ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР З КІНЦЕВИМ КОРИСТУВАЧЕМ ЩОДО ПІДПИСКИ НА ТЕЛЕМАТИЧНИЙ СЕРВІС CNH INDUSTRIAL®

Дата набуття чинності: 1 травня 2019

 

ПРОСИМО РЕТЕЛЬНО ОЗНАЙОМИТИСЯ ІЗ ЦИМ ДОГОВОРОМ ПЕРЕД ТИМ, ЯК ПРИДБАВАТИ ПІДПИСКУ, ОТРИМУВАТИ ДОСТУП, АКТИВУВАТИ АБО ВИКОРИСТОВУВАТИ ТЕЛЕМАТИЧНИЙ СЕРВІС CNH INDUSTRIAL®, ВКЛЮЧАЮЧИ AFS CONNECT ТА/АБО MYPLMCONNECT.  ЦЕЙ ДОГОВІР Є ОБОВ’ЯЗКОВОЮ ЮРИДИЧНОЮ УГОДОЮ МІЖ ВАМИ АБО СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКОГО ВИ ПРЕДСТАВЛЯЄТЕ (ДАЛІ ЗА ТЕКСТОМ – "ВИ”), ТА КОМПАНІЄЮ CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC (СІЕНЕЙЧ ІНДАСТРІАЛ АМЕРІКА ЕЛЕЛСІ) ТА ЇЇ ГЛОБАЛЬНИМИ АФІЛІЙОВАНИМИ ОСОБАМИ ТА ПОВ'ЯЗАНИМИ СУБ'ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ (ДАЛІ ЗА ТЕКСТОМ – "CNHI", "МИ" АБО "НАС").

 

I. Вступ

Дякуємо вам за зацікавленість у підписці на Телематичний сервіс.  Телематичний сервіс" (або "Сервіс") – це сервіс в сфері телематики CNH Industrial®, включаючи AFS Connect™ та MYPLMCONNECT, дистанційний доступ до дисплею, послуги з управління даними та програмним забезпеченням, бездротову передачу даних, історію місцезнаходжень та інші функціональні можливості, що більш детально визначаються в стандартній документації CNHI, і в кожному випадку в тій мірі, в якій вони включені до вашої Підписки.  Телематичний сервіс використовує телематичний пристрій, установлений на вашому машинному устаткуванні або обладнанні, що постачається CNHI (далі за текстом – "Обладнання"), а також модемне програмне забезпечення та інше програмне забезпечення та/або вмонтоване програмне забезпечення, яке використовується, встановлюється, надається разом з Обладнанням або вбудовується в нього (далі за текстом – "Телематичне програмне забезпечення").

Цей Ліцензійний договір з кінцевим користувачем щодо підписки на телематичний сервіс CNH Industrial® (далі за текстом – цей "Договір") застосовується стосовно (i) вашої оплаченої, пробної або іншої підписки (далі за текстом – "Підписка") на Телематичний сервіс та веб-сайту, доступ до якого надається абонентам, що підписалися на Телематичний сервіс, а також інших пов’язаних сайтів, які забезпечують отримання такими абонентами доступу до певного контенту, функціональних можливостей, звітів та послуг, а також їхніх окремих даних (далі за текстом спільно – "Сайт"), (ii) використання та надання вашої згоди на використання певної інформації або даних, що можуть збиратися, записуватися та передаватися з Обладнання та стосовно Обладнання, що пов’язане з Телематичним сервісом, а також використання вами Телематичного програмного забезпечення. Ви усвідомлюєте, що шляхом використання Телематичного сервісу CNHI та її ділові партнери можуть збирати та використовувати дані для надання вам Телематичного сервісу і в інших цілях, що визначаються нижче.

1. Приймання договору.  ШЛЯХОМ ПРИЙМАННЯ ЦИХ УМОВ АБО ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ, АКТИВУВАННЯ АБО ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ, ТЕЛЕМАТИЧНОГО СЕРВІСУ АБО ТЕЛЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ПРИЙНЯТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ХАРАКТЕР ЦЬОГО ДОГОВОРУ. В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ, НАСКІЛЬКИ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ: (1) НА ВИРІШЕННЯ БУДЬ-ЯКОГО СПОРУ В АРБІТРАЖНОМУ ПОРЯДКУ НА ІНДИВІДУАЛЬНІЙ ОСНОВІ, І ЩО (2) КОЛЕКТИВНІ ПОЗОВИ ТА СУДИ ПРИСЯЖНИХ НЕ ДОПУСКАТИМУТЬСЯ.  ЯКЩО ВИ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ЦИМ ДОГОВОРОМ: (1) БУДЬ ЛАСКА, НЕ ОТРИМУЙТЕ ДОСТУП, НЕ АКТИВУЙТЕ ТА НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ, А ТАКОЖ ВАМ НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ МАТИ ДОСТУП, АКТИВУВАТИ АБО ВИКОРИСТОВУВАТИ САЙТ, ТЕЛЕМАТИЧНИЙ СЕРВІС АБО ТЕЛЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, А ТАКОЖ (2) З МЕТОЮ УНИКНЕННЯ НЕПОРОЗУМІНЬ НЕ НАТИСКАЙТЕ НА ПОСИЛАННІ "Я ПРИЙМАЮ" В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ.

2. Заяви про конфіденційність.  Використання вами Телематичного сервісу також обумовлено Заявою про конфіденційність CNH Industrial® AFS та MYPLMCONNECT (далі за текстом – "Заява про конфіденційність щодо Телематичного сервісу") та Заявою про конфіденційність CNH Industrial (далі за текстом – "Заява про конфіденційність щодо CNH”, а спільно з Заявою про конфіденційність щодо Телематичного сервісу – "Заяви про конфіденційність").  Отримати доступ до поточної копії Заяви про конфіденційність щодо CNH і ознайомитися з нею можна в будь-який час за посиланням www.cnhindustrial.com, а з поточною копією Заяви про конфіденційність щодо Телематичного сервісу можна ознайомитися в будь-який час за посиланням www.caseih.com та/або www.newholland.com

II. НАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ ТА ОБТЯЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ

1. Обмежена ліцензія.  За умови дотримання вами умов цього Договору, у тому числі Платіжних умов (у разі застосування), CNHI надає вам обмежену, міжнародну, невиключну, необоротну, невідступну ліцензію (без права на надання субліцензій) на отримання доступу та використання Телематичного програмного забезпечення та Телематичного сервісу протягом строку дії цього Договору виключно в комерційно обґрунтований спосіб для задоволення ваших законних внутрішніх господарських потреб, у відповідності до умов та положень цього Договору та за умови: (1) придбання або активування вами Телематичного сервісу; та (2) Прийняття вами цього Договору та підтвердження Заяв про конфіденційність без жодних змін. Ви погоджуєтеся (i) отримувати доступ та використовувати Телематичне програмне забезпечення та Телематичний сервіс виключно в спосіб, який відповідатиме всьому чинному місцевому, державному, національному або міжнародному законодавству, правилам, наказам, директивам, законодавчим положенням та регламентам (далі за текстом – "Законодавство"), а також (ii) використовувати Телематичне програмне забезпечення та Телематичний сервіс у спосіб, що відповідатиме документації CNHI.  Ви несете повну відповідальність за дії будь-якої третьої особи, яку ви уповноважуєте або якій дозволяєте отримувати доступ до Телематичного програмного забезпечення та Телематичного сервісу.  З метою уникнення непорозумінь уточнюється, що на Телематичне програмне забезпечення вам надається ліцензія, при цьому воно не продається вам.

2. Дотримання вимог Законодавства; Згоди.  Ви погоджуєтеся з тим, що ви: (i) виконали в повному обсязі і повністю дотримуватиметеся вимог всього чинного Законодавства (включаючи антикорупційне законодавство та законодавство у сфері захисту персональних даних), включаючи ті вимоги, які стосуються використання Телематичного сервісу, а також передачі та використання даних та інформації, що надаються CNHI, а також (ii) надали та надасте всі необхідні повідомлення і отримали та отримаєте всі необхідні дозволи від ваших уповноважених користувачів та інших відповідних осіб, у тому числі стосовно передачі та використання даних та інформації Телематичним сервісом та CNHI.

3. Заборона зворотного інжинірингу.  Ліцензія, що визначається в Розділі II.1 вище, не стосується будь-якого права на будь-який вихідний код будь-якого Телематичного програмного забезпечення.  За винятком та в частині, в якій вимагається або дозволяється відповідно до Законодавства, ви та ваші уповноважені користувачі не повинні здійснювати зворотний інжиніринг, розбирати, декомпілювати або робити будь-яку спробу виявити вихідний код Телематичного сервісу, Сайту або Телематичного програмного забезпечення. Інформація, що необхідна для досягнення взаємодії та випробовування безпечності Телематичного сервісу, Сайту або Телематичного програмного забезпечення, надається з боку CNHI на вимогу.

