ABONAMENT DE TELEMATICĂ CNH INDUSTRIAL® ACORD DE LICENŢĂ CU UTILIZATORUL FINAL

În vigoare de la 15 iunie 2020

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE ACEST ACORD ÎNAINTE DE A CUMPĂRA UN ABONAMENT, DE A ACCESA, DE A ACTIVA SAU DE A UTILIZA SERVICIUL DE TELEMATICĂ CNH INDUSTRIAL®, inclusiv AFS CONNECT™, MYPLMCONNECT ŞI/SAU STEYR S-FLEET.  PREZENTUL ACORD REPREZINTĂ UN CONTRACT JURIDIC OBLIGATORIU ANGAJANT ÎNTRE DVS. SAU ENTITATEA PE CARE O REPREZENTAŢI („DVS.”) ŞI CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC ŞI FILIALELE SALE GLOBALE ŞI ENTITĂŢILE AFILIATE („CNHI”, „NOI” SAU „PE NOI”).

 

I. PREFAŢĂ

Vă mulţumim pentru interesul manifestat faţă de un abonament la Serviciul de telematică.  „Serviciul de telematică” (sau „Serviciul”) este serviciul de telematică CNH Industrial®, inclusiv AFS Connect™, MYPLMCONNECT, STEYR S-Fleet, acces la afişare de la distanţă, servicii de gestionare a datelor şi a software-ului, transfer de date wireless, istoricul locaţiei şi alte funcţionalităţi, astfel cum este descris în continuare în documentaţia standard a CNHI şi, în fiecare caz, în măsura inclusă în Abonamentul dvs.  Serviciul de telematică utilizează dispozitivul de telematică din utilajul sau echipamentul dvs. furnizat de CNHI („Echipamentul”) şi software-ul modemului şi alte software-uri şi/sau firmware-uri care sunt utilizate în, instalate pe, furnizate cu sau încorporate în Echipament („Software-ul de telematică”).

Acest Acord de licenţă cu utilizatorul final cu abonament de telematică la CNH Industrial® („Acordul”) se aplică (i) abonamentului dvs. plătit, de încercare sau altui tip de abonament („Abonamentul”) la Serviciul de telematică şi site-ului web disponibil abonaţilor la Serviciul de telematică şi la alte site-uri web conexe, pentru ca aceşti abonaţi să poată accesa anumite conţinuturi, funcţionalităţi, rapoarte şi servicii şi anumite date ale acestora (denumite colectiv „Site-ul”), (ii) utilizării şi consimţământului dvs. pentru utilizarea anumitor informaţii sau date care pot fi colectate, înregistrate şi transmise de la şi în legătură cu Echipamentele asociate cu Serviciul de telematică, precum şi utilizării de către dvs. a Software-ului de telematică. Înţelegeţi că, prin utilizarea Serviciului de telematică, CNHI şi asociaţii săi de afaceri pot colecta şi utiliza date pentru a vă furniza Serviciul de telematică şi în alte scopuri, astfel cum este descris mai jos.

Acceptarea Acordului.  PRIN „ACCEPTAREA” ACESTOR TERMENI SAU ACCESAREA, ACTIVAREA SAU UTILIZAREA SITE-ULUI, A SERVICIULUI DE TELEMATICĂ SAU A SOFTWARE-ULUI DE TELEMATICĂ, SUNTEŢI DE ACORD SĂ VĂ SUPUNEŢI OBLIGAŢIILOR DIN PREZENTUL ACORD. ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, SUNTEŢI DE ACORD: (1) SĂ SOLUŢIONAŢI ORICE LITIGII PRIN ARBITRAJ ÎN FUNCŢIE DE FIECARE CAZ ÎN PARTE, ŞI CĂ (2) ACŢIUNILE COLECTIVE ŞI PROCESELE CU JURAŢI NU SUNT PERMISE.  DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU PREZENTUL ACORD: (1) VĂ RUGĂM SĂ NU ACCESAŢI, SĂ NU ACTIVAŢI ŞI SĂ NU UTILIZAŢI SITE-UL, SERVICIUL DE TELEMATICĂ SAU SOFTWARE-UL DE TELEMATICĂ ŞI (2) PENTRU CLARIFICARE, NU FACEŢI CLIC PE „ACCEPT” ÎN PREZENTUL ACORD.

II. ACORDAREA LICENŢEI ŞI RESTRICŢIILE PRIVIND LICENŢA

1. Licenţă limitată.  Sub rezerva respectării de către dvs. a termenilor prezentului Acord, inclusiv a Condiţiilor de plată (dacă este cazul), CNHI vă acordă o licenţă limitată, la nivel mondial, neexclusivă, netransferabilă, nealocabilă (fără dreptul de a sublicenţia) pentru a accesa şi a utiliza Software-ul de telematică şi Serviciul de telematică pe durata prezentului Acord, doar într-o manieră rezonabilă din punct de vedere comercial pentru scopurile dvs. legitime de afaceri interne, în conformitate cu termenii şi condiţiile prezentului Acord, şi numai în cazul în care: (1) achiziţionaţi sau activaţi Serviciul de telematică; şi (2) acceptaţi prezentul Acord fără modificări. Sunteţi de acord să (i) accesaţi şi să utilizaţi Software-ul şi Serviciul de telematică numai într-o manieră conformă cu toate legile, regulile, ordinele, directivele, statutele şi regulamentele locale, de stat, naţionale sau internaţionale aplicabile („Legile”), şi (ii) să utilizaţi Software-ul şi Serviciul de telematică într-o manieră conformă cu documentaţia CNHI.  Vă asumaţi întreaga responsabilitate pentru acţiunile oricărei terţe părţi pe care o autorizaţi sau căreia îi permiteţi accesul la Software-ul sau Serviciul de telematică.  Pentru clarificare, Software-ul de telematică vă este oferit sub licenţă, nu vândut.

2. Respectarea legilor; consimţămintele.  Sunteţi de acord că: (i) aţi respectat pe deplin şi veţi respecta pe deplin toate legile aplicabile (inclusiv legile împotriva dării şi luării de mită şi cele privind confidenţialitatea datelor), inclusiv cele referitoare la utilizarea Serviciului de telematică şi la transmiterea şi utilizarea datelor şi informaţiilor furnizate către CNHI şi (ii) aţi furnizat şi veţi furniza toate notificările necesare şi aţi obţinut şi veţi obţine toate aprobările necesare de la utilizatorii dvs. autorizaţi şi de la alte persoane relevante, inclusiv cu privire la transmiterea şi utilizarea datelor şi informaţiilor de către Serviciul de telematică şi CNHI.

3. Interdicţia de a utiliza ingineria inversă.  Licenţa descrisă în Secţiunea II.1 de mai sus nu include niciun drept asupra niciunui cod sursă al niciunui Software de telematică.  Cu excepţia şi în măsura cerută sau permisă de lege, dvs. şi utilizatorii dvs. autorizaţi nu trebuie să apelaţi la inginerie inversă, să dezasamblaţi, să decompilaţi sau să încercaţi să descoperiţi codul sursă al Serviciului de telematică, al Site-ului sau al Software-ului de telematică. Informaţiile necesare pentru realizarea testelor de interoperabilitate şi securitate ale Serviciului de telematică, ale amplasamentului sau ale Software-ului de telematică sunt disponibile de la CNHI la cerere.

4. Măsurile de securitate.  Software-ul de telematică poate fi protejat prin anumite măsuri de securitate, inclusiv, dar fără a se limita la măsuri tehnologice în temeiul Digital Millennium Copyright Act, măsuri de protecţie a drepturilor de autor, mecanisme de activare a aplicaţiilor, parole, coduri cheie, criptare sau alte dispozitive de securitate („Măsurile de securitate”).  Dvs. şi utilizatorii autorizaţi sunteţi de acord că nu veţi: (i) anula sau încerca să eliminaţi măsurile de securitate care protejează Software-ul de telematică şi care ar constitui o încălcare în temeiul legii aplicabile referitoare la eludarea măsurilor tehnologice care protejează software-ul, lucrările cu drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau (ii) nu veţi efectua trafic, nu veţi achiziţiona, fabrica, proiecta, importa, oferi, vinde sau distribui niciun dispozitiv de eludare sau de piratare care este conceput pentru a eluda sau de a pirata Măsurile de securitate sau Software-ul de telematică în măsura în care acest lucru este ilegal în temeiul Legii aplicabile.

