem terhelhetik túl, nem zavarhatják, nem szakíthatják meg és nem ronthatják a Telematikai szolgáltatást, a Weboldalt, a Telematikai szoftvert, illetve a hozzájuk kapcsolódó szervereket vagy hálózatokat;

(ii) nem használhatják a Telematikai szolgáltatást vagy a Weboldalt olyan „szolgáltatási iroda” vagy hasonló struktúrában, amelyben harmadik felek Önön keresztül jutnak hozzá a Telematikai szolgáltatáshoz vagy veszik igénybe azt, beleértve, de nem kizárólagosan egy olyan szolgáltatás részeként, amely a CNHI által kínált bármely szolgáltatással versenyez;

(iii) semmilyen módon nem akadályozhatják más felek hozzáférését a Telematikai Szolgáltatáshoz, a Weboldalhoz vagy a Telematikai Szoftverhez, illetve azok más felek általi használatát vagy élvezetét;

(iv) nem sérthetnek meg szándékosan vagy akaratlanul semmilyen Törvényt, beleértve, de nem kizárólagosan az exportra vonatkozó Törvényeket;

(v) nem adhatják ki magukat semmilyen személynek vagy szervezetnek, nem tüntethetik fel hamisan valamely személyhez vagy szervezethez való tartozásukat, és nem adhatnak hamis vagy félrevezető információkat a CNHI-nek;

(vi) nem használhatják a Telematikai szolgáltatást vagy a Weboldalt arra, hogy obszcén, kéjes, rágalmazó, trágár vagy törvénytelen információkat vagy szerzői jogvédelem alatt álló, nem az Ön tulajdonát képező tartalmakat közvetítsenek, vagy hogy harmadik felek jogait megsértsék;

(vii) nem használhatják a Telematikai szolgáltatást engedély nélkül ellopott vagy elveszett eszközön;

(viii) nem férhetnek hozzá jogosulatlanul a Telematikai szolgáltatáshoz vagy a Weboldalhoz;

(ix) nem használhatják a Telematikai szolgáltatást IP-alapú hangszolgáltatások nyújtására;

(x) nem használhatnak semmilyen rendszert, hamis megjelenítést vagy hamis jóváírási eszközt azzal a szándékkal, hogy részben vagy egészben elkerüljék a Telematikai szolgáltatás kifizetését;

(xi) a fenti II.1. szakaszban Önnek biztosított licencjogok gyakorlásához észszerűen szükséges mértéket kivéve nem reprodukálhatják, módosíthatják, tehetik közzé, terjeszthetik, mutathatják be nyilvánosan, adaptálhatják, módosíthatják, fordíthatják, tehetik közzé, adhatják elő vagy hozhatják létre a Telematikai szoftverből (vagy annak bármely részéből), vagy bármely harmadik féltől származó anyagból (az alábbiakban meghatározottak szerint) származó műveket;

(xiii) nem távolíthatják el, nem takarhatják el vagy nem módosíthatják el a Telematikai szoftverbe beágyazott, azon elhelyezett vagy azzal kapcsolatban elérhető szerzői jogi, védjegy vagy egyéb tulajdonosi bejegyzéseket; illetve

(xiv) nem követhetik bármely személy vagy eszköz tartózkodási helyét anélkül, hogy előzetesen tájékoztatnák az ilyen személyt, tulajdonost, vagy az ilyen eszközt ellenőrző vagy birtokló személyt, és ne szereznék meg a szükséges jóváhagyásokat ahhoz, hogy Ön és a CNHI számára lehetővé tegyék a tartózkodási hely ilyen követését.

6. Harmadik féltől származó anyagok. A Telematikai szoftver vagy a Szolgáltatás harmadik felek által biztosított szoftverekkel vagy szolgáltatásokkal („Harmadik féltől származó anyagok”) együtt is nyújtható vagy használható.  A Harmadik féltől származó anyagok nem tartoznak a jelen Megállapodás hatálya alá, hanem azokat az ilyen harmadik felek felhasználási feltételei vagy egyéb megállapodásai szabályozhatják.  A CNHI észszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy értesítse Önt a CNHI által a Telematikai szoftverrel vagy a Szolgáltatással összekapcsolt, Harmadik féltől származó anyagokat érintő eseményekről, amelyek hatással lehetnek a Telematikai szolgáltatás vagy a Weboldal Ön általi használatára.  AZONBAN AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN A CNHI KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDEN FELELŐSSÉGET ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁST (ÉS ÖN NEM TARTJA FELELŐSNEK VAGY PRÓBÁLJA FELELŐSSÉ TENNI A CNHI-T) A HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ ANYAGOKKAL VAGY AZOK ÖN VAGY BÁRMELY MEGHATALMAZOTT FELHASZNÁLÓ ÁLTALI HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN.

7. Berendezések átadása.  Ön vállalja, hogy nem ruházza át, nem adja allicencbe, nem adja át, nem adja zálogba, nem adja lízingbe, nem adja bérbe és nem osztja meg a jelen Megállapodás szerinti jogait, kivéve, ha Ön véglegesen átadja a Berendezés tulajdonjogát, amely egyben a jelen Megállapodás szerinti összes jogát is véglegesen átruházhatja; feltéve, hogy (i) értesíti az átvevő személyt a jelen Megállapodás és a Telematikai szolgáltatás létezéséről, valamint a jelen Megállapodás szerinti adattovábbításról, (ii) értesíti az átvevő személyt arról, hogy neki és/vagy a felhatalmazott felhasználóinak meg kell kötniük a jelen Megállapodást a CNHI-vel, ha továbbra is használni kívánják a Telematikai szolgáltatást, a Weboldalt vagy a Telematikai szoftvert, és (iii) haladéktalanul értesíti a CNHI-t az ilyen átruházásról.  Ön továbbra is felelősséggel tartozik a Telematikai szolgáltatásra vonatkozó előfizetéséért és a szolgáltatás mindennemű használatáért, beleértve a Berendezés általi használatot is, amíg nem veszi fel a kapcsolatot a CNHI-vel.  Önnek akkor is értesítenie kell a CNHI-t, ha szeretné, hogy bármelyik adatát töröljék a fiókjából vagy a Berendezéséből, mielőtt a Berendezés tulajdonjogát véglegesen átruházná az átvevő személyre.

III. TELEMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK

1. A Telematikai szolgáltatás jellege.  Ön tudomásul veszi, hogy a Telematikai szolgáltatás nyújtása érdekében az Ön Berendezésében lévő telematikai eszköz bizonyos adatokat rádióhullámok, mobiltelefon, műhold, GPS, web és/vagy hasonló technológia segítségével továbbít.  Az összegyűjtött adatok típusa, részletessége és mennyisége géptípusonként eltérő, és bármikor, előzetes értesítés nélkül változhat.  Ön hozzájárul az ilyen továbbításhoz és lemond minden olyan követeléséről, amelyet velünk szemben az adatokat továbbító adathordozó elérhetőségével, minőségével és teljesítményével kapcsolatban esetlegesen támaszthatna, kivéve azokat a követeléseket, amelyekről a vonatkozó Törvények értelmében nem lehet lemondani.  Ön tudomásul veszi, hogy a Telematikai szolgáltatás számos tényező alapján válik elérhetővé az Ön számára, beleértve többek között a webes hozzáférést, a mobilkapcsolatot, a számítógép használatát, az Ön Berendezését, az Ön operációs rendszerét, a Berendezés Ön által aktivált és karbantartott telematikai eszközét, valamint az Ön által megvásárolt Telematikai szolgáltatáscsomagot.