4. Заходи безпеки.  Телематичний сервіс може охоронятися шляхом використання певних заходів безпеки, які, серед іншого, включають технологічні заходи відповідно до Закону про захист авторських прав в цифрову епоху, засоби захисту авторських прав, механізми, що дозволяють використовувати прикладні програми, паролі, ключові коди, шифрування або інші пристрої безпеки (далі за текстом – "Заходи безпеки").  Ви та ваші уповноважені користувачі погоджуєтеся з тим, що ви не будете: (i) обходити або намагатися обійти Заходи безпеки, які використовуються для захисту Телематичного програмного забезпечення, що становитиме порушення відповідно до чинного Законодавства у зв’язку з діями, що спрямовані на обходження технологічних заходів, якими охороняється програмне забезпечення, твори, захищені авторськими правами, або інші права інтелектуальної власності, або (ii) торгувати, придбавати, виробляти, проектувати, імпортувати, пропонувати, продавати або розповсюджувати будь-який пристрій для обходження або зламу, який було розроблено з метою обходження або зламу Заходів безпеки або Телематичного програмного забезпечення, в частині, в якій це вважається незаконним відповідно до чинного Законодавства.

5. Заборона неправомірного використання.  Ви та ваші уповноважені користувачі погоджуєтеся з тим, що ви не використовуватимете Телематичний сервіс, Сайт або Телематичне програмне забезпечення для будь-якої мети, яка є незаконною або прямо не дозволяється відповідно до цього Договору.  Ми можемо обмежувати або припиняти використання Телематичного сервісу, Сайту або Телематичного програмного забезпечення вами або вашими уповноваженими користувачами в повному обсязі або частково у разі виникнення обґрунтованої підозри або будь-якого фактичного неправомірного або шахрайського використання з вашого боку або з боку ваших уповноважених користувачів.  Ви нестимете відповідальність за будь-які витрати, понесені нами або будь-якою іншою особою (у тому числі витрати на правову допомогу) в результаті такого неправомірного або шахрайського використання.  Ви та ваші уповноважені користувачі не можуть:

(i) пошкоджувати, вимикати, перевантажувати, втручатися в роботу, порушувати роботу або завдавати шкоди Телематичному сервісу, Сайту або Телематичному програмному забезпеченню, або серверам чи мережам, що підключені до них, у будь-який спосіб;

(іі) використовувати Телематичний сервіс або Сайт як "бюро обслуговування" або аналогічну структуру, завдяки якій треті особи отримують або використовують Телематичний сервіс за допомогою вас, у тому числі, серед іншого, в рамках надання сервісу, який є конкуруючим щодо сервісу, який пропонується з боку CNHI;

(ііі) втручатися в порядок надання доступу або використання третьою особою Телематичного сервісу, Сайту або Телематичного програмного забезпечення в будь-який спосіб;

(iv) навмисно або ненавмисно порушувати будь-яке Законодавство, в тому числі, серед іншого, Законодавство в сфері експорту;

(v) видавати себе за будь-яку фізичну або юридичну особу або вводити в оману щодо вашого зв’язку з фізичною або юридичною особою, або надавати будь-яку недостовірну або таку, що вводить в оману, інформацію, для CNHI;

(vi) використовувати Телематичний сервіс або Сайт з метою передачі непристойної, розпусної, образливої, сороміцької або незаконної інформації або вмісту, захищеного авторським правом, який не є вашою власністю або порушує права будь-якої третьої особи;

(vii) використовувати Телематичний сервіс без дозволу на викраденому або загубленому пристрої;

(viii) вчиняти дії, спрямовані на отримання несанкціонованого доступу до Телематичного сервісу або Сайту;

(ix) використовувати Телематичний сервіс для надання послуг голосової передачі через IP-телефонію;

(x) використовувати будь-яку схему, вводити в оману або використовувати підроблені фінансові інструменти з метою уникнення плати в повному обсязі або частково за Телематичний сервіс;

(xi) за винятком випадків, коли це обґрунтовано необхідно для реалізації ліцензійних прав, що надаються вам відповідно до Розділу II.1 вище, відтворювати, змінювати, оприлюднювати, розповсюджувати, публічно демонструвати, адаптувати, перероблювати, перекладати, розголошувати, виконувати або створювати похідні твори на підставі Телематичного програмного забезпечення (або будь-якої його частини), або будь-яких Матеріалів третіх осіб (як визначено нижче);

(xii) видаляти, приховувати або змінювати будь-які застереження про авторські права, торговельну марку або інші майнові права, що включаються, додаються або надаються одночасно з наданням доступу до Телематичного програмного забезпечення; або

(xiii) відстежувати місцезнаходження будь-якої особи або пристрою без попереднього інформування і отримання необхідних погоджень від такої особи, власника або особи, у розпорядженні або у володінні якої перебуває такий пристрій, що дозволяє вам та CNHI відстежувати таке місцезнаходження.

6. Матеріали третьої особи. Телематичне програмне забезпечення або Телематичний сервіс можуть надаватися пакетом або використовуватися разом з програмним забезпеченням або послугами, які надаються третіми особами (далі за текстом – "Матеріали третьої особи").  Матеріали третьої особи не регулюються цим Договором, проте можуть регулюватися умовами використання або іншими договорами, що пропонуються до укладення такими третіми особами,.  CNHI докладатиме всіх розумних зусиль для того, щоб повідомити вас про події, що впливають на Матеріали третьої особи, які включено CNHI до пакетної пропозиції щодо Телематичного програмного забезпечення або Телематичного сервісу, і які можуть впливати на використання вами Телематичного сервісу або Сайту.  ОДНАК, НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, CNHI ПРЯМО ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ВСІЄЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ (ПРИ ЦЬОМУ ВИ НЕ ВИЗНАВАТИМЕТЕ І НЕ НАМАГАТИМЕТЕСЬ ВИЗНАТИ CNHI ВІДПОВІДАЛЬНОЮ) У ЗВ’ЯЗКУ З МАТЕРІАЛАМИ ТРЕТЬОЇ ОСОБИ ЧИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКИМ УПОВНОВАЖЕНИМ КОРИСТУВАЧЕМ.

7. Передача Обладнання.  Ви погоджуєтеся з тим, що ви не відступатимете, не надаватимете субліцензії, не відчужуватимете, не передаватимете в заставу, не передаватимете в довго- або короткострокову оренду або спільно не використовуватимете ваші права за цим Договором, за винятком випадків, коли ви на постійній основі передаєте право власності на Обладнання, в такому випадку ви можете також на постійній основі передати всі ваші права за цим Договором; за умови, що ви (i) повідомите такого набувача про факт існування цього Договору та Телематичного сервісу, а також про передачу даних у відповідності до цього Договору, (ii) повідомите такого набувача про те, що він та/або його уповноважені користувачі мають укласти цей Договір з CNHI, якщо вони бажають продовжувати використовувати Телематичний сервіс, Сайт або Телематичне програмне забезпечення, а також (iii) негайно повідомите CNHI про таку передачу.  Ви залишатиметеся відповідальними за вашу Підписку на Телематичний сервіс та за будь-яке використання такого сервісу, у тому числі за Обладнання, допоки ви не звернетеся до CNHI.  Ви також маєте надати повідомлення CNHI, якщо ви бажатимете видалити будь-які дані з вашого облікового запису або вашого Обладнання перед тим, як передати набувачу на постійній основі право власності на ваше Обладнання.

III. ТЕЛЕМАТИЧНІ СЕРВІСИ

1. Характер Телематичного сервісу.  Ви підтверджуєте, що в цілях надання Телематичного сервісу телематичний пристрій в вашому Обладнанні передаватиме певні дані з використанням технологій передачі даних радіохвильовими каналами, стільниковим, супутниковим зв’язком, GPS, Web та/або подібною технологією.  Тип, рівень та обсяг передачі даних, які були зібрані, залежатимуть від виду машинного устаткування і можуть змінюватися в будь-який час без надання повідомлення.  Ви погоджуєтесь на таку передачу та відмовляєтесь від права на будь-які претензії, які ви можете мати до нас у зв’язку з доступністю, якістю та роботою засобів передачі даних, окрім претензій, відмова від права на які не допускається відповідно до чинного Законодавства.  Ви розумієте, що Телематичний сервіс надається вам з урахуванням певних чинників, у тому числі, серед іншого, доступу до мережі Інтернет, можливості підключення до стільникового зв’язку, використання комп’ютера, вашого Обладнання, вашої операційної системи, активації та обслуговування вами телематичного пристрою на вашому Обладнанні, а також пакету Телематичного сервісу, який був придбаний вами.