5. Interdicţia utilizării abuzive.  Dvs. şi utilizatorii dvs. autorizaţi sunteţi de acord că nu veţi utiliza Serviciul, Site-ul sau Software-ul de telematică în niciun scop care este ilegal sau care nu este permis în mod expres de prezentul Acord.  Este posibil să restricţionăm sau să încetăm utilizarea Serviciului, a Site-ului sau a Software-ului de telematică de către dvs. şi utilizatorii dvs. autorizaţi, integral sau parţial, dacă există o suspiciune rezonabilă sau orice utilizare reală, abuzivă sau frauduloasă din partea dvs. sau a utilizatorilor dvs. autorizaţi.  Veţi fi responsabil(ă) pentru orice costuri suportate de noi sau de orice altă parte (inclusiv onorariile avocaţilor) ca urmare a unei astfel de utilizări necorespunzătoare sau frauduloase.  Dvs. şi utilizatorii dvs. autorizaţi nu puteţi:

(i) să deterioraţi, să dezactivaţi, să supraîncărcaţi, să interferaţi cu, să perturbaţi sau să afectaţi Serviciul, Site-ul, Software-ul de telematică sau serverele sau reţelele conectate la acestea, în orice mod;

(ii) să utilizaţi Serviciul sau Site-ul de telematică într-un „birou de servicii” sau o structură similară prin care terţe părţi obţin sau utilizează Serviciul de telematică prin intermediul dvs., inclusiv, fără limitare, ca parte a unui serviciu competitiv cu orice serviciu oferit de CNHI;

(iii) să interferaţi cu accesul, utilizarea sau folosirea de către orice altă parte a Serviciului, a Site-ului sau a Software-ului de telematică în orice mod;

(iv) să încălcaţi în mod intenţionat sau neintenţionat orice lege, inclusiv, dar fără limitare la legile referitoare la export;

(v) să uzurpaţi identitatea oricărei persoane sau entităţi sau să prezentaţi în mod fals afilierea dvs. cu o persoană sau entitate sau să furnizaţi informaţii false sau înşelătoare către CNHI;

(vi) să utilizaţi Serviciul sau Site-ul de telematică pentru a transmite informaţii obscene, lascive, licenţioase, defăimătoare sau ilegale sau conţinut protejat de drepturi de autor care nu constituie proprietatea dvs. sau să încălcaţi drepturile oricărei terţe părţi;

(vii) să utilizaţi Serviciul de telematică fără permisiune pe un dispozitiv furat sau pierdut;

(viii) să vă angajaţi în accesul neautorizat la Serviciul sau la Site-ul de telematică;

(ix) să utilizaţi Serviciul de telematică pentru a furniza servicii de voce prin IP;

(x) să utilizaţi orice schemă, reprezentare falsă sau dispozitiv de credit fals, cu intenţia de a evita plata, integral sau parţial, pentru Serviciul de telematică;

(xi) cu excepţia cazului în care este necesar în mod rezonabil să vă exercitaţi drepturile de licenţă acordate în conformitate cu Secţiunea II.1 de mai sus, să reproduceţi, să modificaţi, să publicaţi, să distribuiţi, să afişaţi public, să adaptaţi, să modificaţi, să traduceţi, să dezvăluiţi, să executaţi sau să creaţi lucrări derivate din Software-ul de telematică (sau orice parte a acestuia) sau din orice materiale ale terţilor (astfel cum sunt definite mai jos);

(xiii) să eliminaţi, să ascundeţi sau să modificaţi orice notificări privind drepturile de autor, mărcile comerciale sau alte notificări de proprietate încorporate, ataşate sau accesate în legătură cu Software-ul de telematică; sau

(xiv) să urmăriţi locaţia oricărei persoane sau a oricărui dispozitiv fără a informa în prealabil şi fără a obţine aprobările necesare de la persoana, proprietarul sau persoana care deţine controlul sau posesia unui astfel de dispozitiv pentru a vă permite dvs. şi CNHI să urmăriţi o astfel de locaţie.

6. Materiale de la terţi.  Software-ul sau Serviciul de telematică poate fi grupat sau utilizat cu software sau servicii care sunt furnizate de terţi („Materialele de la terţi”).  Materialele de la terţi nu sunt reglementate de prezentul Acord, dar pot fi reglementate de termenii de utilizare sau de alte acorduri ale unor astfel de terţi.  CNHI va depune eforturi rezonabile pentru a vă notifica cu privire la evenimentele care afectează materialele de la terţi pe care CNHI le grupează cu Software-ul sau cu Serviciul de telematică şi care pot afecta utilizarea de către dvs. a Serviciului sau a Site-ului de telematică.  CU TOATE ACESTEA, ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, CNHI ÎŞI DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICE RESPONSABILITATE ŞI RĂSPUNDERE (ŞI NU VEŢI TRAGE SAU NU VEŢI ÎNCERCA SĂ TRAGEŢI LA RĂSPUNDERE CNHI) ÎN LEGĂTURĂ CU MATERIALELE DE LA TERŢI SAU UTILIZAREA ACESTORA DE CĂTRE DVS. SAU ORICE UTILIZATOR AUTORIZAT.

7. Transferul Echipamentelor.  Sunteţi de acord că nu veţi cesiona, sublicenţia, transfera, oferi drept gaj, închiria sau partaja drepturile dvs. în temeiul prezentului Acord, cu excepţia cazului în care transferaţi permanent dreptul de proprietate asupra Echipamentului, atunci puteţi, de asemenea, să transferaţi permanent toate drepturile dvs. în temeiul prezentului Acord; cu condiţia să (i) notificaţi un astfel de cesionar cu privire la existenţa prezentului Acord şi a Serviciului de telematică şi cu privire la transferul de date în conformitate cu prezentul Acord, (ii) notificaţi un astfel de cesionar şi/sau utilizatorii săi autorizaţi că trebuie să încheie prezentul Acord cu CNHI dacă doresc să utilizeze în continuare Serviciul, Site-ul sau Software-ul de telematică şi (iii) notificaţi imediat CNHI cu privire la un astfel de transfer.  Veţi rămâne responsabil(ă) pentru Abonamentul dvs. la serviciul de telematică şi pentru orice utilizare a unui astfel de serviciu, inclusiv de Echipament, până când contactaţi CNHI.  De asemenea, trebuie să notificaţi CNHI dacă doriţi ca oricare dintre datele dvs. să fie şterse din contul dvs. sau din Echipamentul dvs. înainte de transferul permanent al dreptului de proprietate asupra Echipamentului dvs. către cesionar.

III. SERVICIILE DE TELEMATICĂ

1. Natura Serviciului de telematică.  Recunoaşteţi că, pentru ca Serviciul de telematică să fie furnizat, dispozitivul de telematică din Echipamentul dvs. va transmite anumite date prin intermediul mediilor de unde radio, celulare, sateliţi, GPS, Web şi/sau tehnologii similare.  Tipul, granularitatea şi volumul datelor colectate variază în funcţie de tipul utilajului şi se pot modifica oricând fără notificare prealabilă.  Sunteţi de acord cu o astfel de transmitere şi renunţaţi la orice pretenţii pe care le puteţi avea împotriva noastră cu privire la disponibilitatea, calitatea şi performanţa mediilor care transmit datele, altele decât cele care nu pot fi anulate în temeiul Legii aplicabile.  Înţelegeţi că Serviciul de telematică vă este pus la dispoziţie pe baza mai multor factori, inclusiv, fără limitare la, accesul la internet, conectivitatea celulară, utilizarea computerului, Echipamentul dvs., sistemul dvs. de operare, activarea şi întreţinerea dispozitivului de telematică al Echipamentului dvs. şi pachetul Serviciului de telematică pe care l-aţi achiziţionat.