 

2. SMS üzenetküldés és e-mailek.  Ha Ön úgy dönt, hogy a Telematikai szolgáltatások részeként rövid üzenetküldő szolgáltatás („SMS”) és/vagy e-mail üzeneteket szeretne kapni a mobilkészülékére, akkor ezennel hozzájárul ahhoz, hogy SMS-üzeneteket és/vagy e-mail üzeneteket kapjon a CNHI-től.  Az SMS-üzenetek fogadásának választása nem feltétele a Telematikai szolgáltatás igénybevételének. Ahhoz, hogy az SMS-üzenetek fogadását választhassa egy adott mobileszközön, Önnek a mobileszköz engedélyezett felhasználójának kell lennie, és ezt szavatolnia is kell.  Az Ön által kapott SMS-üzenetek száma a gép aktivitásától függően változik.  Az SMS-üzenetek fogadása további üzenet- vagy adatforgalmi díj(ak) felszámítását eredményezheti az Ön vezeték nélküli szolgáltatójánál, amelyért kizárólag Önt terheli a felelősség.

 

3. A Weboldal.  A jelen Megállapodás időtartama alatt Ön hozzáférhet a Weboldalhoz és használhatja azt.  A CNHI a Weboldal Ön által történő használatához felhasználónevet/felhasználóneveket és jelszó(ka)t ad ki Önnek.  A felhasználónevekhez és jelszókhoz való hozzáférést és azok használatát Ön ellenőrzi, és haladéktalanul értesíti a CNHI-t a felhasználónevek vagy jelszó(k) jogosulatlan használatáról.  Ön nem (i) engedélyezi a Weboldalhoz való hozzáférést vagy annak használatát az Ön felhasználónevén és/vagy jelszaván keresztül harmadik fél számára, illetve (ii) nem engedi át vagy ruházza át a Weboldalhoz való hozzáférést vagy a Weboldal használatát, kivéve a jelen Megállapodásban meghatározottak szerint.  Ha Ön harmadik félnek kíván hozzáférést biztosítani a fiókjához, akkor ezt a hozzáférést a Weboldalon keresztül adhatja meg, miután a harmadik fél létrehozta saját felhasználónevét és jelszavát.  Ön teljes körű felelősséget vállal minden olyan harmadik fél tevékenységéért, amely/aki számára Ön hozzáférést engedélyez a Weboldalhoz.

 

4. Fizetés.  Ha Ön megvásárolta a Telematikai szolgáltatást, Ön vállalja, hogy az Ön által megvásárolt Telematikai szolgáltatás előfizetési csomagra vonatkozó fizetési feltételeknek („Fizetési feltételek”) megfelelően megfizeti az összes vonatkozó díjat és költséget.  Amennyiben a vonatkozó Fizetési feltételek másként nem rendelkeznek, a Telematikai szolgáltatás megújítása az adott megújítás időpontjában érvényes listaáron történik.

IV. ADATOK

1. Adatok gyűjtése.  A CNHI adatokat gyűjt be Öntől és kezeli azokat az Ön fiókjának létrehozása és kezelése céljából, és a Telematikai szolgáltatás használatával az Ön Berendezése bizonyos adatokat gyűjt, rögzít és/vagy továbbít a CNHI-nek, beleértve a Gépadatokat és az Agronómiai adatokat.  A Gépadatok és az Agronómiai adatok meghatározása a Szolgáltatási megállapodáshoz csatolt Adatvédelmi nyilatkozatban található.  A jelen Megállapodás nem biztosít a CNHI számára semmilyen jogot az Ön adataihoz, amelyeket a jelen Megállapodás alapján szerezhetünk meg, kivéve a jelen Megállapodásban leírt használati jogokat. Bizonyos Gépadatok a CNHI tulajdonát képezik.

2. Adatok megosztása a márkaszervizekkel.  A CNHI vagy Ön által a Weboldalon és a Telematikai szolgáltatáson keresztül rendelkezésre bocsátott adatokhoz való hozzáférésre és azok használatára felhatalmazott márkaszervizeket „Hivatalos márkaszervizeknek” nevezzük.  A CNHI az Ön Berendezésének szervizelése céljából a Hivatalos márkaszervizek rendelkezésére bocsáthat információkat és adatokat, beleértve a gépdiagnosztikát, a távoli szervizelést és a gépkomponensek szoftverfrissítéseit. A Hivatalos márkaszervizek kizárólag az Ön vagy az Ön által felhatalmazott felhasználó(k) adatait kezelhetik és használhatják fel az Ön Berendezésével kapcsolatos szolgáltatás nyújtásához, a Szolgáltatási szerződéssel és az alkalmazandó Törvénnyel összhangban.

3. A személyes adatok felhasználása és az Adatvédelmi nyilatkozat.  A CNHI által gyűjtött és feldolgozott adatok egy része a legnyilvánvalóbb és legáltalánosabb értelemben azonosított vagy azonosítható személyekre vonatkozik (pl. nevek, hitelesítő adatok, e-mail címek), azonban bizonyos feltételek mellett a Gépadatok és az Agronómiai adatok is személyes adatnak tekinthetők, amint azt a szolgáltatási szerződéshez csatolt Adatvédelmi nyilatkozat részletesebben kifejti. Ön tudomásul veszi, hogy tájékoztatást kapott a személyes adatoknak a szolgáltatással kapcsolatos kezeléséről, és ezennel felhatalmazza a CNHI-t arra, hogy a CNHI-nek továbbított személyes adatokat az Adatvédelmi nyilatkozatban leírtak szerint, az alkalmazandó Törvényeknek megfelelően kezelje, felhasználja, nyilvánosságra hozza és továbbítsa a Telematikai szolgáltatás Ön számára történő nyújtása érdekében.  Ez az engedély kiterjed a CNHI által a Telematikai szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban megbízott harmadik felekre is.

4. Az adatok felhasználása a CNHI saját céljaira.  Ön tudomásul veszi, hogy a CNHI a Gépadatokat és az Agronómiai adatokat saját céljaira kezeli és felhasználja a termékek és szolgáltatások javítása, új termékek és szolgáltatások fejlesztése, marketingtevékenységek végzése, valamint a törvények, rendeletek, bírósági végzések, idézések vagy hasonló hatósági információkérések teljesítése érdekében, illetve a Törvény által egyébként előírt módon. Ön ezennel megerősíti, hogy a CNHI jogosult a Gépadatokhoz és az Agronómiai adatokhoz saját céljaira hozzáférni és azokat kezelni az alkalmazandó Törvénynek megfelelően, beleértve az alkalmazandó adatvédelmi Törvényt is. Különösen, amennyiben szükséges, Ön tájékoztatja az érintetteket, és beszerzi az érintettek hozzájárulását ahhoz, hogy a CNHI saját céljai érdekében hozzáférhessen a Gépadatokhoz és az Agronómiai adatokhoz, és azokat kezelhesse.

5. Származtatott adatok.  Ön és az Ön által felhatalmazott felhasználók tudomásul veszik, hogy a CNHI a Telematikai szolgáltatással kapcsolatban gyűjtött adatokat összesítheti, összeállíthatja vagy származtathatja oly módon, hogy egy adott felhasználó vagy gép már nem azonosítható („Származtatott adatok”). A Származtatott adatok nem Személyes adatokból állnak, nem tartalmaznak és nem kapcsolódnak Személyes adatokhoz. Az ilyen Származtatott adatok a CNHI tulajdonát képezik.  Amennyiben Ön bármilyen jogot, jogcímet vagy érdekeltséget szerez az ilyen Származtatott adatokra vonatkozóan, Ön ezennel beleegyezik, hogy visszavonhatatlanul átruházza az ilyen jogot, jogcímet és érdekeltséget a CNHI-re. Az ilyen Származtatott adatokhoz a CNHI hozzáférhet és azokat bármilyen célra felhasználhatja, valamint a CNHI megoszthatja azokat harmadik felekkel, többek között, de nem kizárólagosan a márkakereskedőinkkel, kapcsolt vállalkozásainkkal és azok márkakereskedőivel, a Berendezés gyártójával és egyéb üzleti partnerekkel. A CNHI intézkedéseket vezet be és tart fenn annak biztosítására, hogy a Származtatott adatok névtelenek maradjanak.