 

2. Надсилання СМС та електронних повідомлень.  Якщо ви приймете рішення отримувати повідомлення служби коротких повідомлень (далі за текстом – "СМС") на ваш мобільний пристрій та/або електронних повідомлень в рамках Телематичних сервісів, ви цим погоджуєтеся на отримання СМС-повідомлень та/або електронних повідомлень від CNHI.  Прийняття рішення про отримання СМС-повідомлень є передумовою отримання Телематичного сервісу. Для того, щоб обрати отримання СМС-повідомлень на мобільному пристрої, ви повинні бути, і ви гарантуєте, що ви є уповноваженим користувачем мобільного пристрою.  Кількість СМС-повідомлень, які ви отримуєте, залежатиме від активності машинного устаткування.  Отримання вами СМС-повідомлень може призвести до виникнення у вас додаткових витрат на отримання повідомлень або даних, що нараховуватимуться вам постачальником бездротового зв’язку, за сплату яких ви нестимете виключну відповідальність.

 

3. Сайт.  Протягом строку дії цього Договору вам надається можливість отримувати доступ та використовувати Сайт.  CNHI надасть вам ім'я (імена) користувача та пароль (паролі) для використання вами Сайту.  Ви контролюватиме доступ і використовуватиме ваше ім'я (імена) користувача та пароль (паролі), а також невідкладно повідомлятимете CNHI про будь-яке несанкціоноване використання вашого імені (імен) користувача та паролю (паролів).  Ви (i) не дозволятимете будь-яким третім особам отримувати доступ або використовувати Сайт завдяки вашому імені користувача та/або паролю або (ii) не відступатимете або не передаватимете доступ до Сайту або не використовуватимете Сайт, окрім визначених цим Договором випадків.  Якщо ви бажаєте надати доступ до вашого облікового запису третій особі, ви можете надати такий доступ через Сайт після того, як третя особа створить своє власне ім'я користувача та пароль.  Ви несете повну відповідальність за дії будь-якої третьої особи, якій ви дозволяєте отримувати доступ до Сайту.

 

4. Оплата.  У разі придбання вами Телематичного сервісу ви погоджуєтеся сплатити всі відповідні нарахування та збори у відповідності до платіжних умов, що передбачені планом підписки на Телематичний сервіс, який ви придбаваєте (далі за текстом – "Платіжні умови").  Окрім випадків, коли інше передбачається у відповідних Платіжних умовах, поновлення підписки на Телематичний сервіс відбуватиметься за відповідною заявленою ціною, чинною на час відповідного поновлення.

IV. ДАНІ

1. Збір даних.  CNHI здійснюватиме збір та обробку ваших Персональних даних з метою створення та адміністрування вашого облікового запису, а також завдяки використанню Телематичного сервісу ваше Обладнання збиратиме, записуватиме та/або передаватиме певні дані CNHI, включаючи Машинні дані та Агрономічні дані.  Поняття Персональних даних, Машинних даних та Агрономічних даних визначаються у Заяві про конфіденційність щодо Телематичного сервісу.  Цим Договором CNHI не надаються будь-які права на ваші дані, які ми можемо отримувати відповідно до цього Договору, окрім прав на використання, що передбачені в цьому Договорі та Заявах про конфіденційність. Певні Машинні дані є власністю CNHI.

2. Надання даних Дилерам.  Дилери, які були уповноважені CNHI або вами на отримання доступу та використання ваших даних, що надаються через Сайт та Телематичний сервіс, іменуються "Уповноваженими дилерами".  CNHI може надати Уповноваженим дилерам інформацію та дані в цілях обслуговування вашого Обладнання, у тому числі для діагностики машинного устаткування, дистанційного обслуговування та оновлення програмного забезпечення компонентів машинного устаткування, про що більш детально зазначено в Заяві про конфіденційність щодо Телематичного сервісу. Уповноважені дилери можуть здійснювати обробку та використовувати ваші Персональні дані та Персональні дані вашого уповноваженого користувача (користувачів) лише з метою забезпечення обслуговування у зв’язку з вашим Обладнанням у відповідності до Заяв про конфіденційність та чинного Законодавства.

3. Використання даних.  Ви підтверджуєте, що вам було повідомлено про наші Заяви про конфіденційність, а також що ви цим надаєте CNHI право здійснювати обробку, використовувати, розголошувати та передавати дані, які були передані CNHI, з метою надання вам Телематичного сервісу, з-поміж інших форм використання, у тому числі для будь-яких інших потреб, що визначаються в Заявах про конфіденційність, у відповідності до чинного Законодавства.  Цей дозвіл поширюється на третіх осіб, які залучаються CNHI у зв’язку з наданням Телематичного сервісу.

4. Отримані дані.  Ви та ваші уповноважені користувачі усвідомлюють, що CNHI може об’єднувати, компілювати або отримувати дані, які були зібрані у зв’язку з Телематичним сервісом, у спосіб, що забезпечує неможливість ідентифікації певного користувача або машинного устаткування (далі за текстом – "Отримані дані"). Отримані дані не вважаються такими, що становлять Персональні дані, або такими, що містять або стосуються Персональних даних. CNHI вважатиметься власником таких Отриманих даних.  В частині, в якій ви отримуєте будь-яке право, правовий титул або частку в праві власності на такі Отримані дані, ви цим погоджуєтеся безвідклично відступити CNHI таке право, правовий титул або частку в праві власності. Доступ до таких Отриманих даних може надаватися і вони можуть використовуватися CNHI для будь-якої цілі, а також вони можуть використовуватися CNHI спільно з третіми особами, у тому числі, серед іншого, з нашими дилерами, нашими афілійованими особами та їхніми дилерами, виробниками Обладнання та іншими діловими партнерами. CNHI повинна вживати та підтримувати заходи, спрямовані на забезпечення збереження анонімності Отриманих даних.

5. Обмеження надання доступу до даних.  Протягом дії Вашої підписки на Телематичний сервіс ви не можете обмежувати CNHI у праві доступу та використання ваших даних, за винятком випадків, коли це дозволяється відповідно до чинного Законодавства і як передбачено нижче. 

a. Машинні дані.  Якщо ви бажаєте обмежити доступ CNHI до Машинних даних, які регулюються відповідно до цього Договору, ви повинні анулювати Телематичний сервіс шляхом розірвання цього Договору (відповідно до положень Розділу IX нижче) та звернутися із запитом до CNHI через Сайт або через дилера CNHI стосовно видалення Машинних даних, що містяться у вашому обліковому записі.  CNHI здійснить таке видалення в межах розумного строку після отримання вашого належно наданого запиту з урахуванням положень Розділу IV(6) нижче.  CNHI надалі матиме доступ до Машинних даних, які були зібрані Телематичним сервісом перед тим, як вами було обмежено доступ CNH до Машинних даних.  Обмеження доступу CNH до Машинних даних не перешкоджатиме вам отримувати дистанційну діагностику машинного устаткування, дистанційне обслуговування машинного устаткування або інші послуги від CNHI.

b. Агрономічні дані.  Ви можете обмежити доступ CNHI до агрономічних даних через Сайт або інші сервіси.  Позбавлення CNHI доступу або права використання Агрономічних даних через такі підписки або сервіси також обмежуватиме ваш доступ до Агрономічних даних через Сайт і позбавлятиме вас можливості завантажувати додаткові Агрономічні дані.  Ви можете видалити файли з Агрономічними даними у спосіб, визначений в Розділі IV(6) нижче.

6. Видалення даних.  Ви можете видаляти будь-які дані з вашого облікового запису шляхом видалення даних на Сайті або звернення до вашого дилера.  Ви також можете звернутися до CNHI з проханням до CNHI про видалення на постійній основі даних, що зберігаються у вашому обліковому записі або пов’язані з вашим обліковим записом в її системах, з урахуванням будь-яких вимог до збереження записів або юридичних вимог.

У разі закриття вами або CNHI вашого облікового запису для Телематичного сервісу (наприклад, CNHI закриє ваш обліковий запис у разі припинення цього Договору), якщо інше не вимагається відповідно до чинного Законодавства або коли інше не було погоджено з CNHI, CNHI має можливість та право видалити на постійній основі будь-яку та всю інформацію, у тому числі дані, що зберігаються у вашому обліковому записі або закріплені за ним, а також ви надалі не матимете можливості відновити будь-які дані або іншу інформацію, що міститься в такому обліковому записі.  Ви підтверджуєте, що, наскільки це дозволяється відповідно до Законодавства, CNHI не несе жодної відповідальності за видалення або незбереження будь-яких даних або іншої інформації, яка може бути надана CNHI або яка може зберігатися або передаватися Телематичним сервісом.