 

2. Mesajele SMS şi de e-mail.  Dacă alegeţi să primiţi mesaje prin serviciul de mesaje scurte („SMS”) pe dispozitivul mobil şi/sau mesaje de e-mail ca parte a Serviciilor de telematică, sunteţi de acord să primiţi mesaje SMS şi/sau de e-mail de la CNHI.  Alegerea de a primi mesaje SMS nu reprezintă o condiţie pentru primirea Serviciului de telematică. Pentru a alege să primiţi mesaje SMS pe un dispozitiv mobil, trebuie să fiţi şi să garantaţi că sunteţi utilizatorul autorizat al dispozitivului mobil.  Numărul de mesaje SMS primite de dvs. va varia în funcţie de activitatea utilajului.  Dacă primiţi mesaje SMS, ar putea fi necesar să suportaţi taxe suplimentare pentru mesaje sau date de la operatorul wireless pentru care vă revine responsabilitatea exclusivă.

 

3. Site-ul.  Pe durata prezentului Acord, veţi dispune de accesul şi utilizarea Site-ului.  CNHI vă va aloca numele de utilizator şi parola pentru utilizarea Site-ului.  Veţi controla accesul la şi utilizarea numelui/numelor de utilizator şi a parolei/parolelor şi veţi notifica imediat CNHI cu privire la orice utilizare neautorizată a numelui/numelor de utilizator sau a parolei/parolelor dvs.  Nu veţi (i) permite accesul la sau utilizarea Site-ului prin intermediul numelui de utilizator şi/sau al parolei dvs. de către nicio terţă parte sau (ii) atribui sau transfera accesul la Site sau utilizarea Site-ului, cu excepţia celor stabilite în prezentul Acord.  Dacă doriţi să oferiţi acces la contul dvs. unei terţe părţi, puteţi acorda acest acces prin intermediul Site-ului după ce terţa parte îşi creează propriul nume de utilizator şi propria parolă.  Vă asumaţi responsabilitatea deplină pentru acţiunile oricărei terţe părţi la care permiteţi accesul cu privire la Site.

 

4. Plata.  Dacă aţi achiziţionat Serviciul de telematică, sunteţi de acord să plătiţi toate taxele şi tarifele aplicabile în conformitate cu condiţiile de plată aplicabile planului de abonament al Serviciului de telematică pe care îl achiziţionaţi („Condiţiile de plată”).  Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în Condiţiile de plată aplicabile, reînnoirile Serviciului de telematică vor fi efectuate la preţul de listă aplicabil în vigoare la momentul reînnoirii aplicabile.

IV. DATE

1. Colectarea datelor.  CNHI va colecta şi va prelucra date de la dvs. în scopul creării şi al administrării contului dvs., iar prin utilizarea Serviciului de telematică, Echipamentul dvs. va colecta, va înregistra şi/sau va transmite anumite date către CNHI, inclusiv Date despre utilaj şi Date agronomice.  Datele despre utilaj şi Datele agronomice sunt definite în Notificarea de confidenţialitate ataşată la Acordul de servici.  Acest acord nu oferă CNHI niciun drept asupra datelor dvs. pe care le putem primi în temeiul prezentului Acord, cu excepţia drepturilor de utilizare descrise în prezentul Acord. Anumite Date despre utilaj sunt proprietatea CNHI.

2. Partajarea datelor cu distribuitorii.  Distribuitorii autorizaţi de CNHI sau de dvs. să vă acceseze şi să utilizeze datele puse la dispoziţie prin intermediul Site-ului şi al Serviciului de telematică sunt denumiţi „Distribuitori autorizaţi”.  CNHI poate furniza informaţii şi date despre distribuitorii autorizaţi în scopul efectuării lucrărilor de service la nivelul Echipamentului dvs., inclusiv diagnosticarea utilajului, întreţinerea de la distanţă şi actualizări ale software-ului componentelor utilajului. Distribuitorii autorizaţi pot prelucra şi utiliza datele dvs. sau ale utilizatorilor autorizaţi numai pentru a furniza un serviciu în legătură cu Echipamentul dvs. şi în conformitate cu Acordul de servicii şi cu Legea aplicabilă.

3. Utilizarea datelor cu caracter personal şi Notificarea de confidenţialitate.  Unele date pe care CNHI le va colecta şi le va prelucra se referă la o persoană identificată sau identificabilă în cel mai evident şi mai comun sens (de ex., nume, acreditări, adrese de e-mail), cu toate acestea, în anumite condiţii, şi Datele despre maşini şi Datele agronomice pot fi considerate date cu caracter personal, astfel cum se explică în continuare în Notificarea de confidenţialitate ataşată la Acordul de servicii. Confirmaţi că aţi fost notificat(ă) cu privire la prelucrarea de către noi a datelor cu caracter personal în legătură cu Serviciul şi prin prezenta acordaţi CNHI dreptul de a prelucra, utiliza, divulga şi transfera datele cu caracter personal transmise către CNHI pentru a vă furniza Serviciul de telematică, conform descrierii din Notificarea de confidenţialitate, în conformitate cu Legea aplicabilă.  Această permisiune se extinde la terţii angajaţi de CNHI în legătură cu furnizarea Serviciului de telematică.

4. Utilizarea datelor în scopurile proprii ale CNHI.  Recunoaşteţi că CNHI va prelucra şi utiliza Datele despre utilaj şi Datele agronomice în scopuri proprii pentru a îmbunătăţi produsele şi serviciile, pentru a dezvolta noi produse şi servicii, pentru a desfăşura activităţi de marketing şi pentru a respecta legile, reglementările, ordinele judecătoreşti şi citaţiile sau solicitările similare de informaţii de către autorităţi sau în alt mod prevăzut de Lege. Prin prezenta, confirmaţi că CNHI are permisiunea de a accesa şi de a prelucra Datele despre utilaj şi Datele agronomice în scopuri proprii, în conformitate cu Legea aplicabilă, inclusiv Legea aplicabilă privind protecţia datelor. În special, în măsura în care este necesar, veţi notifica şi veţi obţine orice consimţământ din partea persoanelor vizate pentru a permite accesul la şi prelucrarea Datelor despre utilaj şi a Datelor agronomice de către CNHI în scopuri proprii.

5. Datele derivate.  Dvs. şi utilizatorii autorizaţi înţelegeţi că CNHI poate agrega, compila sau obţine date colectate în legătură cu Serviciul de telematică, astfel încât un anumit utilizator sau utilaj să nu mai poată fi identificat („Datele derivate”). Datele derivate nu constau în, nu conţin şi nu se referă la Datele cu caracter personal. CNHI deţine astfel de Date derivate.  În măsura în care obţineţi orice drept, titlu sau interes pentru astfel de Date derivate, sunteţi de acord să cesionaţi în mod irevocabil acest drept, titlu şi interes către CNHI. Aceste Date derivate pot fi accesate şi utilizate de CNHI în orice scop şi pot fi partajate de CNHI cu terţe părţi, inclusiv, dar fără limitare la distribuitorii noştri, filialele noastre şi distribuitorii acestora, producătorul Echipamentului şi alţi parteneri de afaceri. CNHI va implementa şi va menţine măsuri pentru a asigura faptul că Datele derivate rămân anonime.

6. Restricţionarea accesului la date.  În timp ce vă abonaţi la Serviciul de telematică, nu puteţi restricţiona accesul CNHI la şi utilizarea datelor dvs., cu excepţia cazurilor permise de Legea aplicabilă şi a celor prevăzute mai jos. 

a. Datele despre utilaj.  Dacă doriţi să restricţionaţi accesul CNHI la Datele despre utilaj reglementate de prezentul Acord, trebuie să anulaţi Serviciul de telematică prin rezilierea prezentului Acord (astfel cum este prevăzut în Secţiunea IX de mai jos) şi să solicitaţi prin intermediul Site-ului sau al unui distribuitor CNHI ştergerea de către CNHI a Datelor despre utilaj disponibile în contul dvs.  CNHI va efectua această ştergere într-un termen rezonabil de la solicitarea dvs. validă, sub rezerva Secţiunii IV(7) de mai jos.  CNHI va avea în continuare acces la Datele despre utilaj colectate de Serviciul de telematică înainte de a restricţiona accesul CNH la Datele despre utilaj, cu excepţia cazului în care legile aplicabile, inclusiv legile privind protecţia datelor, prevăd altfel.  Restricţionarea accesului CNH la Datele despre utilaj vă va împiedica să primiţi diagnostice la distanţă ale utilajului, lucrările de service de la distanţă la nivelul utilajului sau alte servicii din partea CNHI.

b. Datele agronomice.  Puteţi restricţiona accesul CNHI la Datele agronomice prin intermediul Site-ului sau al altor servicii.  Eliminarea accesului CNHI la şi utilizarea Datelor agronomice prin intermediul unor astfel de abonamente sau servicii vă va limita, de asemenea, accesul la Datele agronomice prin intermediul Site-ului şi vă va dezactiva capacitatea de a încărca Date agronomice suplimentare.  Puteţi şterge fişierele de Date agronomice conform descrierii din Secţiunea IV(7) de mai jos.