6. Az adatokhoz való hozzáférés korlátozása.  A Telematikai szolgáltatás előfizetése során Ön nem korlátozhatja a CNHI hozzáférését az Ön adataihoz és azok felhasználását, kivéve a vonatkozó Törvény által megengedett és az alábbiakban meghatározott eseteket. 

a. Gépadatok.  Ha Ön korlátozni kívánja a CNHI hozzáférését a jelen Megállapodás hatálya alá tartozó Gépadatokhoz, akkor a jelen Megállapodás felmondásával (az alábbi IX. szakaszban foglaltak szerint) fel kell mondania a Telematikai szolgáltatást, és a Weboldalon vagy egy CNHI-márkaszervizen keresztül kérnie kell, hogy a CNHI törölje az Ön fiókjában rendelkezésre álló Gépadatokat.  A CNHI az Ön érvényes kérését követő észszerű időn belül végrehajtja az ilyen törlést, az alábbi IV. szakasz (7) bekezdésére is figyelemmel.  A CNHI továbbra is hozzáfér a Telematikai szolgáltatás által a CNH Gépadatokhoz való hozzáférése korlátozásának Ön általi kérése időpontját megelőzően gyűjtött Gépadatokhoz, kivéve, ha az alkalmazandó törvények – beleértve az adatvédelmi törvényeket is – másként rendelkeznek.  A CNH Gépadatokhoz való hozzáférésének korlátozása megakadályozza, hogy Ön távoli gépdiagnosztikát, távoli gépkarbantartást vagy egyéb szolgáltatásokat vehessen igénybe a CNHI-től.

b. Agronómiai adatok.  Ön korlátozhatja a CNHI hozzáférését az Agronómiai adatokhoz a Weboldalon vagy más szolgáltatásokon keresztül.  Az ilyen előfizetéseken vagy szolgáltatásokon keresztül a CNHI Agronómiai adatokhoz való hozzáférésének és azok használatának megszüntetése szintén korlátozza az Agronómiai adatokhoz való Ön általi hozzáférést a Weboldalon keresztül, valamint megszünteti a további Agronómiai adatok betöltésének lehetőségét az Ön részére.  Az Agronómiai adatok fájljait az alábbi IV. szakasz (7) bekezdésében leírtak szerint törölheti.

7. Adatok törlése.  Bármely adatot törölhet a fiókjából a kiválasztott adatoknak a Weboldalon történő törlésével vagy a márkaszervizével felvéve a kapcsolatot.  A CNHI-vel kapcsolatba léphet azzal a kéréssel is, hogy a CNHI véglegesen törölje az Ön fiókjában vagy fiókja alatt a CNHI rendszereiben tárolt adatokat, az iratmegőrzési vagy jogi követelményekre is figyelemmel.

Ha Ön vagy a CNHI megszünteti az Ön Telematikai szolgáltatási fiókját (pl. a CNHI a jelen Megállapodás megszűnésekor megszünteti az Ön fiókját), amennyiben az alkalmazandó Törvény vagy a CNHI másként nem rendelkezik, a CNHI-nek lehetősége és joga van arra, hogy véglegesen törölje az Ön fiókjában vagy a fiókja alatt tárolt valamennyi információt, beleértve az adatokat is, és Ön a továbbiakban nem fogja tudni visszakeresni az adott fiókban található adatokat vagy egyéb információkat.  Ön tudomásul veszi, hogy az alkalmazandó Törvények által megengedett legteljesebb mértékben a CNHI nem tartozik felelősséggel a CNHI-hez benyújtott, illetve a Telematikai szolgáltatás által megőrzött vagy továbbított adatok vagy egyéb információk törléséért vagy tárolásának elmulasztásáért.

A fentiektől függetlenül a CNHI nem köteles törölni a Származtatott adatokat.

8. Adatok továbbítása.  A CNHI a telematikai szolgáltatást saját vagy kapcsolt vállalkozásainak világszerte különböző helyszíneken található irodáiból kezeli.  Az alkalmazandó Törvénynek megfelelően a CNHI a Telematikai szolgáltatás globálisan különböző helyszíneken történő üzemeltetéséhez egy vagy több külső szolgáltatót is igénybe vehet.  Következésképpen az Ön CNHI-nek megadott adatait az Ön lakóhelye szerinti országon kívül is gyűjthetik, továbbíthatják, kezelhetik és tárolhatják, és ennek eredményeképpen az ilyen külföldi joghatóságokban alkalmazandó törvényes utasítások és egyéb Törvények alapján a kormányzati hatóságok számára hozzáférhetővé válhatnak.  A CNHI betartja az adattovábbításra vonatkozó törvényeket, beleértve az adatvédelmi törvényeket is, és észszerű eszközökkel biztosítja az adatok védelmét ezekben az esetekben, de a CNHI nem tudja garantálni, hogy bármely külföldi joghatóság törvényei ugyanolyan szintű védelmet biztosítanak, mint az Ön országának Törvényei.

9. Harmadik fél által biztosított telematikai szolgáltatások.  A Telematikai szolgáltatás részeként Ön választhatja, hogy a szolgáltatás kommunikáljon, továbbítson és cseréljen adatokat a Berendezés telematikai eszköze és bizonyos harmadik féltől származó eszközök, rendszerek vagy szoftverek között egyéni jelentések, adatok vagy egyéb funkciók létrehozása céljából („Harmadik fél által biztosított telematikai szolgáltatások”).  A CNHI nem gyakorol ellenőrzést az ilyen Harmadik fél által biztosított telematikai szolgáltatások által továbbított adatok formája vagy minősége, sem az általuk generált jelentések vagy egyéb adatok (együttesen „Harmadik fél által biztosított telematikai szolgáltatásainak adatai”) felett.  Ezért a Harmadik fél által biztosított telematikai szolgáltatások igénybevételének választásával Ön és az Ön által felhatalmazott felhasználók elfogadják a következőket:

(i) Ön beleegyezik abba, hogy a CNHI és/vagy az Ön Berendezésének telematikai eszköze továbbítja és kicseréli az Ön adatait az ilyen Harmadik fél által biztosított telematikai szolgáltatásokkal.  Ön elfogadja, hogy amint a CNHI és/vagy az Ön Berendezésének telematikai eszköze kezdeményezte az Ön adatainak ilyen módon történő továbbítását az adott Harmadik fél által biztosított telematikai szolgáltatásba, amennyiben az Ön adatai a továbbiakban nem maradnak a CNHI Telematikai szolgáltatásában, az Ön adataira már nem vonatkozik a jelen Megállapodás; az Ön adataira ehelyett az adott harmadik fél szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata vonatkozhat.

(ii) A Harmadik fél által biztosított telematikai szolgáltatásokra nem vonatkozik a jelen Megállapodás, ugyanakkor a harmadik fél szolgáltató használati feltételei vagy egyéb megállapodások irányadóak lehetnek, amelyeket Ön közvetlenül a Harmadik fél által biztosított telematikai szolgáltatásokkal köt.  Ön és az Ön által felhatalmazott felhasználók elfogadják, hogy Ön és ők nem teszik felelőssé a CNHI-t a Harmadik fél által biztosított telematikai szolgáltatásokhoz való hozzáférésért vagy azok használatáért, beleértve a Harmadik fél által biztosított telematikai szolgáltatásokból származó adatokat is. 