Незважаючи на наведене вище, CNHI не нестиме жодного зобов'язання щодо видалення будь-яких Отриманих даних.

7. Передача даних.  Адміністрування Телематичного сервісу здійснюється CNHI зі своїх офісів або офісів своїх афілійованих осіб в різних місцях по всьому світу.  Згідно з чинним Законодавством CNHI також може використовувати афілійовану особу або одного чи декількох сторонніх постачальників послуг з метою здійснення хостингу Телематичного сервісу в різних місцях по всьому світу.  Внаслідок цього, ваші дані, які були надані для CNHI, можуть збиратися, надсилатися, оброблятися та зберігатися за межами країни, в якій ви проживаєте, і в результаті цього можуть бути надані державним органам на виконання законних приписів або іншого чинного Законодавства в таких іноземних юрисдикціях.  CNHI вживатиме обґрунтовано необхідних заходів з метою забезпечення захисту даних в таких випадках, проте CNHI не може гарантувати, що відповідно до Законодавства будь-якої іноземної юрисдикції застосовуватиметься такий самий рівень захисту, що й той, який передбачений відповідно до Законодавства вашої країни.

8. Телематичні сервіси третіх осіб.  В рамках надання Телематичного сервісу ви можете на свій вибір забезпечити використання Сервісу для повідомлення, передачі та обміну даними між телематичним пристроєм на вашому Обладнанні та певними пристроями, системами або програмним забезпеченням третіх осіб для створення звітів для замовників, даних або здійснення інших функцій (далі за текстом – "Телематичні сервіси третіх осіб").  CNHI не здійснює виключного контролю щодо форми та якості передачі даних такими Телематичними сервісами третіх осіб, а також щодо будь-яких звітів або інших даних, що створюються ними (далі за текстом спільно – "Дані Телематичних сервісів третіх осіб").  Таким чином, коли ви обираєте використання Телематичних сервісів третіх осіб, ви та ваші уповноважені користувачі погоджуєтеся з наступним:

(i) Ви погоджуєтеся дозволити CNHI та/або телематичному пристрою на вашому Обладнанні передавати та обмінюватися вашими даними з такими Телематичними сервісами третіх осіб.  Ви погоджуєтеся з тим, що одразу після того, як CNHI та/або телематичним пристроєм на вашому Обладнанні було ініційовано таку передачу ваших даних такому Телематичному сервісу третьої особи, і в частині, в якій ваші дані надалі не зберігаються в Телематичному сервісі CNHI, ваші дані надалі не регулюватимуться цим Договором або Заявами про конфіденційність; натомість ваші дані регулюватимуться заявами про конфіденційність таких третіх осіб-постачальників.

(ii) Телематичні сервіси третіх осіб не регулюються цим Договором, проте можуть регулюватися умовами використання таких постачальників-третіх осіб або іншими договорами, які можуть бути укладені вами безпосередньо з Телематичними сервісами третіх осіб.  Ви та ваші уповноважені користувачі погоджуєтеся з тим, що ви та вони не будуть визнавати CNHI відповідальною за надання доступу або за використання будь-яких Телематичних сервісів третіх осіб, у тому числі будь-яких отриманих в результаті Даних Телематичних сервісів третіх осіб. 

(iii) Ви приймаєте будь-які та всі обмеження щодо використання та якості Телематичних сервісів третіх осіб та будь-яких Даних Телематичних сервісів третіх осіб, а також погоджуєтеся з тим, що CNHI не несе відповідальності за якість та точність, або неможливість отримання, надання доступу або використання Телематичних сервісів третіх осіб та/або будь-яких Даних Телематичних сервісів третіх осіб.

(iv) CNHI може контролювати надходження Даних Телематичних сервісів третіх осіб, що передаються до Телематичного сервісу або Телематичним сервісом, а також може зупинити або заблокувати використання будь-яких Телематичних сервісів третіх осіб та/або будь-яких Даних Телематичних сервісів третіх осіб, якщо CNHI переконана, що це може негативно вплинути на Телематичний сервіс.

(v) НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, CNHI ПРЯМО ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ (ПРИ ЦЬОМУ ВИ НЕ ВИЗНАВАТИМЕТЕ І НЕ НАМАГАТИМЕТЕСЬ ВИЗНАТИ CNHI ВІДПОВІДАЛЬНОЮ) У ЗВ’ЯЗКУ З: (1) ВАШИМИ ДАНИМИ ОДРАЗУ ПІСЛЯ ТОГО, ЯК CNHI ТА/АБО ТЕЛЕМАТИЧНИМ ПРИСТРОЄМ НА ВАШОМУ ОБЛАДНАННІ БУЛО ІНІЦІЙОВАНО ТАКУ ПЕРЕДАЧУ ВАШИХ ДАНИХ ТАКОМУ ТЕЛЕМАТИЧНОМУ СЕРВІСУ ТРЕТЬОЇ ОСОБИ (ЯК ПРЯМО, ТАК І ОПОСЕРЕДКОВАНО ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ПОСЕРЕДНИКА); А ТАКОЖ (2), БУДЬ-ЯКИМИ ТЕЛЕМАТИЧНИМИ СЕРВІСАМИ ТРЕТІХ ОСІБ ТА/АБО ДАНИМИ ТЕЛЕМАТИЧНИХ СЕРВІСІВ ТРЕТІХ ОСІБ, ЩО, СЕРЕД ІНШОГО, ВКЛЮЧАЄ, БУДЬ-ЯКЕ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ АБО ВАШИМИ УПОВНОВАЖЕНИМИ КОРИСТУВАЧАМИ ТА БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ, ЗАВДАНІ В РЕЗУЛЬТАТІ ТАКОГО ВИКОРИСТАННЯ, АБО НЕСАНКЦІОНОВАНИЙ ДОСТУП, ЧИ ВТРАТУ АБО ЗМІНУ ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ АБО ДАНИХ.

V. ЗМІНИ

1. Зміна або припинення.  Наскільки це дозволяється відповідно до Законодавства, CNHI може в будь-який час змінити, призупинити або на постійній основі припинити надання Телематичного сервісу або Сайту або будь-яку частину їхніх технічних характеристик, функцій або продуктів, чи пов’язаної підтримки як з наданням, так і без надання попереднього повідомлення, за наявності або відсутності підстави.  CNHI не нестиме відповідальності перед вами або будь-якою третьою особою за будь-яку таку зміну, призупинення або припинення, а також CNHI не буде зобов’язана продовжувати пропонувати підтримку по відношенню до будь-якого призупиненого або припиненого Телематичного сервісу, Сайту або їхньої частини.  Шляхом отримання доступу та використання Телематичного сервісу або Сайту ви надаєте згоду на внесення нами змін до Телематичного сервісу або Сайту, або будь-якої частини його або їхніх технічних характеристик, функцій, продуктів або пов’язаної підтримки. CNHI у розумний строк попередньо повідомить про будь-яку зміну, призупинення або припинення надання Телематичного сервісу або Сайту, що має значний негативний або матеріальний вплив на істотну частину нашого правочину за цим Договором.

2. Оновлення програмного забезпечення.  Ви погоджуєтеся з тим, що CNHI може в будь-який час в дистанційному режимі змінювати або оновлювати Телематичний сервіс як з наданням, так і без надання будь-якого попереднього повідомлення.  Такі зміни або оновлення можуть включати в себе виправлення помилок, виправні набори (петчі), розширені або нові функціональні можливості або особливості, а також нові версії.  Якщо інше не буде прямо зазначено з боку CNHI, будь-які зміни та оновлення Телематичного сервісу надалі регулюватимуться відповідно до умов цього Договору.  Шляхом прийняття цього Договору ви прямо надаєте свою згоду на встановлення майбутніх оновлень програмного забезпечення.

VI. ВИМОГИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ТЕЛЕМАТИЧНОГО СЕРВІСУ

1. Вимоги щодо Телематичного сервісу.

(i) Загальні положення.  Ви розумієте, що в цілях забезпечення роботи Телематичного сервісу ваше Обладнання має бути оснащене робочою електричною системою, а також ваше Обладнання та телематичний пристрій на вашому Обладнанні в будь-якому іншому аспекті мають бути в робочому стані.