7. Ştergerea datelor.  Puteţi şterge orice date din contul dvs. ştergând datele selectate de pe Site sau contactând distribuitorul dvs..  De asemenea, puteţi contacta CNHI pentru a solicita ca CNHI să şteargă definitiv datele păstrate în sau prin contul dvs. pe sistemele sale, sub rezerva oricăror cerinţe legale sau de păstrare a evidenţelor.

În cazul în care dvs. sau CNHI vă închideţi contul de Servicii de telematică (de ex., CNHI vă va închide contul la încetarea prezentului Acord), cu excepţia cazului în care se prevede altfel prin Legea aplicabilă sau cu excepţia cazului în care se convine altfel de către CNHI, CNHI dispune de opţiunea şi de dreptul de a şterge definitiv toate informaţiile, inclusiv datele, păstrate în sau prin contul dvs. şi nu veţi mai putea prelua niciun fel de date sau alte informaţii conţinute în contul respectiv.  Recunoaşteţi că, în măsura maximă permisă de Legea aplicabilă, CNHI nu deţine nicio responsabilitate pentru ştergerea sau incapacitatea de a stoca date sau alte informaţii care pot fi transmise către CNHI sau care pot fi întreţinute sau transmise prin Serviciul de telematică.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, CNHI nu are nicio obligaţie de a şterge Datele derivate.

8. Transferul datelor.  Serviciul de telematică este administrat de CNHI din birourile sale sau ale filialelor sale din diferite locaţii la nivel global.  În conformitate cu Legea aplicabilă, CNHI poate utiliza, de asemenea, o filială sau unul sau mai mulţi furnizori externi de servicii pentru a găzdui Serviciul de telematică în diferite locaţii la nivel global.  În consecinţă, datele dvs. care sunt furnizate către CNHI pot fi colectate, trimise, prelucrate şi stocate în afara ţării în care locuiţi şi, prin urmare, pot fi puse la dispoziţia autorităţilor guvernamentale în temeiul ordinelor legale şi al altor Legi aplicabile în astfel de jurisdicţii străine.  CNHI va respecta legile aplicabile transferului de date, inclusiv legile privind protecţia datelor, şi va utiliza mijloace rezonabile pentru a se asigura că aceste date sunt protejate în aceste cazuri, dar CNHI nu poate garanta că legile oricărei jurisdicţii străine vor acorda acelaşi grad de protecţie precum legile din ţara dvs..

9. Serviciile de telematică ale terţelor părţi.  Ca parte a Serviciului de telematică, puteţi alege ca Serviciul să comunice, să transfere şi să facă schimb de date între dispozitivul de telematică al Echipamentului dvs. şi anumite dispozitive, sisteme sau software-uri de la terţe părţi pentru a genera rapoarte, date sau alte caracteristici personalizate („Serviciile de telematică de la terţi”).  CNHI nu exercită controlul asupra formei sau calităţii datelor transmise de astfel de Servicii de telematică ale terţelor părţi, nici asupra rapoartelor sau a altor date generate de acestea (denumite în mod colectiv „Datele Serviciilor de telematică ale terţelor părţi”).  Prin urmare, dacă alegeţi să utilizaţi Serviciile de telematică ale terţelor părţi, dvs. şi utilizatorii autorizaţi sunteţi de acord cu următoarele:

(i) Sunteţi de acord să permiteţi CNHI şi/sau dispozitivului de telematică al Echipamentului dvs. să transfere şi să facă schimb de date cu astfel de Servicii de telematică ale terţelor părţi.  Sunteţi de acord că, odată ce CNHI şi/sau dispozitivul de telematică al Echipamentului dvs. a iniţiat un astfel de transfer al datelor dvs. către un astfel de Serviciu de telematică al terţelor părţi, în măsura în care datele dvs. nu mai rămân în Serviciul de telematică al CNHI, datele dvs. nu vor mai fi guvernate de prezentul Acord; mai degrabă, datele dvs. pot fi guvernate de declaraţia de confidenţialitate a unui astfel de furnizor terţ.

(ii) Serviciile de telematică ale terţelor părţi nu sunt reglementate de prezentul Acord, dar pot fi reglementate de termenii de utilizare sau de alte acorduri pe care le puteţi încheia direct cu Serviciile de telematică ale terţelor părţi.  Dvs. şi utilizatorii dvs. autorizaţi sunteţi de acord că dvs. şi aceştia nu veţi trage la răspundere CNHI pentru accesul sau utilizarea Serviciilor de telematică ale terţelor părţi, inclusiv a Datelor Serviciilor de telematică ale terţelor părţi care rezultă din acestea. 

(iii) Acceptaţi orice limitări în utilizarea şi calitatea Serviciilor de telematică ale terţelor părţi şi a Datelor Serviciilor de telematică ale terţelor părţi şi sunteţi de acord că CNHI nu poartă responsabilitatea pentru calitatea sau acurateţea sau incapacitatea de a primi, accesa sau utiliza Serviciile de telematică ale terţelor părţi şi/sau orice Date ale Serviciilor de telematică ale terţelor părţi.

(iv) CNHI poate controla fluxul Datelor Serviciilor de telematică ale terţelor părţi transmise către şi dinspre Serviciul de telematică şi poate opri sau bloca utilizarea oricăror Servicii de telematică ale terţelor părţi şi/sau a oricăror Date ale Serviciilor de telematică ale terţelor părţi despre care CNHI consideră că pot afecta negativ Serviciul de telematică.

(v) ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, CNHI ÎŞI DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICE RESPONSABILITATE ŞI RĂSPUNDERE (ŞI NU VEŢI DEŢINE sau ÎNCERCA SĂ trageţi LA RĂSPUNDERE CNHI) ÎN LEGĂTURĂ CU: (1) DATELE DVS. ODATĂ CE CNHI ŞI/sau DISPOZITIVUL TELEMATIC AL ECHIPAMENTULUI DVS. A INIŢIAT UN ASTFEL DE TRANSFER AL DATELOR DVS. către UN SERVICIU DE TELEMATICĂ AL unei TERŢE PĂRŢI (DIRECT SAU INDIRECT PRINTR-UN SISTEM INTERMEDIAR); ŞI (2) ORICE servicii DE TELEMATICĂ AL unei TERŢE PĂRŢI ŞI/sau ORICE DATE DE SERVICII DE TELEMATICĂ ALE UNEI TERŢE PĂRŢI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE UTILIZARE DE către DVS. sau DE către UTILIZATORII dvs. AUTORIZAŢI ŞI ORICE DAUNE REZULTATE, ACCESUL NEAUTORIZAT sau PIERDEREA sau MODIFICAREA ECHIPAMENTULUI sau A DATELOR DVS.

V. MODIFICĂRI

1. Modificarea sau întreruperea.  În măsura maximă permisă de Legea aplicabilă, CNHI poate, în orice moment, să modifice, să suspende sau să întrerupă definitiv Serviciul sau Site-ul de telematică sau orice parte a caracteristicilor, a funcţiilor sau a produselor sau a asistenţei asociate acestora, cu sau fără notificare prealabilă, din orice motiv sau fără niciun motiv.  CNHI nu va fi răspunzătoare faţă de dvs. sau faţă de orice terţă parte pentru orice astfel de modificare, suspendare sau întrerupere şi nici nu va fi obligată să ofere asistenţă în continuare pentru orice Serviciu, Site-ul de telematică sau părţi ale acestuia, suspendate sau întrerupte.  Prin accesarea sau utilizarea Serviciului sau a Site-ului de telematică, sunteţi de acord cu modificarea Serviciului sau a site-ului de telematicăsau a oricărei părţi a caracteristicilor, a funcţiilor, a produselor sau a asistenţei asociate. CNHI va transmite un preaviz rezonabil pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a Serviciului sau a Site-ului de telematică, care au un impact negativ şi semnificativ asupra părţii esenţiale a înţelegerii noastre în temeiul prezentului Acord.