(iii) Ön elfogad a Harmadik fél által biztosított telematikai szolgáltatások és a Harmadik fél által biztosított telematikai szolgáltatások adatainak használatára és minőségére vonatkozó bármely és minden korlátozást, továbbá elfogadja, hogy a CNHI nem tartozik felelősséggel a Harmadik fél által biztosított telematikai szolgáltatások és/vagy a Harmadik fél által biztosított telematikai szolgáltatások adatainak minőségéért vagy pontosságáért, illetve azért, ha a Harmadik fél által biztosított telematikai szolgáltatásokat és/vagy a Harmadik fél által biztosított telematikai szolgáltatások adatait nem tudja fogadni, elérni vagy használni.

(iv) A CNHI ellenőrizheti a Telematikai szolgáltatásba és a Telematikai szolgáltatásból továbbított, Harmadik fél által biztosított telematikai szolgáltatások adatainak áramlását, és leállíthatja vagy blokkolhatja bármely Harmadik fél által biztosított telematikai szolgáltatás és/vagy bármely Harmadik fél által biztosított telematikai szolgáltatás adatainak használatát, amelyről a CNHI úgy véli, hogy hátrányosan befolyásolhatja a Telematikai szolgáltatást.

(v) AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN A CNHI KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDEN FELELŐSSÉGET ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁST (ÉS ÖN NEM VONJA FELELŐSSÉGRE A CNHI-T, ÉS NEM IS PRÓBÁLJA FELELŐSSÉGRE VONNI VAGY FELELŐSSÉ TENNI) A KÖVETKEZŐKKEL KAPCSOLATBAN: (1) AZ ÖN ADATAI, MIUTÁN A CNHI ÉS/VAGY AZ ÖN BERENDEZÉSÉNEK TELEMATIKAI ESZKÖZE KEZDEMÉNYEZTE AZ ÖN ADATAINAK HARMADIK FÉL ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TELEMATIKAI SZOLGÁLTATÁSBA TÖRTÉNŐ ÁTVITELÉT (AKÁR KÖZVETLENÜL, AKÁR KÖZVETVE, KÖZVETÍTŐ RENDSZEREN KERESZTÜL); VALAMINT (2) BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TELEMATIKAI SZOLGÁLTATÁS ÉS/VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TELEMATIKAI SZOLGÁLTATÁS ADATAI, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÖN VAGY AZ ÖN FELHATALMAZOTT FELHASZNÁLÓI ÁLTALI BÁRMILYEN HASZNÁLATOT, VALAMINT AZ EBBŐL EREDŐ KÁROKAT, ILLETVE AZ ÖN BERENDEZÉSÉHEZ VAGY ADATAIHOZ VALÓ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉST VAGY AZOK ELVESZTÉSÉT VAGY MEGVÁLTOZTATÁSÁT.

V. MÓDOSÍTÁSOK

1. Módosítás vagy megszüntetés.  Az alkalmazandó Törvény által megengedett legteljesebb mértékben a CNHI bármikor módosíthatja, felfüggesztheti vagy véglegesen megszüntetheti a Telematikai szolgáltatást vagy a Weboldalt, illetve azok jellemzőinek, funkcióinak vagy termékeinek bármely részét vagy a kapcsolódó támogatást, előzetes értesítéssel vagy anélkül, bármilyen okból vagy ok nélkül.  A CNHI nem tartozik felelősséggel Önnel vagy valamely harmadik féllel szemben az ilyen módosításokért, felfüggesztésekért vagy megszüntetésekért, és a CNHI nem köteles továbbra is támogatást nyújtani a felfüggesztett vagy megszüntetett Telematikai szolgáltatáshoz, a Webhelyhez vagy annak részeihez.  A Telematikai szolgáltatáshoz vagy a Weboldalhoz való hozzáféréssel vagy annak használatával Ön hozzájárul a Telematikai szolgáltatás vagy a Weboldal, illetve annak vagy azok jellemzőinek, funkcióinak, termékeinek vagy a kapcsolódó támogatás bármely részének általunk történő módosításához. A CNHI észszerű előzetes értesítést küld a Telematikai szolgáltatás vagy a Weboldal bármely olyan módosításáról, felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről, amely kedvezőtlen és lényeges hatással van a jelen Megállapodás szerinti megállapodásunk lényegi részére.

2. Szoftverfrissítések.  Ön elfogadja, hogy a CNHI bármikor megváltoztathatja vagy frissítheti a Telematikai szoftvert távolról, előzetes értesítéssel vagy anélkül.  Az ilyen módosítások vagy frissítések tartalmazhatnak hibajavításokat, javításokat, továbbfejlesztett vagy új funkciókat vagy jellemzőket, valamint új verziókat.  Ha a CNHI kifejezetten másként nem rendelkezik, a Telematikai szoftverek módosításaira és frissítéseire továbbra is a jelen Megállapodás feltételei vonatkoznak.  A jelen Megállapodás elfogadásával Ön kifejezett hozzájárulását adja a jövőbeni szoftverfrissítések telepítéséhez.

VI. A TELEMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

1. A Telematikai szolgáltatásokra vonatkozó követelmények.

(i) Általános rendelkezések.  Ön tudomásul veszi, hogy a Telematikai szolgáltatás működéséhez az Ön Berendezésének működő elektromos rendszerrel kell rendelkeznie, és a Berendezésének és a Berendezésén lévő telematikai eszköznek egyébként működőképes állapotban kell lennie.

(ii) Harmadik felek kommunikációs rendszerei.  A Telematikai szolgáltatás működéséhez egy harmadik fél tulajdonában lévő kommunikációs rendszer, például egy vezeték nélküli telefonos kommunikációs szolgáltató vagy egy műholdas kommunikációs rendszer (mindegyik „Kommunikációs szolgáltató”) használata szükséges.  A CNHI NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL A KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓK ÁLTAL NYÚJTOTT, VEZETÉK NÉLKÜLI VAGY MŰHOLDAS KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK VAGY BERENDEZÉSEK ELÉRHETŐSÉGÉÉRT, MINŐSÉGÉÉRT VAGY TELJESÍTMÉNYÉÉRT (ÉS A TELEMATIKAI SZOLGÁLTATÁS KIZÁRJA EZEKET).  AZ ILYEN SZOLGÁLTATÁSOKÉRT ÉS BERENDEZÉSEKÉRT KIZÁRÓLAG A KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓK TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL.

(iii) Weboldal.  Ön elfogadja, hogy a Weboldalhoz internet-hozzáférés szükséges, és Ön felelős a hálózati kapcsolat, valamint az internet használatához kapcsolódó szoftverek és hardverek - beleértve a helyi hálózatot, számítógépeket, modemeket és távközlési eszközöket - beszerzéséért, konfigurálásáért, felügyeletéért, karbantartásáért, kezeléséért, valamint az ezzel kapcsolatos díjakért és költségekért.  A CNHI nem tartozik felelősséggel az internetes hozzáféréshez szükséges hálózati kapcsolatért, illetve a hálózati kapcsolatból eredő vagy azzal kapcsolatos kérdésekért, problémákért vagy körülményekért, beleértve, de nem kizárólagosan a sávszélességgel kapcsolatos problémákat, jellefedettséget, hálózati kieséseket és/vagy egyéb, az internetes és/vagy hálózati kapcsolat által okozott körülményeket.