(ii) Комунікаційні системи третіх осіб.  З метою забезпечення свого функціонування Телематичний сервіс потребує використання телекомунікаційних систем, що належать третім особам, а саме операторам систем бездротового телефонного зв’язку та систем супутникового зв’язку (кожен далі за текстом – "Оператор систем зв’язку").  CNHI НЕ НЕСЕ ЖОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОСТУПНІСТЬ, ЯКІСТЬ АБО ПРОДУКТИВНІСТЬ (НЕ ВКЛЮЧАЮЧИ ТЕЛЕМАТИЧНИЙ СЕРВІС) СИСТЕМ ДРОТОВОГО ТА СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ АБО ОБЛАДНАННЯ, ЩО НАДАЄТЬСЯ ОПЕРАТОРАМИ СИСТЕМ ЗВ’ЯЗКУ.  ОПЕРАТОРИ СИСТЕМ ЗВ’ЯЗКУ НЕСУТЬ ВИКЛЮЧНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТАКІ СИСТЕМИ ТА ОБЛАДНАННЯ.

(iii) Сайт.  Ви погоджуєтеся з тим, що Сайт потребує доступу до мережі Інтернет і що ви відповідаєте за придбання, налаштування, моніторинг, обслуговування, управління та сплату зборів та витрат у зв’язку з вашим підключенням до мережі, а також програмним та апаратним забезпеченням, що пов’язане з вашим використанням мережі Інтернет, включаючи LAN, комп’ютери, модеми та телекомунікаційні пристрої.  CNHI не несе відповідальність за мережеве підключення з метою отримання доступу до мережі Інтернет або за питання, проблеми або умови, що виникають на підставі або у зв’язку з мережевим підключенням, включаючи, але не обмежуючись лише цим, питання щодо смуги пропускання, покриття сигналу, перебоїв в роботі мережі та/або інших умов, які спричинені мережею Інтернет та/або мережевим підключенням.

2. Юридичні вимоги щодо Телематичного сервісу.  Передача інформації з використанням телематичного пристрою на вашому Обладнанні підпадає під юридичні вимоги, що можуть змінюватися в залежності від місця, включаючи дозвіл на використання радіочастоти.  Ви несете відповідальність за обмежене використання будь-якого телематичного пристрою в тих місцях, в яких були виконані всі юридичні вимоги щодо їх використання та щодо мережі зв’язку.  У тому випадку, коли телематичний пристрій на вашому Обладнанні знаходитиметься або буде переміщений до місця, в якому (i) не були виконані юридичні вимоги або (ii) передача або обробка такої інформації до різних місць буде незаконною, CNHI відмовляється від будь-якої та всієї відповідальності у зв’язку з невиконанням таких вимог, при цьому CNHI може припинити передачу інформації з такого пристрою.

VII. ПОСЛУГИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ

CNHI та її дилери можуть пропонувати надання (але не зобов'язані відповідно до цього Договору пропонувати або надавати) вам послуги технічної підтримки у зв’язку з Телематичним сервісом.  Будь-які такі послуги технічної підтримки можуть регулюватися додатковими умовами.

VIII. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Ви та ваші уповноважені користувачі розуміють, що Телематичний сервіс та Телематичне програмне забезпечення охороняються відповідно до законодавства в сфері інтелектуальної власності та міжнародних угод.  В рамках відносин між CNHI та вами всі права власності та інші речові права на Телематичний сервіс, Сайт та Телематичне програмне забезпечення належать CNHI (або її ліцензіарам), при цьому будь-яке положення в цьому Договорі не передбачає передачу або відступлення будь-яких прав власності та інших речових прав на Телематичний сервіс, Сайт та Телематичне програмне забезпечення, у тому числі, серед іншого, будь-яких прав на торговельні марки, на вашу користь або на користь ваших уповноважених користувачів.  Ви та ваші уповноважені користувачі цим погоджуєтесь та визнаєте, що CNHI та її ліцензіари (і, коли доцільно, постачальники-треті особи) володіють всіма правами власності та іншими речовими правами на всі права інтелектуальної власності у зв’язку з або щодо Телематичного сервісу, Сайту та Телематичного програмного забезпечення.

IX. ПРИПИНЕННЯ ТА ПРИЗУПИНЕННЯ

1. Призупинення/ припинення  з поважної причини.  CNHI може призупинити або припинити дію вашої ліцензії та/або ліцензії вашого уповноваженого користувача на використання Телематичного сервісу та/або Телематичного програмного забезпечення без виникнення відповідальності, якщо:

(i) ви або ваші уповноважені користувачі порушуєте умови цього Договору або будь-якого іншого чинного договору з CNHI щодо використання Телематичного сервісу, Сайту або Телематичного програмного забезпечення; або

(ii) CNHI має підстави вважати, що ви, ваші уповноважені користувачі, будь-хто з ваших агентів або будь-яка третя особа неправомірно використовує Телематичний сервіс, Сайт або Телематичне програмне забезпечення або використовує його в шахрайських або незаконних цілях.

CNHI також може призупинити або припинити вашу підписку на Телематичні сервіси, якщо ви не сплачуєте збори або інші суми, що мають бути сплачені вами. В будь-якому випадку розірвання цього Договору відповідно до цього пункту ви не матимете права на будь-яке відшкодування будь-яких платежів, які були здійснені вами (у разі застосування) щодо Телематичних сервісів, а також ви надалі не матимете доступу до ваших даних через Сайт.

2. Розірвання за ініціативою CNHI.  З урахуванням будь-яких додаткових вимог чинного Законодавства щодо надання повідомлень, CNHI може розірвати цей Договір за 30 (тридцять) днів після надання вам попереднього письмового повідомлення. В будь-якому випадку розірвання цього Договору відповідно до цього пункту CNHI відшкодує вам пропорційну частину будь-яких платежів, які були здійснені вами (у разі застосування) по відношенню до Телематичних сервісів, а також ви надалі не матимете доступу до ваших даних через Сайт. Таке відшкодування є виключною відповідальністю CNHI перед вами у зв’язку з будь-яким таким розірванням за ініціативою CNH.

3. Розірвання за вашою ініціативою.  Ви можете розірвати цей Договір за 30 (тридцять) днів після надання попереднього письмового повідомлення CNHI.  В будь-якому випадку розірвання цього Договору відповідно до цього пункту ви не матимете права на будь-яке відшкодування будь-яких платежів, які були здійснені вами (у разі застосування) по відношенню до Телематичних сервісів, а також ви надалі не матимете доступу до ваших даних через Сайт.

X. ГАРАНТІЇ

НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, CNHI, ЇЇ ДИРЕКТОРИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ, ПРАЦІВНИКИ, ЛІЦЕНЗІАРИ ТА ІНШІ ПОСТАЧАЛЬНИКИ, ДИЛЕРИ, АФІЛІЙОВАНІ ОСОБИ ТА АГЕНТИ (ДАЛІ ЗА ТЕКСТОМ ОКРЕМО – "ОСОБА CNHI", ТА СПІЛЬНО – "ОСОБИ CNHI") ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКУ ШКОДУ, ЩО ВИНИКАЄ ВНАСЛІДОК ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ АБО ВАШИМИ УПОВНОВАЖЕНИМИ КОРИСТУВАЧАМИ ТЕЛЕМАТИЧНОГО СЕРВІСУ, САЙТУ ТА ТЕЛЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.  ВИ ТА ВАШІ УПОВНОВАЖЕНІ КОРИСТУВАЧІ ЧІТКО УСВІДОМЛЮЮТЬ ТА ПОГОДЖУЮТЬСЯ З ТИМ, ЩО: (a) ТЕЛЕМАТИЧНИЙ СЕРВІС, САЙТ ТА ТЕЛЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАЮТЬСЯ НА УМОВАХ "ЯК Є", "З УСІМА НЕДОЛІКАМИ" ТА "ЗА УМОВИ НАЯВНОСТІ", ПРИ ЦЬОМУ ВИ НЕСЕТЕ ВСІ РИЗИКИ ЩОДО ПРИЙНЯТНОЇ ЯКОСТІ, ЕФЕКТИВНОСТІ, ТОЧНОСТІ ТА ДОКЛАДАННЯ ЗУСИЛЬ; (b) НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, СТОРОНИ CNHI НЕ НАДАЮТЬ ЖОДНИХ ЗАПЕВНЕНЬ, ГАРАНТІЙ АБО УМОВ, ЯК ПРЯМО ВИРАЖЕНИХ, ТАК І ТАКИХ, ЩО ПРИПУСКАЮТЬСЯ, ОФІЦІЙНО ВСТАНОВЛЕНИХ, ТАК І БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ, ЯКІ, СЕРЕД ІНШОГО, ВКЛЮЧАЮТЬ, (i) ГАРАНТІЇ ЩОДО ПРАВА ВЛАСНОСТІ, КОМЕРЦІЙНИХ ЯКОСТЕЙ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ КОНКРЕТНОЇ ЦІЛІ, КВАЛІФІКОВАНОГО ВИКОНАННЯ, ТОЧНОСТІ, БЕЗПЕРЕШКОДНОГО ВИКОРИСТАННЯ, ВІДСУТНОСТІ ОБТЯЖЕНЬ, ПРАВА ПРИТРИМАННЯ ТА ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕНЬ; (II) ГАРАНТІЇ, ЩО ВИНИКАЮТЬ В ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ АБО НА ПІДСТАВІ ТОРГОВИХ ЗВИЧАЇВ; (III) ГАРАНТІЇ З ПРИВОДУ БЕЗПЕКИ, НАДІЙНОСТІ, СВОЄЧАСНОСТІ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ТЕЛЕМАТИЧНОГО СЕРВІСУ, САЙТУ ТА ТЕЛЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ; А ТАКОЖ (iv) ГАРАНТІЇ З ПРИВОДУ ТОГО, ЩО НАДАННЯ ДОСТУПУ АБО ВИКОРИСТАННЯ ТЕЛЕМАТИЧНОГО СЕРВІСУ, САЙТУ ТА ТЕЛЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАТИМЕ ВАШИМ ВИМОГАМ, БУДЕ БЕЗПЕРЕРВНИМ АБО НЕ МІСТИТИМЕ ПОМИЛОК; А ТАКОЖ (c) ВИ МАТИМЕТЕ ДОСТУП ТА ВИКОРИСТОВУВАТИМЕТЕ ТЕЛЕМАТИЧНИЙ СЕРВІС, САЙТ ТА ТЕЛЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ВАШ ВЛАСНИЙ РОЗСУД ТА РИЗИК, І ВИ НЕСТИМЕТЕ ВИКЛЮЧНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКУ ШКОДУ, ЗАВДАНУ ВАШІЙ КОМП’ЮТЕРНІЙ СИСТЕМІ (СИСТЕМАМ) АБО ОБЛАДНАННЮ, ЗА ВИТРАТИ АБО ЗМІНУ ДАНИХ В РЕЗУЛЬТАТІ НАДАННЯ ТАКОГО ДОСТУПУ АБО ВИКОРИСТАННЯ.