2. Actualizările software.  Sunteţi de acord că CNHI poate, în orice moment, să modifice sau să actualizeze de la distanţă Software-ul de telematică cu sau fără nicio notificare prealabilă.  Astfel de modificări sau actualizări pot include remedieri de erori, corecţii, funcţii sau caracteristici îmbunătăţite sau noi şi versiuni noi.  Cu excepţia cazului în care CNHI prevede altfel în mod explicit, orice modificări şi actualizări ale Software-ului de telematică vor fi în continuare reglementate de termenii prezentului Acord.  Dacă acceptaţi prezentul Acord, vă oferiţi consimţământul expres cu privire la instalarea unor actualizări viitoare ale software-ului.

VI. CERINŢELE ŞI LIMITELE PENTRU SERVICIILE DE TELEMATICĂ

1. Cerinţele privind Serviciul de telematică.

(i) Generalităţi.  Înţelegeţi că, pentru ca Serviciul de telematică să funcţioneze, Echipamentul dvs. trebuie să dispună de un sistem electric funcţional, iar Echipamentul dvs. şi dispozitivul de telematică de pe Echipamentul dvs. trebuie să fie în stare de funcţionare.

(ii) Sistemele de comunicaţii ale terţelor părţi.  Pentru a funcţiona, Serviciul de telematică necesită utilizarea unui sistem de comunicaţii proprietar al terţelor părţi, cum ar fi cel al unui operator de comunicaţii telefonice wireless sau un sistem de comunicaţii prin satelit (fiecare denumit „operator de comunicaţii”).  CNHI NU ARE NICIO RESPONSABILITATE PENTRU DISPONIBILITATEA, CALITATEA SAU PERFORMANŢA PRIVIND (ŞI SERVICIUL DE TELEMATICĂ EXCLUDE) SERVICIILE SAU ECHIPAMENTELE DE COMUNICAŢII WIRELESS SAU PRIN SATELIT FURNIZATE DE OPERATORII DE COMUNICAŢII.  OPERATORII DE COMUNICAŢII SUNT RESPONSABILI ÎN EXCLUSIVITATE PENTRU ASTFEL DE SERVICII ŞI ECHIPAMENTE.

(iii) Site-ul.  Sunteţi de acord că Site-ul necesită acces la Web şi sunteţi responsabil pentru achiziţia, configurarea, monitorizarea, întreţinerea, gestionarea şi taxele şi cheltuielile aferente conexiunii la reţea şi software-ului şi hardware-ului legate de utilizarea Web-ului de către dvs., inclusiv LAN-ul, computerele, modemurile şi dispozitivele de telecomunicaţii.  CNHI nu este responsabilă pentru conexiunea la reţea pentru accesarea Web sau pentru chestiuni, probleme sau condiţii care decurg din sau sunt legate de conexiunea la reţea, inclusiv, dar fără limitare la probleme legate de lăţimea de bandă, raza de acoperire a semnalului, întreruperi ale reţelei şi/sau alte condiţii care sunt cauzate de conexiunea la internet şi/sau la reţea.

2. Cerinţele legale privind telematica.  Transmiterea informaţiilor utilizând dispozitivul de telematică al Echipamentului dvs. este supusă cerinţelor legale care pot varia de la o locaţie la alta, inclusiv autorizării privind utilizarea radiofrecvenţei.  Vă revine responsabilitatea de a limita utilizarea oricărui dispozitiv de telematică la acele locaţii în care au fost îndeplinite toate cerinţele legale pentru utilizarea lor şi reţeaua de comunicaţii.  În cazul în care dispozitivul de telematică al Echipamentului dvs. este amplasat sau mutat într-o locaţie în care (i) cerinţele legale nu sunt îndeplinite sau (ii) transmiterea sau prelucrarea acestor informaţii în mai multe locaţii nu ar fi legală, CNHI nu îşi asumă nicio răspundere legată de o astfel de nerespectare, iar CNHI poate întrerupe transmiterea informaţiilor de la acel dispozitiv.

VII. SERVICIILE DE ASISTENŢĂ

CNHI şi distribuitorii săi se pot oferi să vă pună la dispoziţie (dar nu sunt obligaţi în temeiul prezentului Acord să vă ofere sau să vă pună la dispoziţie) servicii de asistenţă legate de Serviciul de telematică.  Orice astfel de servicii de asistenţă pot fi supuse unor termeni şi condiţii suplimentare.

VIII. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Dvs. şi utilizatorii autorizaţi înţelegeţi că Serviciul de telematică şi Software-ul de telematică sunt protejate de legile de proprietate intelectuală şi de tratatele internaţionale.  Între CNHI şi dvs., toate drepturile, titlurile şi interesele aferente Serviciului de telematică, Site-ului şi Software-ului de telematică sunt deţinute de CNHI (sau de licenţiatorii săi) şi nicio prevedere din prezentul Acord nu permite transferul şi cesiunea niciunui drept, titlu sau interes privind Serviciul de telematică, Site-ul sau Software-ul de telematică, inclusiv, dar fără limitare la drepturile aferente mărcilor comerciale, către dvs. sau utilizatorii dvs. autorizaţi.  Dvs. şi utilizatorii dvs. autorizaţi sunteţi de acord şi confirmaţi că CNHI şi licenţiatorii săi (şi, după caz, furnizorii terţi) deţin toate drepturile, titlurile şi interesele asupra tuturor drepturilor de proprietate intelectuală în legătură cu sau referitoare la Serviciul de telematică, Site-ul şi Software-ul de telematică.

IX. SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA

1. Suspendarea/încetarea din motive întemeiate.  CNHI poate suspenda sau rezilia licenţa dvs. şi/sau a utilizatorilor dvs. autorizaţi de a utiliza Serviciul de telematică şi/sau Software-ul de telematică, fără răspundere, dacă:

(i) dvs. sau utilizatorii dvs. autorizaţi încălcaţi termenii prezentului Acord sau ai oricărui alt acord valabil cu CNHI pentru utilizarea Serviciului de telematică, a Site-ului sau a Software-ului de telematică; sau

(ii) CNHI are motive să creadă că dvs., utilizatorii dvs. autorizaţi, oricare dintre agenţii dvs. sau orice terţă parte abuzaţi de Serviciul de telematică, de Site sau de Software-ul de telematică sau îl utilizaţi în mod fraudulos sau ilegal.

De asemenea, CNHI poate suspenda sau rezilia abonamentul dvs. la Serviciile de telematică dacă nu plătiţi taxe sau alte sume datorate la scadenţă. La orice încetare a prezentului Acord în temeiul prezentului alineat, nu veţi avea dreptul la nicio rambursare a plăţilor efectuate de dvs. (dacă este cazul) pentru Serviciile de telematică şi nu veţi mai avea acces la datele dvs. prin intermediul Site-ului.

2. Încetarea unilaterală de către CNHI.  Sub rezerva oricăror cerinţe suplimentare de notificare în conformitate cu Legea aplicabilă, CNHI poate denunţa prezentul acord cu un preaviz de treizeci (30) de zile. La orice încetare a prezentului Acord în temeiul prezentului alineat, CNHI vă va rambursa o parte proporţională din plăţile efectuate de dvs. (dacă este cazul) pentru Serviciul de telematică neutilizat şi nu veţi mai avea acces la datele dvs. prin intermediul Site-ului. CNHI va purta răspunderea exclusivă faţă de dvs. pentru o astfel de rambursare, pentru orice astfel de încetare unilaterală din partea CNH.