2. Telematikai jogi követelmények.  Az Ön Berendezésének telematikai eszközével történő információátvitelre – többek között a rádiófrekvencia-használat engedélyezésére vonatkozóan – helyenként eltérő jogi követelmények vonatkoznak.  Ön tartozik felelősséggel azért, hogy bármely telematikai eszköz használatát azokra a helyszínekre korlátozza, ahol azok a használatukra és a kommunikációs hálózatra vonatkozó összes jogi követelményt teljesítették.  Abban az esetben, ha az Ön Berendezésének telematikai eszköze olyan helyen található, vagy olyan helyre helyezik át, ahol (i) a jogi követelmények nem teljesülnek, vagy (ii) az ilyen információk több helyszínen történő továbbítása vagy feldolgozása nem lenne jogszerű, a CNHI kizár a megfelelés elmulasztásával kapcsolatos mindennemű felelősséget, és a CNHI megszüntetheti az adott eszközről származó információk továbbítását.

VII. TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

A CNHI és márkakereskedői felajánlhatják Önnek a Telematikai szolgáltatással kapcsolatos támogatási szolgáltatások nyújtását (de a jelen Megállapodás értelmében nem kötelesek felajánlani vagy nyújtani ilyen szolgáltatásokat).  Minden ilyen támogatási szolgáltatásra további feltételek vonatkozhatnak.

VIII. SZELLEMI TULAJDONJOG

Ön és az Ön által felhatalmazott felhasználói tudomásul veszik, hogy a Telematikai szolgáltatás és a Telematikai szoftver szellemi tulajdonjogok és nemzetközi egyezmények által védett.  A CNHI és Ön között a Telematikai szolgáltatással, a Weboldallal és a Telematikai szoftverrel kapcsolatos minden jog, jogcím és érdek a CNHI (vagy licencadói) tulajdonát képezi, és a jelen Megállapodásban foglaltak nem ruháznak át vagy engedményeznek semmilyen jogot, jogcímet vagy érdekeltséget a Telematikai szolgáltatással, a Weboldallal vagy a Telematikai szoftverrel kapcsolatban – beleértve, de nem kizárólagosan a védjegyjogokat – Önre vagy az Ön felhatalmazott felhasználóira.  Ön és az Ön által felhatalmazott felhasználók ezennel elfogadják és elismerik, hogy a CNHI és licencadói (és adott esetben harmadik fél beszállítók) rendelkeznek a Telematikai szolgáltatással, a Weboldallal és a Telematikai szoftverrel kapcsolatos valamennyi szellemi tulajdonjoggal, jogcímmel és érdekeltséggel.

IX. FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS

1. Rendkívüli felfüggesztés/felmondás.  A CNHI minden felelősség nélkül felfüggesztheti vagy megszüntetheti az Ön és/vagy az Ön által felhatalmazott felhasználók Telematikai szolgáltatás és/vagy Telematikai szoftver használatára vonatkozó engedélyét, amennyiben:

(i) Ön vagy az Ön által felhatalmazott felhasználók megsértik a jelen Megállapodás vagy a CNHI-vel a Telematikai szolgáltatás, a Weboldal vagy a Telematikai szoftver használatára vonatkozó bármely más érvényes megállapodás feltételeit; vagy

(ii) A CNHI okkal feltételezi, hogy Ön, az Ön felhatalmazott felhasználói, az Ön megbízottjai vagy bármely harmadik fél visszaél a Telematikai szolgáltatással, a Weboldallal vagy a Telematikai szoftverrel, vagy csalárd módon vagy jogellenesen használja azt.

A CNHI felfüggesztheti vagy megszüntetheti az Ön Telematikai szolgáltatásokra vonatkozó előfizetését, ha Ön nem fizeti meg határidőre a díjakat vagy más esedékes összegeket. A jelen Megállapodás e bekezdés szerinti bármely felmondása esetén Ön nem jogosult az Ön által a Telematikai szolgáltatásokért fizetett összegek (ha vannak ilyenek) visszatérítésére, és a továbbiakban nem férhet hozzá adataihoz a Weboldalon keresztül.

2. A CNHI általi rendes felmondás.  Az alkalmazandó Törvény szerinti további értesítési követelményekre is figyelemmel, a CNHI felmondhatja a jelen Megállapodást az Ön harminc (30) napos előzetes értesítésével. A jelen Megállapodás e bekezdés szerinti bármely felmondása esetén a CNHI visszatéríti Önnek a fel nem használt Telematikai szolgáltatásokért fizetett összegek (ha vannak ilyenek) időarányos részét, és Ön a továbbiakban nem férhet hozzá adataihoz a Weboldalon keresztül. Az ilyen visszatérítés a CNHI kizárólagos felelőssége Önnel szemben a CNH általi rendes felmondás esetén.

3. Ön általi rendes felmondás.  Ön felmondhatja a jelen Megállapodást a CNHI-nek küldött harminc (30) napos előzetes értesítéssel.  A jelen Megállapodás e bekezdés szerinti bármely felmondása esetén Ön nem jogosult az Ön által a Telematikai szolgáltatásokért fizetett összegek (ha vannak ilyenek) visszatérítésére, és a továbbiakban nem férhet hozzá adataihoz a Weboldalon keresztül.

X. GARANCIÁK

AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN A CNHI, ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI, LICENCADÓI ÉS EGYÉB BESZÁLLÍTÓI, MÁRKAKERESKEDŐI, KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI ÉS ÜGYNÖKEI (MINDEGYIKÜK „CNHI FÉL” ÉS EGYÜTTESEN A „CNHI FELEK”) KIZÁRNAK MINDEN FELELŐSSÉGET A TELEMATIKAI SZOLGÁLTATÁS, A WEBHELY VAGY A TELEMATIKAI SZOFTVER ÖN VAGY AZ ÖN ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÓK ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÁROKÉRT.  ÖN ÉS AZ ÖN ÁLTAL FELHATALMAZOTT FELHASZNÁLÓK KIFEJEZETTEN TUDOMÁSUL VESZIK ÉS ELFOGADJÁK, HOGY: (a) A TELEMATIKAI SZOLGÁLTATÁS, A WEBOLDAL ÉS A TELEMATIKAI SZOFTVER AZ „ADOTT ÁLLAPOTBAN”, „MINDEN HIBÁVAL EGYÜTT” ÉS „RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS SZERINT” ALAPON ÁLL RENDELKEZÉSRE, ÉS A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, TELJESÍTMÉNYRE, PONTOSSÁGRA ÉS ERŐFESZÍTÉSRE VONATKOZÓ TELJES KOCKÁZATOT ÖN VISELI; (b) AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN A CNHI FELEK NEM VÁLLALNAK SEMMILYEN KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS, TÖRVÉNYES VAGY EGYÉB GARANCIÁT, SZAVATOSSÁGOT VAGY FELTÉTELT, BELEÉRTVE DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, (i) A JOGCÍMRE, AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGRE, A SZAKSZERŰ MŰKÖDÉSRE, A PONTOSSÁGRA, A NYUGODT HASZNÁLATRA, A SZABAD TELJESÍTÉSRE, A ZÁLOGJOG-MENTESSÉGRE ÉS A SZERZŐDÉSSZEGÉSEKTŐL VALÓ MENTESSÉGRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT; (ii) A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEN VAGY A KERESKEDELMI GYAKORLATOKON ALAPULÓ GARANCIÁKAT; (iii) A TELEMATIKAI SZOLGÁLTATÁS, WEBOLDAL, VAGY TELEMATIKAI SZOFTVER BIZTONSÁGÁRA, MEGBÍZHATÓSÁGÁRA, IDŐSZERŰSÉGÉRE ÉS TELJESÍTMÉNYÉRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT; ÉS (iv) ARRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT, HOGY A TELEMATIKAI SZOLGÁLTATÁSHOZ, A WEBOLDALHOZ VAGY A TELEMATIKAI SZOFTVERHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS MEGFELEL AZ ÖN KÖVETELMÉNYEINEK, SZÜNETMENTES VAGY HIBAMENTES LESZ; VALAMINT (c) HOGY ÖN A TELEMATIKAI SZOLGÁLTATÁSHOZ, A TELEMATIKAI SZOFTVERHEZ ÉS A WEBOLDALHOZ SAJÁT BELÁTÁSA ÉS KOCKÁZATA ALAPJÁN FÉR HOZZÁ ÉS HASZNÁLJA AZT, ÉS HOGY AZ ILYEN HOZZÁFÉRÉSBŐL ÉS HASZNÁLATBÓL EREDŐ, A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZER(EK)BEN VAGY BERENDEZÉSEKBEN KELETKEZETT KÁROKÉRT, ILLETVE AZ ADATOK ELVESZTÉSÉÉRT VAGY MÓDOSULÁSÁÉRT KIZÁRÓLAG ÖN FELEL.