Не обмежуючи наведених вище положень та з урахування змінюваних обставин, що не залежать від волі CNHI і пов’язані з характерними позиційними неточностями глобальних навігаційних супутникових систем (кожна така система далі за текстом – "ГНСС"), ви підтверджуєте, що CNHI не нестиме відповідальність за роботу або збої в роботі супутників ГНСС або у разі відсутності супутникових сигналів ГНСС.

ЖОДНІ ГАРАНТІЇ, ЯКІ ВИХОДЯТЬ ЗА РАМКИ ТИХ, ЩО ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНІ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ, НЕ НАДАЮТЬСЯ.  ОБОВ’ЯЗКОВИМИ НОРМАМИ ЗАКОНОДАВСТВА В ДЕЯКИХ КРАЇНАХ АБО ЮРИСДИКЦІЯХ НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ВИКЛЮЧЕННЯ ГАРАНТІЙ, ЩО ПРИПУСКАЮТЬСЯ, АБО ОБМЕЖЕННЯ СТРОКУ ДІЇ ГАРАНТІЇ, ЩО ПРИПУСКАЄТЬСЯ, ТОМУ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНІ ВИКЛЮЧЕННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ МОЖУТЬ НЕ ПОШИРЮВАТИСЯ НА ВАС.

XI. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН, ВКЛЮЧАЮЧИ НЕОБЕРЕЖНІСТЬ ЧИ НАВМИСНУ ДІЮ, ОСОБИ CNHI НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ВАМИ, ВАШИМИ УПОВНОВАЖЕНИМИ КОРИСТУВАЧАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ ОСОБОЮ ЗА БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬ, СЕРЕД ІНШОГО, ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, СПЕЦІАЛЬНІ, ШТРАФНІ, ЗБИТКИ ТРЕТЬОЇ ОСОБИ ЧИ ПОБІЧНІ ЗБИТКИ АБО ЗБИТКИ У ЗВ’ЯЗКУ З ВТРАТОЮ ПРИБУТКІВ ВІД ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОРУШЕННЯ ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ВТРАТУ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ДАНИХ (ВКЛЮЧАЮЧИ ТІ, ЩО ВИНИКАЮТЬ В РЕЗУЛЬТАТІ ОНОВЛЕНЬ АБО ЗМІН ТЕЛЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ), ВТРАТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЗАРАЖЕННЯ ВІРУСАМИ, ІНФЕКЦІЯМИ, ЗБОЯМИ В РОБОТІ СИСТЕМ І ТАКИМ ІНШИМ, ЩО ВИНИКАЄ НА ПІДСТАВІ, У ЗВ’ЯЗКУ З АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ЦЬОГО ДОГОВОРУ, АБО ОТРИМАННЯ ВАМИ АБО ВАШИМИ УПОВНОВАЖЕНИМИ КОРИСТУВАЧАМИ ДОСТУПУ, ВИКОРИСТАННЯ, НЕПРАВОМІРНОГО ВИКОРИСТАННЯ АБО НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕЛЕМАТИЧНОГО СЕРВІСУ, САЙТУ АБО ТЕЛЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВТРАТИ АБО ЗБИТКИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК ЇХ ПЕРЕРИВАННЯ АБО ПОМИЛОК ПЕРЕДАЧІ (ВКЛЮЧАЮЧИ НЕТОЧНОСТІ ДАНИХ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ), НЕДОЛІКІВ АБО З БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ПРИЧИН), НАВІТЬ ЯКЩО CNHI БУЛО ПОІНФОРМОВАНО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИНИКНЕННЯ ТАКИХ ЗБИТКІВ (У ТОМУ ЧИСЛІ ШКОДИ, ЩО ВИНИКАЄ В ТРЕТІХ ОСІБ). CNHI НЕ БЕРЕ НА СЕБЕ І НЕ НЕСТИМЕ БУДЬ-ЯКУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ЩО ВИНИКАЄ ВНАСЛІДОК ПОДІЙ, ЩО НЕ ПІДДАЮТЬСЯ ЇЇ КОНТРОЛЮ АБО КОНТРОЛЮ ЇЇ СУБПІДРЯДНИКІВ, ЛІЦЕНЗІАРІВ АБО ДІЛОВИХ ПАРТНЕРІВ, ВКЛЮЧАЮЧИ ТАКІ ПОДІЇ, ЯК СТИХІЙНІ ЛИХА, ДІЇ БУДЬ-ЯКОГО ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ДІЇ ДЕРЖАВНОГО ВОРОГА, СТРАЙКИ АБО ПОГОДНІ УМОВИ.  ВИКЛЮЧЕННЯ ЗБИТКІВ ВІДПОВІДНО ДО ЦЬОГО РОЗДІЛУ XI Є НЕЗАЛЕЖНИМ ВІД БУДЬ-ЯКОГО СПОСОБУ ЗАХИСТУ ПРАВА, ЩО НАДАЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЦЬОГО ДОГОВОРУ, І ЗАЛИШАЄТЬСЯ В СИЛІ У ТОМУ ВИПАДКУ, КОЛИ ТАКИЙ СПОСІБ ЗАХИСТУ ПРАВА НЕ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ДОСЯГНЕННЯ ЙОГО ОСНОВНОЇ ЦІЛІ АБО БУДЬ-ЯКИМ ІНШИМ ЧИНОМ ВВАЖАЄТЬСЯ ТАКИМ, ЩО НЕ МОЖЕ БУТИ ПРИВЕДЕНИЙ У ВИКОНАННЯ.  ЦІ ОБМЕЖЕННЯ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ФАКТУ ЇХ ВИНИКНЕННЯ ВНАСЛІДОК ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ АБО ГАРАНТІЇ, НЕОБЕРЕЖНОСТІ АБО НА БУДЬ-ЯКІЙ ІНШІЙ ПІДСТАВІ ДЛЯ ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ.  В ЧАСТИНІ, В ЯКІЙ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ НЕ ЗАБОРОНЯЮТЬСЯ ТАКІ ВИКЛЮЧЕННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ, В ЖОДНОМУ ВИПАДКУ ЗАГАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ CNHI ПЕРЕД ВАМИ ЗА ВСІ ЗБИТКИ, ВТРАТИ ТА ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ, ЯК НА ПІДСТАВІ ДОГОВОРУ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БЕЗ ВИНИ, ДЕЛІКТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ НЕОБЕРЕЖНІСТЬ), ТАК І БУДЬ-ЯКИМ ІНШИМ ЧИНОМ, НЕ ПЕРЕВИЩУВАТИМЕ СУМИ, ЯКА БУЛА СПЛАЧЕНА ВАМИ НА КОРИСТЬ CNHI ПРОТЯГОМ 12 МІСЯЦІВ ДО ОСТАННЬОГО МІСЯЦЯ, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ, В ЯКОМУ ВИ МАЛИ ДОСТУП ТА ВИКОРИСТОВУВАЛИ ТЕЛЕМАТИЧНИЙ СЕРВІС. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ CNHI ПЕРЕД ВАМИ ЗА ВСІ ЗБИТКИ, ВТРАТИ ТА ПІДСТАВИ ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ, ЯК НА ПІДСТАВІ ДОГОВОРУ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БЕЗ ВИНИ, ДЕЛІКТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ НЕОБЕРЕЖНІСТЬ), ТАК І БУДЬ-ЯКИМ ІНШИМ ЧИНОМ, ЗМЕНШУЄТЬСЯ В ТОМУ ОБСЯЗІ, У РАЗІ НАЯВНОСТІ, В ЯКОМУ ВИ СПРИЯЛИ ВИНИКНЕННЮ ЗБИТКІВ, ВТРАТ ТА ПІДСТАВ ДЛЯ ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ.