3. Încetarea unilaterală de către dvs.  Puteţi înceta prezentul Acord cu un preaviz de treizeci (30) de zile transmis către CNHI.  La orice încetare a prezentului Acord în temeiul prezentului alineat, nu veţi avea dreptul la nicio rambursare a plăţilor efectuate de dvs. (dacă este cazul) pentru Serviciile de telematică şi nu veţi mai avea acces la datele dvs. prin intermediul Site-ului.

X. GARANŢIILE

ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, CNHI, ADMINISTRATORII, FUNCŢIONARII, ANGAJAŢII, LICENŢIATORII ŞI ALŢI FURNIZORI, DISTRIBUITORI, FILIALE ŞI AGENŢI (FIECARE DENUMIŢI „PARTEA CNHI” ŞI ÎMPREUNĂ „PĂRŢILE CNHI”) ÎŞI DECLINĂ ORICE RESPONSABILITATE PENTRU ORICE PREJUDICIU CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE UTILIZATORII DVS. AUTORIZAŢI A SERVICIULUI DE TELEMATICĂ, A SITE-ULUI SAU A SOFTWARE-ULUI DE TELEMATICĂ.  DVS. ŞI UTILIZATORII DVS. AUTORIZAŢI ÎNŢELEGEŢI ŞI SUNTEŢI DE ACORD ÎN MOD EXPRES CĂ: (a) SERVICIUL DE TELEMATICĂ, SITE-UL ŞI SOFTWARE-UL DE TELEMATICĂ SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, „CU TOATE DEFECTELE” ŞI „ÎN FUNCŢIE DE DISPONIBILITATE” ŞI ÎNTREGUL RISC CU PRIVIRE LA CALITATEA, PERFORMANŢA, ACURATEŢEA ŞI EFORTUL SATISFĂCĂTOR VĂ REVINE DVS.; (b) ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, PĂRŢILE CNHI NU EMIT DECLARAŢII, GARANŢII SAU CONDIŢII, EXPRESE, IMPLICITE, STATUTARE SAU DE ALTĂ NATURĂ, INCLUSIV FĂRĂ LIMITARE LA, (i) GARANŢII DE PROPRIETATE, VANDABILITATE, POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP, EFORT DE MUNCĂ, PRECIZIE, FOLOSINŢĂ LINIŞTITĂ, FĂRĂ SARCINI, FĂRĂ GARANŢII ŞI NEÎNCĂLCARE; (ii) GARANŢII CARE DECURG DIN DERULAREA TRANZACŢIILOR SAU UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI DE TELEMATICĂ; (iii) GARANŢII PRIVIND SECURITATEA, FIABILITATEA, ACTUALITATEA ŞI PERFORMANŢA SERVICIULUI DE TELEMATICĂ, A SITE-ULUI SAU A SOFTWARE-ULUI DE TELEMATICĂ; ŞI (IV) GARANŢII CONFORM CĂRORA ACCESUL SAU UTILIZAREA SERVICIULUI DE TELEMATICĂ, A SITE-ULUI SAU A SOFTWARE-ULUI DE TELEMATICĂ VOR SATISFACE CERINŢELE DVS., VOR FI NEÎNTRERUPTE SAU LIPSITE DE ERORI; ŞI (c) CĂ VEŢI ACCESA ŞI UTILIZA SERVICIUL DE TELEMATICĂ, SOFTWARE-UL DE TELEMATICĂ ŞI SITE-UL LA PROPRIA DISCREŢIE ŞI PE PROPRIUL RISC ŞI CĂ VEŢI FI SINGURUL RESPONSABIL PENTRU ORICE DAUNE ADUSE SISTEMULUI/SISTEMELOR SAU ECHIPAMENTELOR COMPUTERULUI DVS. SAU PENTRU PIERDEREA SAU MODIFICAREA DATELOR CARE REZULTĂ DIN ASTFEL DE ACCESĂRI ŞI UTILIZĂRI.

Fără a limita cele de mai sus, din cauza unor variabile independente de controlul rezonabil al CNHI cu privire la inexactităţile de poziţie inerente sistemelor globale de navigaţie prin satelit (fiecare astfel de sistem, „GNSS”), recunoaşteţi că CNHI nu va fi responsabilă pentru funcţionarea sau funcţionarea defectuoasă a sateliţilor GNSS sau pentru disponibilitatea semnalelor de satelit GNSS.

NU EXISTĂ GARANŢII CARE SE EXTIND DINCOLO DE CELE ACORDATE ÎN MOD EXPRES ÎN PREZENTUL ACORD.  LEGEA OBLIGATORIE DIN UNELE STATE SAU JURISDICŢII NU PERMITE EXCLUDEREA GARANŢIILOR SAU A LIMITĂRILOR IMPLICITE PRIVIND DURATA UNEI GARANŢII IMPLICITE, ASTFEL ÎNCÂT ESTE POSIBIL CA EXCLUDERILE SAU LIMITĂRILE DE MAI SUS SĂ SE APLICE ÎN CAZUL DVS.

XI. LIMITAREA RĂSPUNDERII

ÎN NICIUN CAZ, INCLUSIV ÎN CAZ DE NEGLIJENŢĂ, PĂRŢILE CNHI NU VOR FI RĂSPUNZĂTOARE FAŢĂ DE DVS., UTILIZATORII DVS. AUTORIZAŢI SAU O TERŢĂ PARTE PENTRU DAUNE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE LA, DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE, PUNITIVE, TERŢE SAU PE CALE DE CONSECINŢĂ, SAU DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR COMERCIALE, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII, PIERDEREA SAU CORUPEREA DATELOR (INCLUSIV CA URMARE A ACTUALIZĂRILOR SAU A MODIFICĂRILOR SOFTWARE-ULUI DE TELEMATICĂ), PIERDEREA INFORMAŢIILOR DE NATURĂ COMERCIALĂ, INFECŢIILE VIRUŞILOR, ÎNTRERUPERILE DE SISTEM ŞI ALTELE ASEMENEA, CARE DECURG DIN SAU CARE REZULTĂ DIN PREZENTUL ACORD SAU ACCESUL UTILIZATORILOR DVS. AUTORIZAŢI LA, UTILIZAREA, UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA SERVICIUL DE TELEMATICĂ, SITE-UL SAU SOFTWARE-UL DE TELEMATICĂ (INCLUSIV PIERDERILE SAU DAUNELE CARE DECURG DIN ERORILE DE ÎNTRERUPERE SAU TRANSMISIE ALE ACESTORA (INCLUSIV DATELE DE LOCALIZARE INEXACT)E, DEFECTE SAU ORICE ALTE CAUZE), CHIAR DACĂ CNHI A FOST INFORMATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE (INCLUSIV DAUNELE SUFERITE DE TERŢELE PĂRŢI). CNHI NU ÎŞI ASUMĂ ŞI NU VA AVEA NICIO RĂSPUNDERE CARE DECURGE DIN EVENIMENTE INDEPENDENTE DE VOINŢA SA SAU DE CONTROLUL SUBCONTRACTANŢILOR, AL LICENŢIATORILOR SAU AL PARTENERILOR SĂI DE AFACERI, INCLUSIV EVENIMENTE PRECUM CATASTROFE NATURALE, CATASTROFE ALE UNEI ENTITĂŢI GUVERNAMENTALE, ACTE ALE UNUI INAMIC PUBLIC, GREVE SAU CONDIŢII METEOROLOGICE.  EXCLUDEREA DAUNELOR ÎN TEMEIUL PREZENTEI SECŢIUNI XI ESTE INDEPENDENTĂ DE ORICE CALE DE REMEDIERE FURNIZATĂ ÎN TEMEIUL PREZENTULUI ACORD ŞI ÎŞI VA PĂSTRA VALABILITATEA ÎN CAZUL ÎN CARE ACEASTĂ CALE DE REMEDIERE NU ÎŞI ATINGE SCOPUL ESENŢIAL SAU ESTE CONSIDERATĂ ÎN ALT MOD INAPLICABILĂ.  ACESTE LIMITĂRI ŞI EXCLUDERI SE APLICĂ INDIFERENT DACĂ DAUNELE REZULTĂ DIN ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI SAU A GARANŢIEI, NEGLIJENŢĂ SAU ORICE ALTĂ CAUZĂ A ACŢIUNII.  ÎN MĂSURA ÎN CARE LEGEA APLICABILĂ NU INTERZICE ASTFEL DE EXCLUDERI ŞI LIMITĂRI, ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNDEREA TOTALĂ A CNHI FAŢĂ DE DVS. PENTRU TOATE DAUNELE, PIERDERILE ŞI CAUZELE ACŢIUNII, FIE PRIN CONTRACT, RĂSPUNDERE STRICTĂ, DELICTUALĂ (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ) SAU DE ALTĂ NATURĂ, NU VA DEPĂŞI SUMELE PLĂTITE DE DVS. CĂTRE CNHI ÎN CELE 12 LUNI ANTERIOARE CELEI MAI RECENTE LUNI DE ÎNCETARE A ACCESULUI SAU A UTILIZĂRII SERVICIULUI DE TELEMATICĂ. RĂSPUNDEREA CNHI FAŢĂ DE DVS. PENTRU TOATE DAUNELE, PIERDERILE ŞI CAUZELE ACŢIUNII, FIE PRIN CONTRACT, RĂSPUNDERE STRICTĂ, DELICTUALĂ (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ) SAU DE ALTĂ NATURĂ, VA FI REDUSĂ ÎN MĂSURA ÎN CARE, DACĂ ESTE CAZUL, AŢI CONTRIBUIT LA DAUNĂ, PIERDERE SAU CAUZA ACŢIUNII.