A fentiek korlátozása nélkül, a globális navigációs műholdrendszerek (minden ilyen rendszer, „GNSS”) természetéből fakadó helymeghatározási-pontatlanságok miatt a CNHI észszerű befolyásán kívül eső változók miatt Ön tudomásul veszi, hogy a CNHI nem vállal felelősséget a GNSS műholdak működéséért vagy működésének meghibásodásáért, illetve a GNSS műholdjelek elérhetőségéért.

NEM ÁLL FENN A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN KIFEJEZETTEN VÁLLALTAKON TÚLMENŐ GARANCIA.  EGYES ÁLLAMOK VAGY JOGHATÓSÁGOK KÖTELEZŐ TÖRVÉNYEI NEM TESZIK LEHETŐVÉ A HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK KIZÁRÁSÁT VAGY A HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK IDŐTARTAMÁNAK KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KIZÁRÁSOK VAGY KORLÁTOZÁSOK NEM VONATKOZNAK ÖNRE.

XI. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A CNHI FELEK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS, NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET ÖNNEL, AZ ÖN ÁLTAL FELHATALMAZOTT FELHASZNÁLÓKKAL VAGY HARMADIK FÉLLEL SZEMBEN SEMMILYEN KÁRÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES, PÉLDAÉRTÉKŰ, BÜNTETŐ JELLEGŰ, HARMADIK FÉL ÁLTAL OKOZOTT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKAT, VAGY AZ ÜZLETI NYERESÉG ELMARADÁSÁBÓL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKÍTÁSÁBÓL, AZ ADATOK ELVESZTÉSÉBŐL VAGY SÉRÜLÉSÉBŐL (BELEÉRTVE A TELEMATIKAI SZOFTVERFRISSÍTÉSEK VAGY MÓDOSÍTÁSOK EREDMÉNYEKÉNT), AZ ÜZLETI INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSÉBŐL, VÍRUSFERTŐZÉSBŐL, RENDSZERLEÁLLÁSBÓL ÉS HASONLÓKBÓL EREDŐ KÁROKAT, AMELYEK A JELEN SZERZŐDÉSBŐL VAGY AZ ÖN VAGY AZ ÖN ÁLTAL FELHATALMAZOTT FELHASZNÁLÓK TELEMATIKAI SZOLGÁLTATÁSHOZ, WEBOLDALHOZ VAGY A TELEMATIKAI SZOFTVERHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉBŐL, ANNAK HASZNÁLATÁBÓL, VISSZAÉLÉSSZERŰ HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁNAK LEHETETLENSÉGÉBŐL EREDNEK, AZON ALAPULNAK VAGY ABBÓL SZÁRMAZNAK (BELEÉRTVE A MEGSZAKÍTÁSBÓL VAGY ÁTVITELI HIBÁKBÓL (BELEÉRTVE A HELYMEGHATÁROZÁSI ADATOK PONTATLANSÁGÁT) VAGY BÁRMELY MÁS OKBÓL FAKADÓ VESZTESÉGEKET VAGY KÁROKAT), MÉG AKKOR IS, HA A CNHI-T TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK (BELEÉRTVE A HARMADIK FELEK ÁLTAL OKOZOTT KÁROKAT IS) LEHETŐSÉGÉRŐL. A CNHI NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL ÉS NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ ÁLTALA VAGY ALVÁLLALKOZÓI, LICENCADÓI VAGY ÜZLETI PARTNEREI ÁLTAL NEM BEFOLYÁSOLHATÓ ESEMÉNYEKÉRT, BELEÉRTVE AZ OLYAN ESEMÉNYEKET, MINT PÉLDÁUL VIS MAIOR, KORMÁNYZATI SZERVEK INTÉZKEDÉSEI, KÖZVESZÉLYES CSELEKMÉNYEK, SZTRÁJKOK VAGY IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK.  A JELEN XI. SZAKASZ SZERINTI KÁRTÉRÍTÉS KIZÁRÁSA FÜGGETLEN A JELEN SZERZŐDÉSBEN BIZTOSÍTOTT BÁRMELY JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGTŐL, ÉS ABBAN AZ ESETBEN IS FENNMARAD, HA AZ ILYEN JOGORVOSLAT NEM ÉRI EL A LÉNYEGI CÉLJÁT, VAGY EGYÉBKÉNT VÉGREHAJTHATATLANNAK BIZONYUL.  EZEK A KORLÁTOZÁSOK ÉS KIZÁRÁSOK ATTÓL FÜGGETLENÜL ALKALMAZANDÓK, HOGY A KÁROK SZERZŐDÉSSZEGÉSBŐL VAGY SZAVATOSSÁGI KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSBŐL, GONDATLANSÁGBÓL VAGY BÁRMELY MÁS JOGALAPBÓL EREDNEK.  AMENNYIBEN AZ ALKALMAZÓ JOG NEM TILTJA AZ ILYEN KIZÁRÁSOKAT ÉS KORLÁTOZÁSOKAT, A CNHI TELJES FELELŐSSÉGE ÖNNEL SZEMBEN AZ ÖSSZES KÁRÉRT, VESZTESÉGÉRT ÉS KERESETI ALAPÉRT – AKÁR SZERZŐDÉSES ALAPON, AKÁR KÁRTÉRÍTÉSÉRT (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS), AKÁR MÁS MÓDON – SEMMILYEN ESETBEN NEM HALADJA MEG AZ ÖN ÁLTAL A CNHI-NEK A LEGUTÓBBI HÓNAPOT MEGELŐZŐ 12 HÓNAPON BELÜL A TELEMATIKAI SZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉRT VAGY ANNAK HASZNÁLATÁÉRT FIZETETT ÖSSZEGEKET. A CNHI FELELŐSSÉGE ÖNNEL SZEMBEN MINDEN KÁRÉRT, VESZTESÉGÉRT ÉS KERESETI OKÉRT, AKÁR SZERZŐDÉS, SZIGORÚ FELELŐSSÉG, KÁROKOZÁS (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS), AKÁR MÁS OKBÓL, CSÖKKEN AZZAL A MÉRTÉKKEL, HA VAN ILYEN, AMILYEN MÉRTÉKBEN ÖN HOZZÁJÁRULT A KÁRHOZ, VESZTESÉGHEZ VAGY KERESETI OKHOZ.

A FENTI FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOK NEM VONATKOZNAK AZOKRA A FELELŐSSÉGEKRE, AMELYEK AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEK ALAPJÁN NEM ZÁRHATÓK KI VAGY NEM KORLÁTOZHATÓK, MINT PÉLDÁUL A TÖRVÉNY ÁLTAL ELŐÍRT FELELŐSSÉG (BELEÉRTVE AZ ALKALMAZANDÓ TERMÉKFELELŐSSÉGI TÖRVÉNY SZERINTI FELELŐSSÉGET) VAGY A KIZÁRÓLAG A CNHI FÉL SÚLYOS GONDATLANSÁGÁBÓL VAGY SZÁNDÉKOS MULASZTÁSÁBÓL EREDŐ SZEMÉLYI SÉRÜLÉS ESETÉN.