НАВЕДЕНІ ВИЩЕ ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ЩО НЕ МОЖЕ БУТИ ВИКЛЮЧЕНА АБО ОБМЕЖЕНА ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, НАПРИКЛАД, У ВИПАДКУ ВСТАНОВЛЕНОЇ ОБОВ'ЯЗКОВИМИ НОРМАМИ ЗАКОНУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА) АБО У ВИПАДКУ БУДЬ-ЯКОГО ТІЛЕСНОГО УШКОДЖЕННЯ, ЩО ВИНИКАЄ ВИКЛЮЧНО ВНАСЛІДОК ГРУБОЇ НЕОБЕРЕЖНОСТІ АБО НАВМИСНОЇ НЕПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИ CNHI.

У випадку, коли відповідно до чинного Законодавства допускаються гарантії або умови, або на CNHI покладаються гарантії або зобов’язання, які не можуть бути виключені, обмежені або змінені або не можуть бути виключені, обмежені або змінені, окрім як в обмеженому обсязі (далі за текстом – "Права, що не можуть бути виключені"), цей Договір має тлумачитися з урахуванням такого Законодавства, при цьому жодне положення в цьому Договорі не має на меті виключення, обмеження або зміну будь-яких прав, що не можуть бути виключені. У разі застосування такого Законодавства, в такому випадку в частині, в якій це дозволяється відповідно до чинного Законодавства, CNHI обмежує свою відповідальність стосовно будь-якої претензії відповідно до такого Законодавства, (a) у випадку товарів, на розсуд CNHI, (i) заміною товарів або постачанням рівнозначних товарів; (ii) ремонтом таких товарів; (iii) сплатою вартості заміни товарів або придбанням рівнозначних товарів; або (iv) оплатою ремонту товарів, або (b) у випадку послуг, на розсуд CNHI: (i) повторним наданням послуг; або (ii) сплатою витрат на забезпечення надання послуг.

XII. ГАРАНТІЯ НАДАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ

НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, НА ВИМОГУ CNHI ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ЗВІЛЬНИТИ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ВЕСТИ ЗАХИСТ ТА УБЕЗПЕЧИТИ КОЖНУ З ОСІБ CNHI ВІД БУДЬ-ЯКИХ ТА ВСІХ ПРЕТЕНЗІЙ, СУДОВИХ СПРАВ, ВИМОГ, ПОЗОВІВ ТА ІНШИХ ПРОВАДЖЕНЬ, ЩО БУЛИ ПОРУШЕНІ ЩОДО ТАКОЇ ОСОБИ БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ ОСОБОЮ НА ПІДСТАВІ АБО У ЗВ’ЯЗКУ З (A) ВИКОРИСТАННЯМ ВАМИ АБО ВАШИМИ УПОВНОВАЖЕНИМИ КОРИСТУВАЧАМИ ТЕЛЕМАТИЧНОГО СЕРВІСУ, САЙТУ АБО ТЕЛЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ У ЗВ’ЯЗКУ З ВІДСТЕЖЕННЯМ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ БУДЬ-ЯКОЇ ОСОБИ АБО ПРИСТРОЮ), (B) ПОРУШЕННЯМ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ВАМИ АБО ВАШИМИ УПОВНОВАЖЕНИМИ КОРИСТУВАЧАМИ, (C) НЕНАДАННЯМ ВАМИ АБО ВАШИМИ УПОВНОВАЖЕНИМИ КОРИСТУВАЧАМИ НЕОБХІДНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ АБО НЕОТРИМАННЯМ НЕОБХІДНИХ ЗГОД ВІД УПОВНОВАЖЕНИХ КОРИСТУВАЧІВ АБО ІНШИХ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЩОДО ТЕЛЕМАТИЧНОГО СЕРВІСУ, САЙТУ АБО ТЕЛЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ У ЗВ’ЯЗКУ З ВІДСТЕЖЕННЯМ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ БУДЬ-ЯКОЇ ОСОБИ АБО ПРИСТРОЮ), А ТАКОЖ (D) ПОРУШЕННЯМ ВАМИ АБО ВАШИМИ УПОВНОВАЖЕНИМИ КОРИСТУВАЧАМИ БУДЬ-ЯКОГО ЗАКОНОДАВСТВА АБО ПРАВ ТРЕТІХ ОСІБ. Ви повинні відшкодувати будь-які та всі витрати, збитки та видатки, у тому числі, серед іншого, обґрунтовані витрати на правову допомогу, які були присуджені або будь-яким іншим чином понесені Особами CNHI у зв’язку з або на підставі будь-якої такої претензії, судової справи, позову, вимоги або іншого провадження.  Особа CNHI може за свій власний рахунок взяти на себе виключне ведення захисту та здійснення контролю стосовно будь-якого питання, яке будь-яким іншим чином підпадає під ваше зобов'язання щодо звільнення від відповідальності. В такому випадку ви погоджуєтеся співпрацювати з такою Особою CNHI в ході надання будь-яких наявних аргументів захисту.

XIII. ІНШЕ

1. Електронний підпис та повідомлення про надання згоди на розголошення інформації.  Ви погоджуєтеся використовувати електронні документи та записи у зв’язку з цим Договором, Телематичним сервісом та Сайтом.  Ви погоджуєтеся, що всі такі документи та записи, що надаються вам з боку CNHI в електронній формі, відповідають будь-якій вимозі щодо ведення таких документів та записів в письмовій формі.  Ви можете (i) отримувати паперову копію будь-якого документа або запису, (ii) відкликати свою згоду на використання електронних документів та записів, а також (iii) оновити вашу контактну інформацію шляхом звернення до CNHI у спосіб, визначений на веб-сайті CNHI.  Для отримання електронних документів та записів або для отримання доступу до них ви повинні мати сумісний та функціональний дисплей в кабіні або інше програмне забезпечення, яке здатне відображати файли в форматі PDF.  Для збереження документів та записів ваш пристрій повинен бути здатним завантажувати та зберігати файли в форматі PDF.  Під час доступу до цієї сторінки проводитиметься перевірка на предмет відповідності вашої системи та пристрою вимогам щодо одержання, надання доступу та зберігання.

2. Вибір права та вирішення спорів.  Цей Договір регулюється та тлумачиться у відповідності до законодавства штату Нью-Йорк та відповідного федерального законодавства Сполучених Штатів Америки, включаючи Федеральний закон про арбітраж, без посилання на норми та принципи колізійного права.  МИ ПОГОДЖУЄМОСЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ, НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ВИКОРИСТОВУВАТИ ОСТАТОЧНИЙ ТА ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АРБІТРАЖ, А НЕ СУДОВІ ПРОВАДЖЕННЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ БУДЬ-ЯКОГО СПОРУ, ПРЕТЕНЗІЇ АБО РОЗБІЖНОСТІ, ЩО БУДЬ-ЯКИМ ЧИНОМ СТОСУЮТЬСЯ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ АБО ВАШИМИ УПОВНОВАЖЕНИМИ КОРИСТУВАЧАМИ ТЕЛЕМАТИЧНОГО СЕРВІСУ, САЙТУ ТА ТЕЛЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, АБО ЯКІ БУДЬ-ЯКИМ ІНШИМ ЧИНОМ ВИНИКАЮТЬ НА ПІДСТАВІ АБО ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ЦЬОГО ДОГОВОРУ АБО ЗАЯВИ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ (ДАЛІ ЗА ТЕКСТОМ КОЖЕН ОКРЕМО – "СПІР").  З метою уникнення непорозумінь зазначається, що це арбітражне застереження не застосовується стосовно будь-якого Спору, що виникає на підставі Обладнання, яке не пов’язане з Телематичним сервісом, Сайтом, Телематичним програмним забезпеченням, цим Договором або Заявами про конфіденційність.