LIMITĂRILE PRECEDENTE ALE RĂSPUNDERII NU SE APLICĂ RĂSPUNDERILOR CARE NU POT FI EXCLUSE SAU LIMITATE DE LEGILE APLICABILE, CUM AR FI ÎN CAZUL RĂSPUNDERII LEGALE (INCLUSIV RĂSPUNDEREA ÎN TEMEIUL LEGII APLICABILE PRIVIND RĂSPUNDEREA PENTRU PRODUSE) SAU ÎN CAZUL UNEI VĂTĂMĂRI CORPORALE CARE DECURGE EXCLUSIV DIN NEGLIJENŢA GRAVĂ SAU ABATEREA INTENŢIONATĂ A UNEI PĂRŢI CNHI.

În cazul în care Legile aplicabile implică garanţii sau condiţii sau impun garanţii sau obligaţii asupra CNHI care nu pot fi excluse, restricţionate sau modificate sau nu pot fi excluse, restricţionate sau modificate decât într-o măsură limitată (Drepturile care nu pot fi excluse), prezentul Acord trebuie citit sub rezerva acestor Legi şi nicio prevedere din acord nu are scopul de a exclude, restricţiona sau modifica drepturile dvs. care nu pot fi excluse. În cazul în care aceste Legi se aplică, atunci, în măsura permisă de Lege, CNHI îşi limitează răspunderea cu privire la orice pretenţie în temeiul acestor Legi, (a) în cazul bunurilor, la alegerea CNHI, la (i) înlocuirea bunurilor sau furnizarea de bunuri echivalente; (ii) repararea unor astfel de bunuri; (iii) plata costului de înlocuire a bunurilor sau de achiziţionare de bunuri echivalente; sau (iv) plata reparaţiei bunurilor, şi (b) în cazul serviciilor şi la alegerea CNHI, la: (i) prestarea din nou a serviciilor; sau (ii) plata costului aferent prestării serviciilor.

XII. DESPĂGUBIRILE

LA CEREREA CNHI, SUNTEŢI DE ACORD SĂ DESPĂGUBIŢI, SĂ APĂRAŢI ŞI SĂ EXONERAŢI DE RĂSPUNDERE FIECARE DINTRE PĂRŢILE CNHI ÎMPOTRIVA ORICĂROR RECLAMAŢII, PROCESE ÎN INSTANŢĂ, CERERI, ACŢIUNI SAU ALTE PROCEDURI INIŢIATE ÎMPOTRIVA ACESTEIA DE CĂTRE ORICE TERŢĂ PARTE DIN CAUZA, DINTR-O SITUAŢIE CARE REZULTĂ DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU UTILIZATORII DVS. AUTORIZAŢIE (A) A SERVICIULUI DE TELEMATICĂ, A SITE-ULUI SAU A SOFTWARE-ULUI DE TELEMATICĂ (INCLUSIV ÎN LEGĂTURĂ CU URMĂRIREA LOCAŢIEI ORICĂREI PERSOANE SAU A ORICĂRUI DISPOZITIV), (B) ÎNCĂLCAREA PREZENTULUI ACORD, (C) NEFURNIZAREA NOTIFICĂRILOR NECESARE SAU OBŢINEREA CONSIMŢĂMÂNTULUI NECESAR DIN PARTEA UTILIZATORILOR AUTORIZAŢI SAU A ALTOR PERSOANE CU PRIVIRE LA SERVICIUL DE TELEMATICĂ, SITE SAU SOFTWARE-UL DE TELEMATICĂ (INCLUSIV ÎN LEGĂTURĂ CU URMĂRIREA LOCAŢIEI ORICĂREI PERSOANE SAU A ORICĂRUI DISPOZITIV) ŞI (D) ÎNCĂLCAREA ORICĂREI LEGI SAU A DREPTURILOR TERŢELOR PĂRŢI. Veţi plăti oricare dintre şi toate costurile, daunele şi cheltuielile, inclusiv, fără limitare la, onorariile rezonabile ale avocaţilor şi costurile acordate împotriva sau suportate în alt mod de către Părţile CNHI în legătură cu sau care decurg din orice astfel de pretenţie, proces în instanţă, acţiune, cerere sau altă procedură.  O Parte CNHI poate, pe cheltuiala proprie, să îşi asume apărarea şi controlul exclusiv al oricărei chestiuni care face obiectul despăgubirii de către dvs., caz în care sunteţi de acord să cooperaţi cu respectiva Parte CNHI pentru afirmarea oricăror apărări disponibile.

XIII. ALTUL

1. Notificarea de consimţământ pentru semnătură electronică şi divulgare.  Sunteţi de acord cu utilizarea documentelor şi a evidenţelor electronice în legătură cu prezentul Acord, Serviciul de telematică şi Site-ul.  Sunteţi de acord că toate aceste documente şi evidenţe pe care CNHI vi le furnizează în format electronic satisfac orice cerinţă ca aceste documente şi evidenţe să fie realizate în scris.  Puteţi (i) obţine o copie pe hârtie a oricărui document sau a oricărei evidenţe, (ii) vă puteţi retrage consimţământul privind utilizarea documentelor şi a evidenţelor electronice şi (iii) vă puteţi actualiza informaţiile de contact, contactând CNHI conform descrierii de pe site-ul web al CNHI.  Pentru a primi sau a accesa documente şi evidenţe electronice, trebuie să dispuneţi de un afişaj compatibil şi funcţional în cabină sau alt software capabil să afişeze fişiere PDF.  Pentru a păstra documente şi evidenţe, dispozitivul trebuie să poată descărca şi stoca fişiere PDF.  Accesul dvs. la această pagină confirmă faptul că sistemul şi dispozitivul dvs. îndeplinesc cerinţele de primire, acces şi păstrare de mai sus.

2. Alegerea Legii şi Soluţionarea litigiilor.  Prezentul acord este reglementat şi interpretat în conformitate cu legile Statului New York şi cu legile federale aplicabile din Statele Unite, inclusiv Legea federală privind arbitrajul, fără a face referire la prevederile sau principiile privind „conflictele de legi”.  AMÂNDOI SUNTEM DE ACORD, ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGE, SĂ FACEM UZ DE ARBITRAJUL FINAL ŞI OBLIGATORIU, NU DE PROCESE ÎN INSTANŢĂ (cu excepţia cazurilor din instanţele de procese minore, în măsura în care cererile dvs. sunt eligibile) PENTRU A SOLUŢIONA ORICE LITIGIU, PRETENŢIE SAU CONTROVERSĂ LEGATĂ ÎN ORICE MOD DE UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE UTILIZATORUL AUTORIZAT A SERVICIULUI DE TELEMATICĂ, A SITE-ULUI SAU A SOFTWARE-ULUI DE TELEMATICĂ SAU CARE DECURGE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU PREZENTUL ACORD (FIECARE DENUMIT „LITIGIU”).  În scopul clarificării, prezentul acord de arbitraj nu se aplică niciunui Litigiu care decurge din Echipament care nu are legătură cu Serviciul de telematică, Site-ul, Software-ul de telematică, prezentul Acord.