Abban az esetben, ha az alkalmazandó Törvények olyan garanciákat vagy feltételeket írnak elő, vagy olyan garanciákat vagy kötelezettségeket rónak a CNHI-re, amelyek nem zárhatók ki, nem korlátozhatók vagy nem módosíthatók, vagy csak korlátozott mértékben zárhatók ki, korlátozhatók vagy módosíthatók (Nem kizárható jogok), a jelen Megállapodást e Törvények figyelembevételével kell értelmezni, és a Megállapodásban semmi sem irányul az Ön Nem kizárható jogainak kizárására, korlátozására vagy módosítására. Ha ezek a Törvények alkalmazandók, akkor a CNHI a Törvény által megengedett mértékben korlátozza felelősségét az e Törvények szerinti bármely követelés tekintetében, (a) áruk esetében a CNHI választása szerint (i) az áru cseréjére vagy azzal egyenértékű áru szállítására; (ii) az áru javítására; (iii) az áru cseréjének vagy azzal egyenértékű áru beszerzési költségeinek kifizetésére; vagy (iv) az áru javíttatásának költségeire, illetve (b) szolgáltatások esetében a CNHI választása szerint: (i) a szolgáltatások újbóli nyújtására; vagy (ii) a szolgáltatások nyújtásának költségeinek megfizetésére.

XII. KÁRTALANÍTÁS

A CNHI KÉRÉSÉRE ÖN VÁLLALJA, HOGY MINDEN EGYES CNHI FELET KÁRTALANÍT, MEGVÉD ÉS KÁRMENTESÍT MINDEN OLYAN KÖVETELÉSSEL, PERREL, IGÉNNYEL, KERESETTEL VAGY EGYÉB ELJÁRÁSSAL SZEMBEN, AMELYET BÁRMELY HARMADIK FÉL INDÍTOTT ELLENE AZ ÖN VAGY AZ ÖN ÁLTAL FELHATALMAZOTT FELHASZNÁLÓK ÁLTAL (A) A TELEMATIKAI SZOLGÁLTATÁS, A WEBOLDAL VAGY A TELEMATIKAI SZOFTVER (BELEÉRTVE BÁRMELY SZEMÉLY VAGY ESZKÖZ HELYÉNEK NYOMON KÖVETÉSÉVEL KAPCSOLATOS) HASZNÁLATA MIATT, ABBÓL EREDŐEN VAGY AHHOZ KAPCSOLÓDÓAN, (B) A JELEN MEGÁLLAPODÁS MEGSÉRTÉSE, (C) A TELEMATIKAI SZOLGÁLTATÁSSAL, A WEBOLDALLAL VAGY A TELEMATIKAI SZOFTVERREL (BELEÉRTVE BÁRMELY SZEMÉLY VAGY ESZKÖZ HELYÉNEK NYOMON KÖVETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN) KAPCSOLATOS SZÜKSÉGES ÉRTESÍTÉSEK MEGKÜLDÉSÉNEK VAGY A FELHATALMAZOTT FELHASZNÁLÓKTÓL VAGY MÁS SZEMÉLYEKTŐL SZÜKSÉGES HOZZÁJÁRULÁSOK MEGSZERZÉSÉNEK ELMULASZTÁSA, ÉS (D) BÁRMELY TÖRVÉNY VAGY HARMADIK FÉL JOGAINAK MEGSÉRTÉSE MIATT. Ön köteles megfizetni bármely és minden költséget, kártérítést és kiadást, beleértve, de nem kizárólagosan, az észszerű ügyvédi díjakat és költségeket, amelyeket a CNHI felek ellen megítéltek, vagy amelyek egyébként felmerültek a CNHI feleknél bármely ilyen követeléssel, perrel, keresettel, igénnyel vagy egyéb eljárással kapcsolatban vagy azokból eredően.  A CNHI Fél saját költségén vállalhatja a kizárólagos védelmet és irányítást bármely olyan kérdésben, amely egyébként az Ön kártalanításának tárgyát képezné, amely esetben Ön beleegyezik, hogy együttműködik az adott CNHI Féllel a rendelkezésre álló védelmi eszközök érvényesítésében.

XIII. EGYÉB

1. Elektronikus aláírási és közzétételi hozzájárulási nyilatkozat.  Ön beleegyezik az elektronikus dokumentumok és nyilvántartások használatába a jelen Megállapodással, a Telematikai szolgáltatással és a Weboldallal kapcsolatban.  Ön elfogadja, hogy minden olyan dokumentum és nyilvántartás, amelyet a CNHI elektronikusan bocsát az Ön rendelkezésére, eleget tesz azoknak a követelményeknek, hogy ezek a dokumentumok és nyilvántartások írásban készüljenek.  Ön (i) bármely dokumentum vagy nyilvántartás papíralapú másolatát megkaphatja, (ii) visszavonhatja az elektronikus dokumentumok és nyilvántartások használatához adott hozzájárulását, valamint (iii) frissítheti elérhetőségi adatait, a CNHI weboldalán leírtak szerint kapcsolatba lépve a CNHI-vel.  Az elektronikus dokumentumok és nyilvántartások fogadásához vagy eléréséhez kompatibilis és működőképes fedélzeti kijelzővel vagy egyéb, a PDF-fájlok megjelenítésére alkalmas szoftverrel kell rendelkeznie.  A dokumentumok és nyilvántartások megőrzéséhez a készüléknek képesnek kell lennie PDF-fájlok letöltésére és tárolására.  A jelen oldalra való belépése igazolja, hogy az Ön rendszere és eszköze megfelel a fenti fogadási, hozzáférési és megőrzési követelményeknek.

2. A jog megválasztása és vitarendezés.  A jelen Megállapodásra New York állam törvényei és az Egyesült Államok alkalmazandó szövetségi törvényei vonatkoznak, beleértve a szövetségi választottbírósági törvényt is, a jogszabályok kollíziójára vonatkozó rendelkezésekre vagy elvekre való hivatkozás nélkül.  MINDKETTEN ELFOGADJUK, HOGY A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN, A JOGERŐS ÉS KÖTELEZŐ EREJŰ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁST ALKALMAZZUK, NEM PEDIG PERES ELJÁRÁST (kivéve a kis értékű követelések bírósági ügyeit, amennyiben az Ön követelései megfelelnek a követelményeknek) BÁRMILYEN VITA, KÖVETELÉS VAGY ELLENTMONDÁS RENDEZÉSÉRE, AMELY BÁRMILYEN MÓDON KAPCSOLÓDIK A TELEMATIKAI SZOLGÁLTATÁS, A WEBOLDAL VAGY A TELEMATIKAI SZOFTVER ÖN VAGY AZ ÖN FELHATALMAZOTT FELHASZNÁLÓJA ÁLTALI HASZNÁLATÁHOZ, VAGY EGYÉBKÉNT A JELEN SZERZŐDÉSBŐL ERED VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN ÁLL (MINDEGYIK „VITA”).  Az egyértelműség érdekében a jelen választottbírósági megállapodás nem vonatkozik a Berendezésből eredő olyan jogvitákra, amelyek nem kapcsolódnak a Telematikai szolgáltatáshoz, a Weboldalhoz, a Telematikai szoftverhez vagy a jelen Megállapodáshoz.