Адміністрування арбітражу здійснюватиметься Американською арбітражною асоціацією (AAA) у відповідності до Комерційного арбітражного регламенту ААА і, коли доцільно, Споживчим арбітражним регламентом ААА.  Якщо ви перебуваєте на території Сполучених Штатів Америки, в такому випадку, якщо інше не було узгоджено між вами та нами, арбітраж відбуватиметься в місці поблизу місця вашого проживання або у будь-який інший спосіб, визначений в Таблиці 1. Якщо ви перебуваєте на території юрисдикції іншої, ніж Сполучені Штати Америки, арбітраж відбуватиметься в Сполучених Штатах Америки в тому місці, яке буде обрано нами на наш власний розсуд, якщо інше не вимагається відповідно до чинного Законодавства.

Ви погоджуєтесь з тим, що будь-яке провадження щодо вирішення спорів повинно проводитися лише на індивідуальній основі, при цьому ви прямо відмовляєтеся від права вимагати або пред’являти вимоги в рамках групового, консолідованого або представницького позову, навіть якщо це допускається відповідно до процедури та правил ААА.  Ми з вами погоджуємося, що кожна зі сторін відмовляється від будь-якого права на розгляд справи судом присяжних і якщо з будь-якої причини Спір розглядається в суді, а не в арбітражі, кожен з нас відмовляється від розгляду справ в суді присяжних.  Незважаючи на наведене вище, ми погоджуємося з тим, що ви або ми можемо подавати позов до суду щодо припинення порушення або неналежного використання прав інтелектуальної власності.

В частині, в якій дозволяється відповідно до чинного Законодавства та відповідних правил ААА, ви та ми погоджуємося сплачувати свої власні збори, витрати та видатки, у тому числі ті, що пов’язані з участю будь-яких адвокатів, експертів та свідків.

Якщо та в частині, в якій судова справа або судове провадження допускається відповідно до цього Договору, в такому випадку в частині, в якій це дозволяється відповідно до чинного Законодавства, ви цим надаєте згоду і погоджуєтеся на виключну юрисдикцію та територіальну підсудність судів штату та федеральних судів в м. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк.

3. Дотримання вимог імпортно-експортного законодавства. Ви підтверджуєте, що все системне апаратне забезпечення, системне програмне забезпечення, службові дані, ноу-хау або інші дані чи інформація (далі за текстом – "Продукти"), які були отримані від CNHI, можуть підпадати під дію законодавства в сфері імпортного та/або експортного контролю однієї або декількох країн і, відповідним чином, їх імпорт, експорт, реекспорт та передача може обмежуватися або заборонятися. Ви погоджуєтеся чітко дотримуватися вимог всього відповідного Законодавства і прямо або опосередковано не імпортувати, не експортувати, не реекспортувати, не передавати або не забезпечувати імпорт, експорт, реекспорт або передачу будь-яких таких Продуктів до будь-якого місця призначення, будь-якому суб’єкту господарювання або особам, що підпадають під заборону або обмеження відповідно до будь-якого Законодавства, якщо ви спершу не отримаєте попередню письмову згоду від CNHI та будь-якого відповідного органу державної влади в письмовій або іншій формі, передбаченій чинним Законодавством, враховуючи зміни та доповнення, що можуть вноситься до нього час від часу. З метою уникнення будь-яких непорозумінь зазначається, що без попередньої письмової згоди, як визначено вище, вам не дозволяється використовувати або будь-яким іншим чином імпортувати, експортувати або реекспортувати Телематичне програмне забезпечення, Обладнання, Сервіс або Дані, що у будь-який спосіб порушує будь-яке чинне законодавство або програми безпеки, у тому числі (i) на тимчасово окуповані території або території проведення антитерористичної операції або (ii) будь-яким фізичним та юридичним особам, що внесені до переліку персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що були затверджені будь-яким відповідним органом влади.

4. Обмежені права Уряду США та комерційне комп'ютерне програмне забезпечення.  Продукт вважається "комерційним комп’ютерним програмним забезпеченням" та "документацією на комерційне комп’ютерне програмне забезпечення" відповідно до розділу 227.7202 Федерального положення про військові закупівлі (DFAR ) та розділу 12.212 Авіаційних правил США (та будь-яких розділів, які замінюють зазначені).  Використання Продукту, включаючи, серед іншого, його відтворення та відображення на екрані на території Сполучених Штатів Америки та/або будь-якої з її адміністративно-територіальних одиниць, незалежно від форми, регулюється відповідно до цього Договору.

5. Вичерпна домовленість.  Цей Договір, умови Заяв про конфіденційність та будь-який інший дійсний договір між вами та CNHI щодо використання Телематичного сервісу, Сайту та Телематичного програмного забезпечення становить вичерпну домовленість між вами та CNHI, а також регулює використання вами Телематичного сервісу, Сайту та Телематичного програмного забезпечення, замінюючи будь-які та всі попередні договори, обговорення та повідомлення (письмові, усні та електронні) між вами та CNHI щодо такого предмета.  Окрім випадків, коли інше передбачається в цьому Договорі, жодні зміни, доповнення або відмови від прав за цим Договором не матимуть обов’язкового характеру для CNHI, якщо вони не будуть оформлені в письмовій формі за погодженням з CNHI.  Всі права, які прямо не надаються за цим Договором, зберігаються за CNHI та її ліцензіарами.  Неспроможність CNHI реалізувати або здійснити в примусовому порядку будь-яке право або положення цього Договору не становить відмову від права вимагати виконання такого права або положення.  Якщо будь-яка частина цього Договору буде визнана судом належної юрисдикції недійсною або непридатною для виконання в примусовому порядку, така частина має тлумачитися у спосіб, що відповідає чинному Законодавству, з метою відображення максимально близько, наскільки буде можливо, початкових намірів CNHI, при цьому решта положень цього Договору зберігатиме повну юридичну силу. Жодна третя особа не має права на виконання в примусовому порядку будь-якого положення цього Договору.

РОЗДІЛИ IV, VIII, X, ТА XI Є ВАЖЛИВОЮ ЧАСТИНОЮ НАШОГО ПРАВОЧИНУ.

6. Внесення змін до Договору.  В частині, в якій це дозволяється чинним Законодавством, CNHI може вносити зміни та оновлювати цей Договір в будь-який час.  CNHI надасть вам обґрунтоване повідомлення про будь-які такі зміни.  CHNI може повідомити вас про будь-які істотні зміни до цього Договору шляхом звернення до вас з використанням контактної інформації, що надається у вашому обліковому записі.  Ваше подальше використання Телематичного сервісу, Сайту та Телематичного програмного забезпечення після розміщення будь-яких таких змін прирівнюватиметься до підтвердження прийняття вами оновленого Договору, якщо ви протягом 30 днів з моменту отримання повідомлення письмово не повідомите CNHI про те, що ви не приймаєте оновлений Договір.  У такому випадку цей Договір, що діяв станом на час вашої останньої згоди або прийняття цього Договору, залишатиметься чинним, якщо CNHI на власний розсуд не реалізує своє право на розірвання цього Договору.

7. Строк пред’явлення претензій та порушення спорів.  Ви погоджуєтеся в частині, в якій це дозволяється відповідно до чинного Законодавства, з тим, що будь-яка вимога або підстава для пред'явлення позову, що виникає на підставі або у зв’язку з використанням Телематичного сервісу, Сайту або Телематичного програмного забезпечення, має бути пред’явлена в арбітражі або в суді у відповідності до Розділу XIII(2) протягом 1 (одного року) після виникнення такої вимоги або підстави для пред'явлення позову або вважатиметься, що її строк давності безповоротно сплив.

8. Офіційна мова.  Офіційною мовою цього Договору є англійська мова.  Якщо інше не вимагається відповідно до Законодавства за місцем вашого проживання, сторони цим підтверджують, що вони вимагали укладання цього Договору та всіх інших документів, що стосуються цього Договору, лише англійською мовою.  Цей Договір також може передбачати використання інших мов.  В цілях тлумачення або у випадку виникнення розбіжності між англомовною версією цього Договору та версіями цього Договору будь-якою іншою мовою, англійська версія матиме переважну силу, якщо відповідно до Законодавства за місцем вашого проживання не передбачається переважний характер іншої версії.

 

=================================