Arbitrajul va fi administrat de Asociaţia Americană de Arbitraj (AAA) în conformitate cu Regulile de arbitraj comercial ale AAA şi, dacă este cazul, Regulile de arbitraj ale consumatorilor AAA.  Dacă vă aflaţi în Statele Unite, atunci, cu excepţia cazului în care dvs. şi noi convenim altfel, arbitrajul va avea loc într-o locaţie aproape de locul în care locuiţi sau după cum se specifică altfel în Tabelul 1. Dacă vă aflaţi într-o altă jurisdicţie decât Statele Unite, arbitrajul va avea loc într-o locaţie din Statele Unite pe care o vom selecta la discreţia noastră, cu excepţia cazului în care Legea aplicabilă prevede altfel.

Sunteţi de acord că orice procedură de soluţionare a litigiilor se va desfăşura numai în funcţie de fiecare caz în parte şi renunţaţi în mod expres la dreptul de a solicita sau de a menţine orice acţiuni la nivel de clasă, reprezentative sau consolidate, chiar dacă sunt permise de procedurile sau de regulile AAA.  Fiecare dintre noi este de acord că părţile renunţă la dreptul la un proces cu juraţi, iar în cazul în care, din orice motiv, un Litigiu se desfăşoară mai degrabă în instanţă decât în cadrul unei proceduri de arbitraj, fiecare dintre noi renunţă la orice drept privind un proces cu juraţi.  Fără a aduce atingere celor de mai sus, suntem de acord că dvs. sau noi putem intenta proces în instanţă pentru a interzice încălcarea sau alte utilizări abuzive ale drepturilor de proprietate intelectuală.

În măsura permisă de Legea aplicabilă şi de regulile AAA relevante, dvs. şi noi suntem de acord să ne plătim propriile taxe, costuri şi cheltuieli, inclusiv cele destinate avocaţilor, experţilor şi martorilor.

Dacă şi în măsura în care un proces sau o procedură în instanţă este permisă în temeiul prezentului Acord, atunci vă oferiţi consimţământul şi sunteţi de acord cu jurisdicţia exclusivă şi cu locul de desfăşurare din instanţele de stat şi federale din Oraşul New York, New York.

3. Conformitatea cu privire la import şi la export. Recunoaşteţi că toate componentele hardware ale sistemului, software-ul sistemului, datele proprietare, know-how-ul sau alte date sau informaţii (denumite în continuare „Produsele”) obţinute de la CNHI pot fi supuse legilor de control al importurilor şi/sau al exporturilor din una sau mai multe ţări şi, în consecinţă, importul, exportul, exporturile repetate şi transferul acestora pot fi restricţionate sau interzise. Sunteţi de acord să respectaţi cu stricteţe toate aceste Legi şi să nu importaţi, exportaţi, să nu efectuaţi exporturi repetate, să nu transferaţi sau să determinaţi importul, exportul, repetarea exporturilor pentru sau transferul nor astfel de Produse către orice destinaţie, entitate sau persoane interzise sau restricţionate în temeiul oricărei Legi, cu excepţia cazului în care aţi obţinut mai întâi acordul prealabil scris din partea CNHI şi din partea oricărei entităţi guvernamentale aplicabile, fie în scris, fie în conformitate cu Legea aplicabilă, deoarece acestea pot fi modificate periodic.

4. S.U.A. Drepturile guvernamentale restricţionate şi software-ul informatic comercial.  Produsul este considerat „software informatic comercial” şi „documentaţie pentru software informatic comercial” în conformitate cu secţiunea DFAR 227.7202 şi secţiunea FAR 12.212 (şi orice secţiuni ulterioare).  Utilizarea produsului, inclusiv, dar fără limitare la reproducerea şi afişarea acestuia, de către Statele Unite ale Americii şi/sau oricare dintre instrumentele sale, indiferent de formă, este reglementată prin prezentul Acord.

5. Integralitatea Acordului.  Prezentul Acord şi orice alt acord valabil între dvs. şi CNHI pentru utilizarea Serviciului de telematică, a Site-ului şi a Software-ului de telematică constituie întregul acord între dvs. şi CNHI şi guvernează utilizarea de către dvs. a Serviciului de telematică, a Site-ului şi a Software-ului de telematică, înlocuind oricare dintre şi toate acordurile, negocierile şi comunicările anterioare (fie scrise, orale sau electronice) dintre dvs. şi CNHI cu privire la un astfel de subiect.  Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în mod expres în prezentul Acord, nicio modificare sau renunţare la prezentul Acord nu va fi angajantă pentru CNHI, cu excepţia cazului în care este realizată în scris, cu aprobarea CNHI.  Orice drepturi care nu sunt acordate în mod expres în temeiul prezentului Acord sunt rezervate de către CNHI şi licenţiatorii săi.  Nerespectarea de către CNHI a instrucţiunii de a exercita sau a pune în aplicare orice drept sau prevedere din prezentul Acord nu constituie o renunţare la un astfel de drept sau o astfel de prevedere.  În cazul în care orice parte a prezentului Acord este considerată nevalidă sau neexecutorie de către o instanţă dintr-o jurisdicţie competentă, partea respectivă va fi interpretată într-o manieră conformă cu Legea aplicabilă pentru a reflecta, cât mai aproape posibil, intenţiile iniţiale ale CNHI, iar porţiunile rămase îşi vor păstra pe deplin valabilitatea şi efectul. Nicio terţă parte nu va avea dreptul de a pune în aplicare nicio dispoziţie a prezentului Acord.

SECŢIUNILE IV, VIII, X ŞI XI FORMEAZĂ O PARTE ESENŢIALĂ A ÎNŢELEGERII NOASTRE.

6. Modificarea Acordului.  CNHI poate modifica şi actualiza prezentul Acord în orice moment.  CNHI vă va transmite o notificare rezonabilă cu privire la orice astfel de modificări.  CHNI vă poate transmite o notificare cu privire la modificările semnificative ale prezentului Acord, contactându-vă prin intermediul informaţiilor de contact furnizate în contul dvs.  Dacă utilizaţi în continuare Serviciul de telematică, Site-ul sau Software-ul de telematică după postarea unor astfel de modificări, acest lucru va constitui o confirmare a acceptării de către dvs. a Acordului actualizat, cu excepţia cazului în care notificaţi CNHI în scris în termen de 30 de zile de la notificare că nu acceptaţi Acordul actualizat.  În acest caz, prezentul Acord în vigoare la data ultimului acord sau a ultimei acceptări a prezentului acord va rămâne în vigoare, cu excepţia cazului în care CNHI, la alegerea sa, îşi exercită dreptul de a înceta prezentul Acord.

7. Termene pentru urmărirea reclamaţiilor şi a litigiilorSunteţi de acord că, în măsura permisă de Legea aplicabilă, orice pretenţie sau cauză a acţiunii care decurge din sau în legătură cu utilizarea Serviciului de telematică, a Site-ului sau a Software-ului de telematică trebuie să fie trimisă pentru arbitraj sau în instanţă, în conformitate cu Secţiunea XIII(2), în termen de un (1) an de la apariţia unei astfel de pretenţii sau cauze a acţiunii sau să fie interzisă pentru totdeauna.

8. Limba oficialăLimba oficială a prezentului Acord este limba engleză.  Cu excepţia cazului în care Legile din locaţia în care locuiţi impun altfel, părţile confirmă că au solicitat ca prezentul Acord şi toate celelalte documente referitoare la acesta să fie întocmite numai în limba engleză.  Prezentul Acord poate fi pus la dispoziţie şi în alte limbi.  În scopul interpretării sau în cazul unui conflict între versiunea în limba engleză a prezentului Acord şi versiunile prezentului Acord în orice altă limbă, versiunea în limba engleză va prevala, cu excepţia cazului în care Legile din locaţia în care locuiţi impun un control diferit al versiunii.

 

=================================