A választottbírósági eljárást az Amerikai Választottbírósági Szövetség (AAA) vezeti az AAA Kereskedelmi Választottbírósági Szabályzata, és adott esetben az AAA Fogyasztói Választottbírósági Szabályzata szerint.  Ha az Ön lakóhelye az Egyesült Államokban található, akkor – hacsak Ön és mi másként nem állapodunk meg – a választottbírósági eljárásra az Ön lakóhelyéhez közeli helyen kerül sor, vagy az 1. táblázatban meghatározottak szerint. Ha Ön az Egyesült Államoktól eltérő joghatóság alatt található, a választottbírósági eljárásra az Egyesült Államokban, az általunk saját belátásunk szerint kiválasztott helyen kerül sor, kivéve, ha az alkalmazandó Törvény másként rendelkezik.

Ön elfogadja, hogy bármely vitarendezési eljárás kizárólag egyéni alapon történik, és kifejezetten lemond arról a jogáról, hogy csoportos, reprezentatív vagy összevont kereseteket kérjen vagy folytasson, még akkor is, ha az AAA eljárásai vagy szabályai ezt lehetővé tennék.  Mindketten elfogadjuk, hogy a felek lemondanak az esküdtszéki tárgyaláshoz való jogukról, és ha bármely okból a Vita a választottbírósági eljárás helyett a bíróságon folytatódik, mindketten lemondunk az esküdtszéki tárgyaláshoz való jogunkról.  A fentiek ellenére mindketten egyetértünk abban, hogy Ön vagy mi bírósághoz fordulhatunk a szellemi tulajdonjogok megsértésének vagy egyéb visszaélésszerű használatának megtiltása érdekében.

Az alkalmazandó Törvény és a vonatkozó AAA szabályok által megengedett mértékben Ön és mi megállapodunk abban, hogy a saját díjainkat, költségeinket és kiadásainkat fizetjük, beleértve az ügyvédek, szakértők és tanúk költségeit is.

Ha és amennyiben a jelen Megállapodás alapján peres vagy bírósági eljárásra van lehetőség, akkor Ön ezennel hozzájárul és elfogadja a New York City (New York állam) helyen található állami és szövetségi bíróságok kizárólagos joghatóságát és helyszínét.

3. Import- és exportmegfelelőség. Ön tudomásul veszi, hogy a CNHI-től beszerzett valamennyi rendszerhardver, rendszerszoftver, védett adat, know-how vagy egyéb adat vagy információ (a továbbiakban: „Termékek”) egy vagy több ország import- és/vagy exportellenőrzési törvényei alá tartozhat, és ennek megfelelően ezek importja, exportja, újraexportja és továbbítása korlátozott vagy tiltott lehet. Ön vállalja, hogy szigorúan betartja az összes ilyen Törvényt, és sem közvetlenül, sem közvetve nem importál, exportál, exportál újra, továbbít ilyen Termékeket, illetve nem engedi azok importálását, exportálását, újraexportálását vagy továbbítását olyan rendeltetési helyre, szervezethez vagy személyekhez, akiket bármely Törvény tilt vagy korlátoz, kivéve, ha előzetesen megszerezte a CNHI és bármely alkalmazandó kormányzati szerv előzetes írásbeli hozzájárulását, akár írásban, akár az alkalmazandó Törvényben előírtak szerint, ahogyan azt időről időre módosítják.

4. Az Egyesült Államok kormánya által korlátozott jogok és a kereskedelemben kapható számítógépes szoftverek.  A Termék a DFAR 227.7202 szakasza és a FAR 12.212 szakasza (és az azt követő szakaszok) értelmében „kereskedelmi forgalomban kapható számítógépes szoftvernek” és „kereskedelmi forgalomban kapható számítógépes szoftver dokumentációjának” minősül.  A Termék használata, beleértve, de nem kizárólagosan, annak reprodukálását és megjelenítését az Amerikai Egyesült Államok és/vagy annak bármely szerve által, függetlenül a formától, a jelen Megállapodás hatálya alá tartozik.

5. A teljes megállapodás.  A jelen Megállapodás, valamint az Ön és a CNHI között a Telematikai szolgáltatás, a Weboldal és a Telematikai szoftver használatára vonatkozóan létrejött bármely más érvényes megállapodás képezi az Ön és a CNHI közötti teljes megállapodást, és szabályozza a Telematikai szolgáltatás, a Weboldal és a Telematikai szoftver használatát, minden korábbi megállapodás, tárgyalás és kommunikáció ( függetlenül attól, hogy az írásbeli, szóbeli vagy elektronikus) helyébe lép az Ön és a CNHI között ebben a tárgyban.  Amennyiben a jelen Megállapodás kifejezetten másként nem rendelkezik, a jelen Megállapodás módosítása, megváltoztatása vagy az arról való lemondás csak írásban, a CNHI jóváhagyásával kötelező érvényű a CNHI-re nézve.  A jelen Megállapodásban kifejezetten nem biztosított bármely egyéb jogot a CNHI és licencadói fenntartják maguknak.  Amennyiben a CNHI nem gyakorolja vagy érvényesíti a jelen Megállapodás szerinti bármely jogát vagy a Megállapodás bármely rendelkezését, az nem minősül az adott jogról vagy rendelkezésről való lemondásnak.  Amennyiben a jelen Megállapodás bármely részét az illetékes bíróság érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítéli, az adott részt az alkalmazandó Törvénnyel összhangban úgy kell értelmezni, hogy az a lehető legjobban tükrözze a CNHI eredeti szándékait, a többi rész pedig teljes egészében hatályban marad. Egyetlen harmadik fél sem jogosult a jelen Megállapodás bármely rendelkezésének érvényesítésére.

A IV., VIII., X. ÉS XI. SZAKASZOK MEGÁLLAPODÁSUNK LÉNYEGES RÉSZÉT KÉPEZIK.

6. A megállapodás módosítása.  A CNHI bármikor módosíthatja és frissítheti a jelen Megállapodást.  A CNHI észszerű értesítést küld Önnek minden ilyen változásról.  A CHNI értesítheti Önt a jelen Megállapodás lényeges változásairól az Ön által a fiókjában megadott elérhetőségein keresztül.  A Telematikai szolgáltatás, a Weboldal vagy a Telematikai szoftver további használata az ilyen módosítások közzétételét követően a frissített Megállapodás elfogadásának megerősítését jelenti, kivéve, ha Ön az értesítéstől számított 30 napon belül írásban értesíti a CNHI-t arról, hogy nem fogadja el a frissített Megállapodást.  Ebben az esetben a jelen Megállapodás a jelen Megállapodáshoz való utolsó hozzájárulása vagy elfogadása idején hatályos jelen Megállapodás marad hatályban, kivéve, ha a CNHI saját belátása szerint él a jelen Megállapodás felmondásának jogával.

7. A követelések és jogviták érvényesítésének határidejeÖn elfogadja, hogy az alkalmazandó Törvények által megengedett mértékben a Telematikai szolgáltatás, a Weboldal vagy a Telematikai szoftver használatából eredő vagy azzal kapcsolatos bármely követelést vagy keresetindítási okot a XIII. szakasz (2) bekezdésének megfelelően a követelés vagy keresetindítási ok felmerülésétől számított egy (1) éven belül választottbíróság vagy bíróság előtt kell benyújtani, ellenkező esetben a követelés vagy keresetindítási ok örökre elévül.

8. Hivatalos nyelvA jelen Megállapodás hivatalos nyelve az angol.  Amennyiben az Ön lakóhelye szerinti törvények másként nem rendelkeznek, a felek ezúton elismerik, hogy a jelen Megállapodást és az ahhoz kapcsolódó minden más dokumentumot kizárólag angol nyelven készítik el.  A jelen Megállapodás más nyelveken is rendelkezésre bocsátható.  Értelmezés céljából, illetve a jelen Megállapodás angol nyelvű változata és a jelen Megállapodás bármely más nyelvű változata közötti ellentmondás esetén az angol nyelvű változat az irányadó, kivéve, ha az Ön lakóhelyének törvényei más változat alkalmazását írják elő.

 

=================================